Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

HANS WATZLIK

Hans Watzlik
Repro Wäldlerkalender 1926, fot. příl.
Hans Watzlik
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Hans Watzlik
Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 1348
Hans Watzlik
Jen doufám, že si tu nelistuje ve Völkischer Beobachter, kam prý byl hojným literárním přispěvatelem
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Hans Watzlik
Na snímku zachycujícím jej spolu s klasikem šumavské nářeční literatury Zephyrinem Zettlem, pořízeném ve fotoatelieru Seidel dne 18. října roku 1925
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Hans Watzlik Hans Watzlik
Z tohoto společného snímku mu v ateliéru vyrobili dvě podobenky
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Hans Watzlik
Nedatovaný snímek, pořízený také "u Seidelů", podle kravaty a obleku možná týž den
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Hans Watzlik
Ještě doma u své knihovny
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Hans Watzlik
Nedlouho před smrtí
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Hans Watzlik
Na kresbě Richarda Birnstengela z roku 1922
Repro Der Waldbrunnen, 1925, č. 10, s. 203
Hans Watzlik
Repro R. Hemmerle, Sudetenland Lexikon für alle, die das Sudetenland lieben (1992), s. 471

Jeho otec, pokřtěný v Doudlebech, kam rodný Plav farností příslušel, přišel na svět v plavském stavení čp. 12 jako syn Theresie Hlachové, dcery Johana Hlacha a Rosalie, roz. Fürbekové z Plava čp. 17, Ondřej Vaclík, připsaný česky poté, co stvrdil až sňatkem 31. ledna 1842 své otcovství, byl pak synem Jakuba Vaclíka, sedláka z Plava čp. 5 a Heleny, roz. Chromé z Opalic čp. 5
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Hans Watzlik
V chalupě čp. 12 (její štít je na obraze ten prostřední) na jinak už vyhlížejícím místě obce Plav při řece Malši, zvaném dosud "Hlachovec" po posledním z původních vlastníků, se jeho otec narodil v říjnu roku 1839
Repro z daru Oldřišky Ribolové - Obecní úřad Plav
Hans Watzlik
Pohled směrem, kde stavení čp. 12 stávalo - zůstalo jen torzo lípy
Foto Pavel Polák

Záznam o prvé svatbě otcově, který byl tehdy třiatřicetiletým poštmistrem v Besednici čp. 51 (jeho otec Andreas /Ondřej/ byl v témže stavení hostinským), s Cäzilií Forstnerovou, jejíž zesnulý otec Wenzl Forstner poštmistroval v Dolním Dvořišti - Johann Václik, jak je tu psán, vykonával tu službu v Dolním Dvořišti později také a po zdejším úmrtí své druhé ženy Marie, zesnulé ve věku 28 let na souchotiny, přivedl si sem ze Solnohradska svou třetí ženu Eleonoru, rodačku z Kaplice, která si ho vzala osmnáctiletá jako vdovce o dvacet let staršího
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam z matriky rodného Dolního Dvořiště podává svědectví jak o původu otcově po rodičích z Plava, tak o změně psaní příjmení "podle výnosu politické zemské správy z května 1925" na "Watzlik" a ne "Vaclik" "u dítěte, jeho otce i jeho dědečka z otcovy strany"
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Hans Watzlik
Takto se původně psal...
Repro K. k. deutsches Staats-Gymnasium in Budweis,
Haupt-Katalog der ersten Klasse vom Schuljahre 1891/92
Hans Watzlik
Na snímku z roku 1921 stojí Watzlik před branou hradu v Lokti u příležitosti
tzv. "Böhmerlandwoche" hned vedle manželů Veidlových vlevo od něho

Repro J. Stauda, Der Wandervogel in Böhmen 1911-1920 (1975), obr. příl.
Hans Watzlik
Vzácný snímek zachycuje Hanse Watzlika při slavnostním projevu k otevření Šumavského muzea v Horní Plané (předtím hostinec Blöckenstein) 8. července 1923
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2005, č. 3, s. 3 a Mitteilungsblatt der Sudetendeutschen Landsmannschaft, 2012, č. 1, s. 36 (detail)
Hans Watzlik

Jeho dopis vydavatelstvu Družstevní práce z října roku 1936, kde nad překladem prózy Jana Čepa do němčiny (šlo o román Hranice stínu /Ruf der Heimat/) navrhuje, že by "poctivému dorozumění obou sousedních národů" prospělo také tlumočit do českého jazyka nejen díla pražských německých spisovatelů, nýbrž i těch ze Sudet - bezprostřední styk "nejpodstatnějších autorů" by mohl začít odstraňovat "tisíciletou averzi"
Repro Hans Watzlik - ein Nazidichter? (2006), s. 252
Hans Watzlik
Hans Watzlik v Horní Plané při projevu k 70. výročí
úmrtí Adalberta Stiftera 28. ledna 1938

Repro R. Essl, Oberplan : der Geburstort Adalbert Stifters (1993), s. 385

Osudová chvíle: Aloys Skoumal "jako otec tří malých dětí" v září roku 1938 zapřísahá (na základě známosti vzniklé nad českým překladem Watzlikovy knihy "Erdmut" /Jiřina"/) Watzlika, zda by se ten nemohl zasadit o mírové východisko z konfliktu, hrozícího krvavou katastrofou Němcům i Čechům - odpovědi se pisatel dopisu nedočkal
Repro Hans Watzlik - ein Nazidichter? (2006), s. 253
Hans Watzlik
Watzlik tu 16. června roku 1939 přijímá ve slavnostním sále Německého domu na pražských Příkopech gratulaci Konrada Henleina k udělení Eichendorffovy ceny (za Henleinem stojí zpola zakryt K. H. Frank, vlevo přihlíží v úboru rektora německé univerzity v Praze význačný pedagog Dr. Ernst Otto, který cenu zřejmě předával
Repro Hans Watzlik - ein Nazidichter? (2006), s. 254
Hans Watzlik
Ve zprávě řezenské bezpečnostní ústředny (Sicherheitsdienst Regensburg) z července 1940 je o Watzlikovi zmíněno, že je na kulturním životě Nýrska velmi "nezainteresován", že stojí "poměrně stranou", což mu už bylo "nejrůzněji vytýkáno"
Repro W. Ziegler, Die Verhältnisse im bayerischen Sudetenland im Jahr 1940 nach Regensburger SD-Berichten, s. 343
(www stránky Bohemia - Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder)
Hans Watzlik
Tento Watzlikův knižní titul byl i posledním svazkem edice ve prospěch Šumavského muzea v Horní Plané a vyšel roku 1940 v "župě Obermoldau" se "smolným" pořadovým číslem 13
Repro Deutschsprachige Literatur aus Prag und den böhmischen Ländern: 1900 - 1925 (1993), s. 212

K rozhodnutí mimořádného lidového soudu v Klatovech z června 1946, který snížil Watzlikův trest "pod nejnižší zákonnou míru úměrně zavinění", není ani dnes celkem co dodat
Repro Hans Watzlik - ein Nazidichter? (2006), s. 258-259
Hans Watzlik
České překlady jeho knih na cenzurním indexu "Seznam nepřátelské, závadné, zastaralé a nežádoucí literatury" z roku 1954, na jehož základě byly vyřazovány knihy z veřejných knihoven
Repro P. Šámal, Soustružníci lidských duší : lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (2006), s. 456
Hans Watzlik

Hans Watzlik
Jeho dům v Nýrsku (na dolním snímku vlevo), sousedící s Blauovým, se zachoval v původní podobě
Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 2, s. 82 a M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 209

Hans Watzlik
Dům, kde v Tremmelshausen skonal, na snímku z roku 2005
Repro Hans Watzlik - ein Nazidichter? (2006), s. 249
Hans Watzlik
Watzlikova kaple u Gut Tremmelshausen asi 6 km severně od Řezna stojí na návrší s dalekým rozhledem a umrlčí prkno při ní nese německý nápis: "Na tomto prkně ležel po své smrti z domova vyhnaný básník Hans Watzlik", následují pak data jeho narození i skonu
Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 11, s. 51

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku vyšel až čtyři měsíce po úmrtí Watzlikově a jeho autorem se stal Gustav Pochmann z Řezna (Regensburg), rodem z Horní Plané
Repro Hoam!, 1949, č. 3, s. 1-2
Hans Watzlik
Posmrtná maska
Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter aus Böhmen und Mähren (2004), s. 155
Hans Watzlik
Umrlčí prkno s jeho básní Údolí domova na vnější stěně kaple v Tremmelshausen, odkud mi snímek na podzim 2013 poslal blízko bydlící Herbert Kieweg, který ovšem píše místo svého pobytu jako Tremmelhausen
Repro z daru Herberta Kiewega
Hans Watzlik
Repro Der Bayerwald, 2005, č. 1, s. 85
Hans Watzlik
Hrob Hanse a Liny Watzlikových na Horním katolickém hřbitově při Univerzitní ulici v Řezně (viz i I. Stögbauer)
Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter aus Böhmen und Mähren (2004), s. 153

K nedožitým pětasedmdesátinám přinesl v prosinci 1954 ústřední list vyhnaných krajanů tento článek se snímkem posmrtné masky Watzlikovy
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1952, č. 50, s. 5 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Článek o vzpomínkovém vánočním večeru v Řezně u příležitosti nedožitých Watzlikových pětasedmdesátin zmiňuje i jeho úmysl přesídlit z Nýrska do Krumlova, v čemž mu zabránilo vyhnání
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 1, s. 9 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)
Hans Watzlik
O Hansi Watzlikovi i s jeho verši z webových stran Kohoutího kříže pojednal Martin C. Putna v jednom z pořadů Jihočeského literárního místopisu na vlnách českobudějovického rozhlasu (klikněte pro přehrání)
Repro www stránky Českého rozhlasu
Hans Watzlik
Theodor Veidl, autor hudby k opeře Kranwit na Watzlikovo libreto, získal za ni sice roku 1929, kdy se konala její premiéra, československou státní cenu, zahynul však 1946 jako vězeň internačního tábora pro Němce v Terezíně - v lednu 2006 uvedlo Národní divadlo v Praze na scéně Stavovského divadla jeho operu Maloměšťáci na libreto Pavla Eisnera podle klasické předlohy Augusta von Kotzebue
Repro www stránky Bezirk Oberpfalz

Recenze, jejíž autorem je Ernst Rychnovsky, na Veidlovu a Watzlikovu operu Kranwit, zveřejněná při její premiéře
Repro Prager Tagblatt, 4. 6.1929, s. 6-7 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Hans Watzlik
Několik odstavců ze stránek Českého hudebního slovníku,
týkající se opery na Watzlikovo libreto a autora její hudby

Repro Český hudební slovník
Hans Watzlik
Obálka a titulní list (2005) dvojjazyčné knihy o Theodoru Veidlovi, která obsahuje mj. i originál a český překlad Watzlikova libreta a kritik operní premiéry Kranwita roku 1929 (vydalo Národní divadlo v Praze)
Hans Watzlik
Ukazatel při vstupu do Watzlikova háje
u Zwieslerwaldhausu nedaleko českých hranic

Foto Jan Mareš
Hans Watzlik
Někdejší pamětní tabule na jedné z jedlí
Watzlikova háje

Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter
aus Böhmen und Mähren (2004), s. 156
Hans Watzlik
Hans Watzlik tu shlíží na bavorskou stranu z pamětní desky na Ostrém, jejímž autorem je Leopold Hafner
Foto Jan Mareš
Hans Watzlik
Na deskách libereckého vydání jeho "romantické povídky" Schloss Weltfern z roku 1921 v nakladatelství bratří Stiepelů je zachycen nepochybně hrad Kašperk
Hans Watzlik
Obálka (1997) českého překladu jeho knihy v pražském nakladatelství Dauphin, na níž není jako autor uveden
Hans Watzlik

Hans Watzlik
Obálky dvou vydání (1974, Růže, České Budějovice a 1995, Erika, Praha) knihy, jejíž postatnou část tvoří překlady z jeho souboru šumavských pověstí (1922 a 1944), což ovšem "autor" a nakladatelé podle "normalizačních" praktik opomněli uvést

Hans Watzlik
Hans Wagner-Schönkirch, Watzlikův učitel na německém učitelském ústavu v Českých Budějovicích, který později zhudebnil některé jeho verše
Repro AEIOU Österreich Lexikon im Austria-Forum
Hans Watzlik
Obálka (1923) jednoho z vydání jeho románu, z něhož zhudebnil Hans Wagner-Schönkirch báseň Trunkene Himmelfahrt
Hans Watzlik
Nekrolog Hanse Wagnera-Schönkircha ve vídeňském tisku
Repro Volks-Zeitung, 13. 2. 1940, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Hans Watzlik
Vzpomínku na Hanse Wagnera-Schönkircha napsala do krajanského časopisu Maria Sonnewendová
Repro Hoam!, 1956, č. 8, s. 26-27
Hans Watzlik
Český a anglický překlad věty z jeho textu Šumavská krajina jako úvodní motto reprezentační publikace Národního parku Šumava (2015), ten český je převzat ze stránek Kohoutího kříže (bohužel bez udání pramene či překladatele)
Repro Hoam!, 1956, č. 8, s. 26-27
Hans Watzlik
Nýrské muzeum vyhlásilo rok 2015 Rokem Hanse Watzlika
Hans Watzlik
Pozvánka na konferenci o jeho životě a díle, pořádané na podzim roku 2015 v Nýrsku
Hans Watzlik
Pečeť Dolního Dvořiště z poloviny 18. století se znakem městečka
Repro V. Mašková - H. Šandera, Dolní Dvořiště 1279-1979 (1980), obálka
Hans Watzlik
Dolní Dvořiště s mostem nad řekou Malší mu zůstalo vzpomínkou nadosmrti (viz i Leopoldine Haunová)
Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 14, s. 596
Hans Watzlik
Petr Vok z Rožmberka potvrzuje 30. ledna 1596 česky psanou listinou výsady a práva městečka Dolní Dvořiště
Repro V. Mašková - H. Šandera, Dolní Dvořiště 1279-1979 (1980), obr. příl.
Hans Watzlik
Kostel sv. Jiljí v Dolním Dvořišti
Foto Ivo Kareš
Hans Watzlik
Gotická křtitelnice v kostele sv. Jiljí
Repro P. Dvořáček, To nejzajímavější z české architektury (2005), s. 67
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko