Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOSEF BLAU

Josef Blau
Repro Hoam!, 1980, č. 10, s. 449
Josef Blau
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově)
Josef Blau
Na snímku z roku 1947
Repro Sborník prací z historie a dějin umění, 2013, č. 7, s. 328 (SOkA Klatovy, fond ONV Klatovy, agenda občanství, N205)
Josef Blau
Repro ze sbírek Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

Podle tohoto záznamu nýrské křestní matriky se narodil v Horním Nýrsku (Oberneuern) čp. 39 zdejšímu ševci Josefu Blauovi (i jeho otec, jako kmotr zde podepsaný, byl ševcem, matka Anna, roz. Dvořáková, pocházela z Tomic, dnes okr. Benešov) a jeho ženě Barbaře, dceři Wolfganga Schrella a Marie, roz. Ernstové, obou z Nýrska
Repro SOA v Plzni - Acta Publica
Josef Blau
Opis křesního listu
Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 214
Josef Blau
Rodný dům v Horním Nýrsku čp. 39, kde ševcoval jeho otec
Repro 2013 - Rok Josefa Blaua [sborník z 2. ročníku konference Připomínky literárních osobností města Nýrska, 2013], s. 22 (archív Karla Velkoborského)
Josef Blau

Josef Blau
Fotografie rodiny Josefa Blaua
Repro ze sbírek Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

Josef Blau
V 85 letech
Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 17, s. 723
Josef Blau
Další fotografie z jeho stáří
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Josef Blau
Se Spolkovým křížem za zásluhy v posledních letech života
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Josef Blau
Už těsně před svým skonem v roce 1960 na jednom shromáždění krajanstva ve Furth im Wald, nad ním sedícím stojí Sepp Skalitzky a Franz Liebl (1881-1961), někdejší viceprezident německé sekce Zemské kulturní rady (1929-1938) a spoluzakladatel německé agrární strany Bund der Landwirte
Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 5, s. 81

Arch popisný ze sčítání lidu (census) 1900 zaznamenává v Orlovicích (Silberberg) jeho zdejší pobyt i se ženou Barborou (*29.5.1876) a synem Karlem (*26.1.1899)
Repro Sčítání lidu 1900, Pocinovice - Orlovice, SOkA Domažlice (SOA v Plzni - Acta Publica)
Josef Blau
Jmenování definitivním řídícím učitelem v Nýrsku
Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 215
Josef Blau
Z jeho záznamu na seznamu nýrského učitelstva vysvítá, že absolvoval učitelský ústav v Praze roku 1894
Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 257
Josef Blau
Do pamětní knihy prášilské papírny zapsal rok před jejím požárem tato slova:
"Těší mne, že jsem mohl navštívit tento ctihodný památník starého šumavského průmyslu."

Repro ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách
Josef Blau
Jeho zápis v nýrské kronice z února 1945
Repro ze sbírek Muzea Královského hvozdu v Nýrsku
Josef Blau
Jeho návrh znění evropské hymny
Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 217
Josef Blau
Seznam tisíce knih, které si směl vzít s sebou do amerického okupačního pásma v Německu
Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 221
Josef Blau
Povolení k tomu, že se "stěhuje do Německa"
Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 219
Josef Blau
Potvrzení, že byl "antifašistou" a je vystěhovám jako bývalý sociální demokrat
Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 219
Josef Blau
Jeho žádost o urychlení odsunu
Repro M. Korandová, Piruety na ostří nože (2016), s. 222
Josef Blau
Úmrtní oznámení
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Josef Blau
Parte
Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 21, s. 898
Josef Blau
Jeho hrob ve Straubingu
Repro 2013 - Rok Josefa Blaua [sborník z 2. ročníku konference Připomínky literárních osobností města Nýrska, 2013], s. 23 (archív Karla Velkoborského)
Josef Blau
Pamětní kámen Josefa Blaua v Nýrsku
Repro Hoam!, 2013, č. 10, s. 15
Josef Blau
Dům Josefa Blaua v Nýrsku, sousedící s Watzlikovým....
Repro Hoam!, 1972, s. 255
Josef Blau
... sousedící vily Josefa Blaua a Hanse Watzlika v Nýrsku
na kresbě Williho Herziga z roku 1925...

Repro Hoam!, 1972, s. 255
Josef Blau
... a fotografie domu z roku 2006
Repro archív K. Velkoborského
Josef Blau
Zlatý stoleček poblíž jezera Laka
Repro Zapomenuté dědictví : oprava drobných kamenných památek na Šumavě (2004), s. 46

Článek Hany Voděrové o tom, jak hledat Zlatý stoleček, na stránkách časopisu, který rediguje
Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, podzim 03/2009, s. 28
Josef Blau
Domy s renesančními štíty na náměstí v Dolním Nýrsku, které hájil v obsáhlém dopise z léta roku 1919 před představbou
Repro Sborník prací z historie a dějin umění, 2013, č. 7, s. 345 (ze sbírek Muzea Královského Hvozdu v Nýrsku)
Josef Blau
Učitelskou dráhu začal v Dešenicích (místní škola je tu zachycena na snímku, pořízeném někdy kolem roku 1915), pak působil v Orlovicích, ve Staré Lhotě a nakonec v Nýrsku
Repro 2013 - Rok Josefa Blaua [sborník z 2. ročníku konference Připomínky literárních osobností města Nýrska, 2013], s. 31 (archív Karla Velkoborského)
Josef Blau

Josef Blau

Josef Blau
Stará Lhota u Nýrska, kde učil, na třech starých pohlednicích,
zvýrazňujících i budovu tamější školy

Josef Blau
Obálka (1922) s vinětou Georga Achtelstettera (nakladatelství Paul Gollors Nachfolger, Liberec)
Josef Blau
Titulní list (1938)
Josef Blau
Obálka Blauova překladu románu Jan Cimbura (1941) vydaného nakladatelstvím Hanns Horst Kreisel v Lipsku
Josef Blau
Obálka (1958) už po válce ve vědecké řadě Adalbert Stifter Verein v Mnichově vydané práce o Šumavanech v brazilském Sao Bento, kteří se tu usidlovali od roku 1873
Josef Blau
Obálka lipského časopisu, kde roku 1942 vyšla (ve 2. čísle 2. ročníku) stať o raně středověké stezce z Čech do údolí řeky Isar (ze Sušice do Deggendorfu) - autorem onoho textu byl Dr. Karl Dinklage a třeba asi dodat, že sem přispívali i význační čeští archeologové jako Jaroslav Böhm, Ivan Borkovský (vlastně Ukrajinec), Bedřích Dubský, Jan Eisner, Jiří Neustupný, Josef Skutil či Bedřich Svoboda (ten hákový kříž naznačuje, jaké myšlence měl sloužit v oné době i výzkum pravěku a středověku)
>
Vzpomínka z jeho dětství, jak ji v září 1953 uveřejnil na svých stránkách ústřední list vyhnaných krajanů - doprovodný snímek je ovšem odjinud a zachycuje známou štramberskou "trúbu" ze severomoravského, kdysi rovněž německy hovořícího Kravařska (Kuhländchen)
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1953, č. 36, s. 6 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

V roce 1955 zaplnila dětskou přílohu listu Sudetendeutsche Zeitung vlastně téměř celou
vzpomínka na štědrovečerní noc z jeho šumavského dětství

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 32, příloha Kondor č. 51/52, s. 90-95 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)
Josef Blau
O slavnostním večeru v Deggendorfu na jeho počest v prosinci roku 1957
Repro Hoam!, 1958, č. 2, s. 13
Josef Blau
Recenze jeho románu "Die Goldene Säule" na stránkách krajanského měsíčníku, jejímž autorem je Sepp Skalitzky
Repro Hoam!, 1959, č. 7, s. 30
Josef Blau
Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 28, s. 8
Josef Blau
Po něm se jmenuje ulice v Neuhausu, části obce Offenberg v dolnobavorském okrese Deggendorf
Repro 2013 - Rok Josefa Blaua [sborník z 2. ročníku konference Připomínky literárních osobností města Nýrska, 2013], s. 23 (archív Karla Velkoborského)
Josef Blau
Obálka románu Marie Korandové "Piruety na ostří nože" (2016), který je mu věnován
a který vyšel nákladem nýrského Muzea Královského hvozdu

O románu v krajanském periodiku
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 37, s. 18
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko