Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ADOLF WEBINGER

Adolf Webinger
Na olejomalbě Lothara Sperla
(viz i Franz Ilg)

Repro Hoam!, 1978, č. 3, s. 73
Adolf Webinger
V uniformě c.k. armády
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově)

Záznam křestní matriky farní obce Želnava o jeho narození v Horách čp. 15 zdejšímu rolníkovi Josefu Webingerovi (jeho otec Johann Webinger hospodařil na témže čp. 15 se svou manželkou Johannou, roz. Stifterovou z Perneku čp. 23) a jeho ženě Marii, dceři Gottlieba Hartla z Perneku čp. 14 a jeho ženy Johanny, roz. Jungwirthové z téhož stavení - dva přípisy nás zpravují o svatbě Adolfa Webingera a Albinou Evou Trnkovou v Polné na Šumavě 16. února roku 1920 a o jeho "odpadnutí od víry" ke dni 6. prosince 1941
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Polná na Šumavě (Stein) o narození jeho ženy Albiny Evy Trnkové dne 9. listopadu roku 1896 v Polné na Šumavě čp. 3 zdejšímu řídícímu učiteli Gottfriedu Trnkovi, synu penzionovaného svého předchůdce v této funkci Johanna Trnky a Evy, roz. Schacherlové z Kuklova (Kugelweit) čp. 14, a jeho ženě Marii, dceři sedláka z Dětochova (Tichtihöfen) čp. 2 Antona Höfera a Anny, roz. Keferové z Bližné (Eggetschlag) čp. 10 - novorozenou dívenku křtil v polenském kostele sv. Martina zdejší farář Sebastian Feyrer a její kmotrou (uměla se podepsat jen třemi křížky) se stala vdova po jejím dědečkovi, tedy babička z otcovy strany Eva Trnková z Polné čp. 4 - pozdější přípis nás navíc zpravuje i o zdejší svatbě Albiny Evy Trnkové s Adolfem Webingerem dne 16. února roku 1920
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Polná na Šumavě o zdejší svatbě Adolfa Webingera, tehdy sedmadvacetiletého učitele na obecnéí škole v Jablonci (Ogfolderhaid), s třiadvacetiletou tehdy učitelkou v Brloze (Berlau) Albinou Evou Trnkovou - oddával je v polenském kostele sv. Martina dne 16. února roku 1920 zdejší farář Wenzel (Václav) Slavík a svatebními svědky, zde i podepsanými, byli Franz Trnka, řídící učitel v.v. z Ktiše (Tisch) čp. 9, a sedlák Albert Webinger z Hor čp. 14
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Adolf Webinger
Jeho žena Albina Eva Trnková v září roku 1916, kdy byl Seidelův snímek pořízen, učitelka v Brlohu, jinak sestra na stránkách Kohoutího kříže i samostatně zastoupeného Gottfrieda Trnky
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Adolf Webinger
Ve skupině znázorňující na slavnostech sdružení Bund der Deutschen v Českém Krumlově
1926 postavy ze Stifterova Hvozdu můžeme nalevo spatřit i Adolfa Webingera

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 9/10, s. 78
Adolf Webinger
Po propuštění z amerického internačního tábora, kde strávil téměř tři roky a odkud pochází i kresba, na níž je zachycen, začal ještě téhož roku, tj. v říjnu 1948, nejprve na školním pijáku vydávat svůj "Hoam!"
Repro Hoam!, 1978, č. 3, s. 91
Adolf Webinger
Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1957, č. 7, s. 1
Adolf Webinger
V Perneku chodil do obecné školy
Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 23, obálka
Adolf Webinger
Tady figuruje na seznamu učitelů v Horní Plané k roku 1928,
kdy se stal školním radou pro celý krumlovský okres

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 77
Adolf Webinger
Obálka (1922) 1. čísla 1. ročníku časopisu Der Waldbrunnen (tj. Lesní pramen), který v Horní Plané redigoval
Adolf Webinger
O německých příslovích napsal do budějovického kalendáře nakladatelství "Moldavia" na rok 1943
Repro Handwerker-Kalender für das Jahr 1943, titulní list a s. 181
Adolf Webinger
Adolf Webinger
"Všechno začíná vírou!" zní titulek prvního textu prvního čísla "jeho" Hoam!
Repro Hoam!, 2008, č. 7, s. 10
Adolf Webinger
Prvé kreslené záhlaví časopisu s údajem o autorství a motivaci kresby:
je jím stará chalupa u Vimperka (Městská Lada)

Repro Hoam!, 2002, č. 9, s. 17


Na stránkách krajanského měsíčníku, který založil a řídil, vzpomněl v roce 1953 zajímavými podrobnostmi 30. výročí založení muzea Šumavy v Horní Plané
Repro Hoam!, 1953, č. 7, s. 22-23 a č. 9, s. 22-24

Adolf Webinger
Téhož roku vyšlo v říjnovém čísle časopisu Hoam! parte jeho švagrové Bibiany Trnkové ze Suchého Vrbného
Repro Hoam!, 1953, č. 10, s. 32
Adolf Webinger
Ve vánočním čísle Hoam! zveřejnil roku 1953 přeloženou citaci článku z londýnského listu československých legionářů v exilu, který se zasazuje o právo sudetských Němců na návrat domů a Benešovu expatriaci označuje za "spálené kaštany", s nimiž už nechtějí mít nic společného ani "bolševici"
Repro Hoam!, 1953, č. 12, s. 29

K svátku Dušiček roku 1957 se takto rozepsal o svém otci a zejména matce,
která svého muže přežila o více než 41 let

Repro Hoam!, 1957, č. 11, s. 3-4
Adolf Webinger
Nepodepsaný článek v krajanském měsíčníku, který redigoval, upozorňuje v roce 1957, že i Šumava se stává odpalovací rampou pro sovětské rakety a "naše krásná domovina se tím stala hracím míčem světového komunismu"
Repro Hoam!, 1957, č. 5, s. 24-25
Adolf Webinger
Tady vyzývá všechny krajany, kterí by měli nějakou povědomost o měčových tancích na Šumavě,
aby zodpověděli 7 otázek, které jim klade

Repro Hoam!, 1958, č. 2, s. 28-29
Adolf Webinger
Plánek vsi Hory před částečným zatopením přehradním jezerem,
rodný Hausbauerhof, stržený roku 1954, má čp. 14

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 697
Adolf Webinger
Rodná chalupa v Horách...
Repro E. Hans, Der Böhmerwald (1964), s. 99
Adolf Webinger
... a mlýn Zaunmühle, rovněž patřící Webingerům (bratru Josefovi se
"po chalupě" říkalo Zaunmüllner Sepp), na starém snímku ještě při řece Vltavě
(viz i Rosa Horaková)

Repro Hoam!, 2004, č. 9, s. 20
Adolf Webinger

Adolf Webinger
Dnešní jen zčásti zachovaná osada Hory na leteckých snímcích
z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Adolf Webinger Adolf Webinger
Adolf-Webinger-Haus na úpatí Třístoličníku, zvaný také "Dům Šumavanů", napodobuje vlastně dispozici rodného statku
Repro Vom "Schullandheim Lackenhäuser" zum "Haus der Böhmerwäldler" : 20 Jahre Verantwortung für ein Haus an der Grenze (1997), obálka a s. 16
Adolf Webinger
Kresba rodného domu Stifterova v Horní Plané zdobí jím podepsaný doklad o příspěvku
na stavbu Domu Šumavanů v Lackenhäuser, který byl později nazván právě po něm

Repro F. K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 29
Adolf Webinger
Stifterovu bystu ve Wallhalle tu vidíme vlevo dole (viz i Otto Herbert Hajek)
Repro Wikipedia, foto Michael J. Zirbes
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko