Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

LEOPOLDINE HAUNOVÁ


Záznam z matriky farní obce Dolního Dvořiště svědčí mimo jiné i o tom, že její babička z matčiny strany pocházela z Jaroměře (Jarmirn)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Leopoldine Haunová
Na poslední straně matriky nacházíme i podpis biskupa Jana Valeriana Jirsíka,
stvrzující v roce 1852 na Svatém Kameni, že svazek má 755 stran

Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Leopoldine Haunová
O tom, jak Haunovy z Dolního Dvořiště rozesel odsun do světa, svědčí i zpráva krajanského měsíčníku z roku 1953 o návštěvě pekaře Ignaze Hauna z Dolního Dvořiště u jeho sestry Theresie, někdejší učitelky ručních prací, v Offenbachu nad Mohanem a o sestřině smrti a pohřbu
Repro Hoam!, 1953, č. 8, s. 13
Leopoldine Haunová
Tady je učitelka Theresie Haunová zachycena s dětmi z Dolního Dvořiště, ředitelem školy Weranim a páterem Severinem Gottsmichem o prvním svatém přijímání školáků na Bílou sobotu 1939
Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 4, s. 59
Leopoldine Haunová
Dolní Dvořiště nad řekou Malší dnes...
Foto Jan Mareš
Leopoldine Haunová
... a na staré pohlednici
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Leopoldine Haunová
Celkový pohled na někdejší Dolní Dvořiště dokládá výraznou polohu kostela sv. Jiljí
Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische
Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 140
Leopoldine Haunová
Pohled na Dolní Dvořiště od západu
Repro Wikipedia
Leopoldine Haunová
Obecní znak v barvách
Repro Wikipedia
Leopoldine Haunová
Tři podoby razítka městyse Dolní Dvořiště, jak je zachovala obecní kronika (razítko s dvojjazyčným nápisem vyhotovila firma J. Starý z Českých Budějovic)
Repro Dolnodvořištský zpravodaj, březen 2009
Leopoldine Haunová
Socha Jana Nepomuckého na náměstí
Dolního Dvořiště

Repro foto Jan Mareš
Leopoldine Haunová
Obecní knihovna nese při vchodu znak městečka,
kde se narodila ona i Hans Watzlik

Repro foto Jan Mareš
Leopoldine Haunová
Síťová klenba dolnodvořišťského kostela sv. Jiljí
Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 139
Leopoldine Haunová
Vnitřek farního kostela sv. Jiljí v Dolním Dvořišti
Repro A. Cechner, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kaplickém (1921), s. 46
Leopoldine Haunová
Výstup z kruchty do depozitáře...
Repro A. Cechner, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kaplickém (1921), s. 52
Leopoldine Haunová
... a dveře k němu ve farním kostele sv. Jiljí v Dolním Dvořišti
Repro A. Cechner, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kaplickém (1921), s. 53
Leopoldine Haunová
Madona s konvalinkami na obraze, který byl součástí hlavního oltáře kostela sv. Jiljí v Dolním Dvořišti a který popsal Jiří Franc v katalogu česko-rakouské zemské výstavy s expozicí i ve Vyšším Brodě roku 2013
Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 368, foto Bohumil Kostohryz (Cisterciácké opatství Vyšší Brod)
Leopoldine Haunová
V roce 1928 byla od pana Gebauera z Dolního Dvořiště zakoupena budějovickým muzeem tato socha sv. Doroty jihočeského původu, dnes tvořící součást sbírky středověkého umění
Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Repro R. Lavička, Gotické umění : průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie (2009), s. 49
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko