Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

RUPERT ESSL

Rupert Essl
Repro Hoam!, 1980, č. 10, s. 455
Rupert Essl
Repro Hoam!, 1998, s. 257
Rupert Essl
V den prvního svatého přijímání 8. května 1927 v Horní Plané byl pořízen tento snímek, kde malý Rupert Essl stojí v první řadě čtvrtý zprava za kaplanem Othmarem Rauschem
Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 5, s. 59
Rupert Essl
Jako žák německé obchodní školy v Českých Budějovicích v roce 1935 stojí pátý zprava ve druhé řadě mezi děvčaty, druhý zleva v zadní řadě stojí Josef Koschant z Mostků, jeho spolužák
Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 4, s. 35
Rupert Essl
Mezi absolventy této školy, jak se sešli v bavorském Řezně po padesáti letech
Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 11, s. 50
Rupert Essl
Mlynář Johann Essl z Pihlova čp. 5 na snímku z fotoatelieru Seidel, datovaném 11. listopadu 1940
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Rupert Essl
Pihlov, v popředí Černý mlýn
Repro S. Jagr - J. Novotný, Historie obce Pernek (2009), s. 74
Rupert Essl
Tady stával Černý mlýn (2014)
Foto Ivo Kareš
Rupert Essl
Dva zachovalé rozlehlé statky v Pihlově
Foto Ivo Kareš

Jeho zpráva o pracovním komandu "zahrada", které bylo hned v roce 1945 nasazeno k odklízení trosek krajského soudu po spojeneckém bombardování Budějovic na jaře téhož roku a bylo utvořeno z německých vězňů místního internačního lágru, zejména z těch šumavských, zvaných "býci" pro tělesnou sílu
Repro Hoam!, 1952, č. 6, s. 5
Rupert Essl
Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 18, s. 8
Rupert Essl Rupert Essl
Vazba a titulní list jeho knihy s vlastnoručním věnováním (vydavatel Heimatkreises Krummau a. M.)
Rupert Essl

Rupert Essl Rupert Essl
Inicioval s Annou Dolzerovou patronát rakouské obce Ulrichsberg nad vyhnanci z Horní Plané a instalaci památníku, na jehož zadní straně je německý citát z Adalberta Stiftera: "Tam, kde se nebeská modř něžně mísí s obrysy hor, šerá se vlídný kraj ztraceného domova..."
Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 11, s. 79 a foto Pavel Polák

Rupert Essl
Erb Guolfingerů ze Steinsbergu
Repro Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, 1986, č. 1, s. 30, kresba M. Milec
a M. Mysliveček, Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Svazek 1, 2005, s. 219

Začátek pasáže o Guolfingerovi a jeho dramatu "Libusse" (1779) v proslulé práci Arnošta Krause prozrazuje, že údaje o dramatikově životě jsou spíše vzácné
Repro A. V. Kraus, Stará historie česká v německé literatuře (1902), s. 24-26
Rupert Essl

Adolf Scherl je autorem hesla Guolfingerova v české divadelní encyklopedii
Repro A. Jakubcová ... [et al.], Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století : osobnosti a díla (2007), s. 212-215

Rupert Essl
V Netolicích žil a Janem Václavem Quolfingerem rytířem ze Steinsbergu (1867-1936) vymřel po meči rod, který se osobou této poslední své mužské ratolesti marně až do konce monarchie hlásil o nárok na šlechtický titul - zde záznam o Janově narození v netolické matrice, výčet Quolfingerových v jejím indexu a snímek hrobu na hřbitově v Netolicích, kde je pochován se svou ženou Aloisií (1868-1933)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív a L. Ourodová-Hronková, Významné osobnosti Netolicka (2014)
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko