Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

SEPP SKALITZKY


Podle záznamu křestní matriky zaniklé dnes farní obce Červené Dřevo se tu v čp. 11 narodil dne 30. ledna roku 1901 a byl ve zdejším kostele Panny Marie Bolestné 2. února i pokřtěn kaplanem Josefem Buršíkem na jméno Josef Anton Skalický - otec novorozencův Wenzel Skalický byl zdejším učitelem, narodil se však v Horním (Hořejším) Starém Městě (Oberaltstadt), dnes místní části města Trutnova (Trautenau), jako syn továrního dozorce Josefa Skalického a Karoliny, roz. Nitschové z Pilníkova (Pilsdorf), okr. Trutnov, novorozencova matka Josefa Franziska, roz. Hetzelová, byla dcerou železničního hlídače v Hamrech (Hammern) Josefa Hetzela a jeho ženy Sofie, roz. Rothové z Manětína (Manetin), kmotřičkou dítěte byla pak Anna Wallnerová, choť konduktérova z Plzně - pozdější přípis nás ještě zpravuje o svatbě Josefa Skalického v Nýrsku (Neuern) s Marií Mühlbergerovou (o té víme, že byla z Kašperských Hor /Bergreichenstein/) 10. června roku, který není uveden
Repro SOA v Plzni - Porta fontium
Sepp Skalitzky
Repro Hoam!, 1986, č. 1, s. 3
Sepp Skalitzky
"Lehrerpepperl", tj. "učitelovic Pepíček"
na snímku z dětských let

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 126
Sepp Skalitzky
V začátcích vlastního učitelského působení
Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání, viz i Leo Hans Mally
Sepp Skalitzky
Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 126
Sepp Skalitzky
Se žáky a učiteli měšťanské školy v Železné Rudě (školní rok 1927/1928), třetí zleva sedí tu i Hans Michal
Repro H.-J. Häupler - F. Wudy, Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein (2005), s. 194, foto Ulrike Langerová

Záznam o jeho svatbě z 10. července roku 1928 v železnorudské oddací matrice, kde je jako ženich psán ještě Josef Anton Skalický - nevěsta Maria, učitelka v Železné Rudě jako on, narozená v Kašperských Horách 6. února roku 1892, byla dcerou četnického závodčího v Kašperských Horách Jakoba Mühlbergera a jeho choti Theresie, roz. Rükerové z Heřmanových Sejfů (dnes Rudník v Krkonoších, okr. Trutnov), oddávajícím knězem byl Adalbert Rüker, vikář Kongregace Nejsvětější svátosti z Brna, jako svědci jsou pak uvedeni ženichův a nevěstin železnorudský učitelský kolega Hans Michal a Wenzl Skalický, řídící učitel v Chudějově
Repro SOA v Plzni - Porta fontium
Sepp Skalitzky
Ve zprávě řezenské ústředny nacistické bezpečnostní služby z července 1940 je o "železnorudském učiteli" Skalitzkym uvedeno, že byl za Československa ("in der Systemzeit") starostou města "z Boží a české milosti", že "uprchl ze strachu přes hranice a tam prohlásil, že by se nyní mělo sudetským Němcům dostat práva sebeurčení a v době, kdy každý Němec volal 'Domů do Říše', hovořil stále ještě o jakémsi sebeurčení sudetských Němců (27. září ve Zwieselu), že je to muž, který vychvaloval Masaryka jako 'zářivou hvězdu demokracie'"
Repro W. Ziegler, Die Verhältnisse im bayerischen Sudetenland im Jahr 1940 nach Regensburger SD-Berichten, s. 343
(www stránky Bohemia - Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder)
Sepp Skalitzky
S páskou na rukávě tu předává Železnou Rudu německé armádě - úřad starosty přitom už nezastával, starosta Ignaz Brandl stojí za ním
Repro H.-J. Häupler - F. Wudy, Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein (2005), s. 251
Sepp Skalitzky
Kvalitnější snímek z téže situace - podle detailů jde skutečně jiný záběr, nikoli výřez
Repro archív Jana Lakosila
Sepp Skalitzky
Odchod německé armády po ukončení akce v Sudetech v druhé polovině října 1938 ze Železné Rudy
Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 8, s. 74
Sepp Skalitzky
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Sepp Skalitzky
Čte ze svých knih v roce 1978 na letním táboře mladých v Lackenhäuser
Repro Ofizielle Homepage des Deutschen Böhmerwaldbund
Sepp Skalitzky
Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 11, s. 7
Sepp Skalitzky
V září 1980 v Neukirchen beim Heiligen Blut sedí v prvé řadě hostí
slavnosti 300. jubilea farnosti Červené Dřevo...

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 11, s. 7
Sepp Skalitzky
... a účastní se při téže příležitosti jako slavnostní řečník předávání upomínkových darů autorovi knihy "Pfarrei Rothenbaum im Böhmerwald" Antonu Haasovi, který je na snímku zachycen prvý zleva
Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 11, s. 7
Sepp Skalitzky
Parte, jehož text napsal Günther Burkon a v němž se připomínají i léta,
kdy byl za republiky starostou Železné Rudy

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1992, č. 11, s. 528
Sepp Skalitzky
Inzerce Antona Webingera na knihu "Herzschlag des Waldes", kterou Skalitzky sestavil a která vyšla brzy po odsunu - "Když se do knihy ponoříme, zapomeneme, že jsme v cizině", praví inzerát
Repro Hoam!, 1949, č. 15, s. 19
Sepp Skalitzky
Parte jeho otce na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 1954, č. 7, s. 32
Sepp Skalitzky
Nepodepsaný nekrolog otcův v krajanském časopise z léta roku 1954
Repro Hoam!, 1954, č. 5, s. 20
Sepp Skalitzky
Obálka jeho knihy (Verlag der heimattreuen Böhmerwäldler ve Waldkirchenu, 1950) o "Spasiteli bez domova" s ilustracemi prof. Fritze Krusperskyho z Haidmühle
Sepp Skalitzky
Jeho báseň oslovující "svět plný lásky" se tu ocitla na titulní straně velikonočního čísla krajanského měsíčníku v dubnu 1953 v dekorativní typografické úpravě
Repro Hoam!, 1953, č. 4, s. 1

Jeho šumavská vzpomínka vyšla v červnovém čísle ústředního listu krajanského sdružení roku 1953 se snímkem z jihomoravského Mikulova, kde bylo kdysi uzavřeno příměří mezi Pruskem a Rakouskem po bitvě u Hradce Králové
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1953, č. 23, s. 6 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Jeho velikonoční vzpomínka ve svátečním čísle Sudetendeutsche Zeitung z roku 1953 je doprovázena básní Wilhelma Pleyera a snímkem z pašijových her v Hořicích na Šumavě...
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1953, č. 14, s. 6 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

... a velikonoční povídka na stránkách Sudetendeutsche Zeitung o rok později
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1954, č. 16, s. 7 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)
Sepp Skalitzky
Tak psal v září 1955 o domovském kraji "bez duše", jak viděl Šumavu, rozdělenou železnou oponou
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 36, s. 5 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Dětská vámoční vzpomínka ze svátečního čísla Sudetendeutsche Zeitung roku 1955
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 51/52, s. 10 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Pod titulem "Noc srdcí" uveřejnil ve vánočním čísle krajanského měsíčníku roku 1955 tento text
Repro Hoam!, 1955, č. 12, s. 1
Sepp Skalitzky
Rukopis básně
Repro Vom "Schullandheim Lackenhäuser" zum "Haus der Böhmerwäldler" (1997), s. 2
Sepp Slalitzky
Obálka (1973) básnické antologie Des Waldes Widerhall, na jejímž sestavení měl hlavní podíl a kam zařadil hned za poezii Stifterovu verše Michaela Josefa Friedla (Heimat Verband der Böhmerwäldler, Struttgart)
Sepp Slalitzky Sepp Slalitzky
Průvodce (1929) vydaný v Českých Budějovicích (Verlag des "Deutschen Böhmerwaldbundes"), v jehož čele je otištěna jeho báseň Heimatwald, je už ve svém titulu poznamenán cenzurním zásahem: část slova "Deutschböhmen" je začerněna
Sepp Slalitzky
Autorem jeho nekrologu na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení byl Anton Haas
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 48, s. 4
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko