Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ZEPHYRIN ZETTL


Záznam křestní matriky farní obce Dobrá Voda (u Hartmanic) o narození a křtu malého Zephirina (tak je tu psán), syna svobodné matky Hedwig Zettelové, takto zde psané manželské dcery Johanna Zettla, majitele hospodářství ve Stodůlkách čp. 73, rodném stavení chlapcově, a jeho choti Rosalie, roz. Koppové ze Stodůlek čp. 37 - kmotry novorozencovými se stali Johann Schmidt, hostinský ve Stodůlkách čp. 201, a jeho manželka Hedwig
Repro SOA v Plzni - Acta Publica
Zephyrin Zettl
Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání
Zephyrin Zettl
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)
Zephyrin Zettl
Na snímku z fotoatelieru Seidel, datovaném 18. října 1925
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Zephyrin Zettl
Repro Glaube und Heimat, 1956, č. 15, s. 607
Zephyrin Zettl
S Hansem Watzlikem na snímku datovaném v tentýž den
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Zephyrin Zettl
S rodinou
Repro M. Malá, Šumava : vyprávění z Hoidlí (2011), s. 125
Zephyrin Zettl
Repro R. Hemmerle, Sudetenland Lexikon für alle,
die das Sudetenland lieben (1992), s. 494

Zephyrin Zettl
Nekrolog ve vídeňském tisku
Repro Reichspost, 6. 7. 1935, s. 5 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Zephyrin Zettl
Na rakouské poštovní známce
Zephyrin Zettl
Pamětní deska na vídeňském domě (Wien 3, Wassergasse 18),
kde v letech 1907-1927 žil a tvořil

Repro Sudetenpost, 2007, č. 9, s. 10
Zephyrin Zettl
Rodný dům ve Stodůlkách
Repro Hoam!, 1977, č. 9, s. 304
Zephyrin Zettl
Tady zachytil on sám roku 1900 šumavský dvorec zv. Balthashof v rodných Stodůlkách
ve veškeré jeho dřevěné kráse (viz i Marie Franková a Josef Haas)

Repro Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive 1992, s. 367
Zephyrin Zettl
Někdejší Stodůlky "ve stráních" s mostem přes Křemelnou
Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 4, s. 31
Zephyrin Zettl
Podobná scenerie na starším snímku, jehož autorem je knížecí lesník z někdejší
Nové Studnice a dnes zapomenutý fotograf Mathias Bronec

Repro J. Bělohlav, Šumava : s 300 obrazy a 7 původními mapami (19--), s. 83
Zephyrin Zettl
Kaple sv. Šebestiána ve Stodůlkách a zaní zdejší škola na snímku z dvacátých let 20. století
Repro V. Holý, Královský hvozd na Šumavě před třicetiletou válkou (2007), s. 221
Zephyrin Zettl
Mlýn na Křemelné u Stodůlek na vzácném snímku, který pořídil rovněž Mathias Bronec
Repro J. Bělohlav, Šumava : s 300 obrazy a 7 původními mapami (19--), s. 86
Zephyrin Zettl
Pohlednice s další fotografií Mathiase Bronce
Zephyrin Zettl
Pohled ze Stodůlek dnes
Foto Růžena Švecová
Zephyrin Zettl Zephyrin Zettl
Jeho rodné Stodůlky na leteckých snímcích z let 1950 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Zephyrin Zettl
Obálka (1923) knihy vydané ve Vídni (nakladatel Heinrich Kirsch)
Zephyrin Zettl
Jeho báseň s výtvarným doprovodem Hermanna Stockmanna ve věhlasném mnichovském časopise Fliegende Blätter 1922
Repro W. Zettl, Das Zephyrin Zettl Buch (1990), s. 81
Zephyrin Zettl
Hrob na vídeňském Ústředním hřbitově
Repro W. Zettl, Das Zephyrin Zettl Buch (1990), s.145
Zephyrin Zettl
Obálka (1990) knihy o něm
Zephyrin Zettl
Parte
Repro Mein Böhmerwald, 1935, č. 6-7, s. 81
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko