Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

PETER WOK (WOLF) URSINUS VON ROSENBERG (Petr Vok z Rožmberka)

Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Jeho portrét v chlapeckém věku, pořízený někdy kolem roku 1552 středoevropským malířem zvaným Mistr pánů z Rožmberka
Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 490 (zámek Nelahozeves, Lobkowiczké sbírky, inv. č. LR 7251)
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Nejznámější asi portrét posledního Rožmberka z roku 1580 je olejomalba saského malíře, jehož jméno ovšem neznáme
Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 486 (zámek Nelahozeves, Lobkowiczké sbírky, inv. č. L 5187)
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Na dvou portrétech s privilegiem pro městys Vyšší Brod a s Řádem lebky
Repro Rožmberkové : stručný průvodce výstavou (2011), s. 168, 169 (ze soukromých sbírek)
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Podobizna Petra Voka z díla Diadochus (1602) Bartoloměje Paprockého z Hlohol (1540/1543-1614)
Repro P. Večeřová, Šumanská tiskárna : (1585-1628) (2002), s. 349
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Autorem tohoto jeho "portrétu" z roku 1846 byl Charles Louis Philippot (1801-1859)
Repro V. Bůžek - P. Král (ed.), Paměť urozenosti (2008), obr. příl. XXXII
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Jezdecká pečeť Petra Voka z Rožmberka
Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 486 (SOA Třeboň, Minorité Č. Krumlov, sig. A 2r 5, inv. č. 22 a Národní muzeum Praha, inv. č. H5-115.136)
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Začátek jím diktovaných německy psaných cestopisných záznamů z výpravy do Nizozemí z roku 1562, uchovávaných v rukopisném fondu Státního oblastního archivu v Třeboni
Repro J. Pánek, Petr Vok z Rožmberka : život renesančního kavalíra (2010), s. 57
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Heraldické supralibros Petra Voka z roku 1570
Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 278
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Tlačené supralibros na přední a zadní straně desek lipského vydání knihy Heinricha von Rantzau De conservanda valetudine... (tj. O zachování zdraví...) z roku 1585
Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 278 (Strahovská knihovna, DR III 20)
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg

Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Supralibros a exlibris v edinburském vydání Buchananovy Rerum Scoticarum Historia z roku 1583. které bylo součástí Rožmberské knihovny
Reprofoto ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny Pavel Polák

Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Jan III. z Rožmberka (1484-1532), nejvyšší převor českých johanitů a osmý vladař domu Rožmberského, uděluje touto německy psanou listinou z 18. května roku 1528 městečku Vyšší Brod právo užívat městskou pečeť
Repro V. Rameš - V. Kolda, Poklady minulosti - Jihočeské archivy : littera scripta manet (2011), s. 67
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Privilegium posledního Rožmberka pro městys Vyšší Brod
Repro Rožmberkové : stručný průvodce výstavou (2011), s. 167 (z fondu SOkA Český Krumlov, Archiv města Vyšší Brod, inv. č. 4)

Mapa rožmberského dominia v jeho rozsahu kolem roku 1590 dosvědčuje, kolik společného se Šumavou mělo
Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 115
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Česky psaná závěť posledního Rožmberka obsahuje i přání, aby "tělo pak mé... poctivě a křesťansky v klášteře vyšebrodském pochováno bylo."
Repro V. Bůžek, Světy posledních Rožmberků (2011), s, 575
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Pohřební štít Petra Voka z Rožmberka
Repro V. Bůžek, Světy posledních Rožmberků (2011), s, 559
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Pohřební prapor Petra Voka z Rožmberka
Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 106 (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, inv. č. DF 16)
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Úmrtní medaile posledního Rožmberka z roku 1611, dílo Abrahama Schmelze,
uchovávaná ve sbírkách Národního muzea v Praze

Repro J. Pánek, Petr Vok z Rožmberka : život renesančního kavalíra (2010), s. 211
(Národní muzeum v Praze, Numismatické oddělení H5-150.998)
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Rožmberský náhrobek ve vyšebrodském klášteře
Foto Leona Töröková
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Detail z rakve posledního Rožmberka
Repro J. Jetschgo, Im Zeichen der Rose : Reise in eine europäische Provinz zwischen Donau und Moldau (2013), s. 23, foto Aleš Motejl
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Rekonstrukce rožmberského mauzolea v českokrumlovském chrámu sv. Víta - alabastrový jezdec na vrcholu retáblu byl odstraněn jezuity už krátce po smrti Petra Voka někdy před rokem 1615
Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 417, kresba Z. Gersdorfová
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Znak a jméno Petra Voka z Rožmberka (latinská zkratka P. W. V. D. R. znamená Petrus Woko Ursinus de Rosenberg) na hlavni děla zvaného Nachtigal (tj. Slavík) z roku 1608, dochovaného na nádvoří českokrumlovského zámku
Repro J. Pánek, Petr Vok z Rožmberka : život renesančního kavalíra (2010), s. 193
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Zatím jediná socha Petra Voka u nás byla odhalena 17. září roku 2011 v mé rodné Soběslavi - keramická plastika v nadživotní velikosti je dílem sochaře Václava Hrůzy
Foto Ivo Kareš
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Model Soběslavi v době vlády Petra Voka, tedy počátkem 17. století, zhotovený nákladem města a umístěný roku 2015 ve zdejším Rožmberském domě
Repro Soběslavská hláska, 2015, č. 8, s. 15
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Petr Vok na pamětních medailích vydaných k Rožmberskému roku 2011 - tu vlevo vydal Národní památkový ústav a vpravo Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích
Foto Pavel Polák
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg

Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Rožmberské pokoje na zámku v Českém Krumlově
Repro J. Pánek, Petr Vok z Rožmberka : život renesančního kavalíra (2010), obr. příl.

Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Rožmberský palác na Pražském hradě na kresbě Thomase Haffeneckera z roku 1722
Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 212 (Archiv Pražského hradu, inv. č. SPS 125/1)
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Rožmberský palác na Pražském hradě před přestavbou na Ústav šlechtičen na modelu, zhotoveném v roce 1947 pro výstavu Pražský hrad v renesanci a baroku
Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 212 (Správa Pražského hradu, inv. č. HS 10893c)
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Areál bývalého soběslavského hradu na fotografii z konce 19. století - v jeho jižním křídle působilo na počátku 17. století krátce Rožmberské gymnázium
Repro V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011), s. 402 (SOA Tábor, sign. vb2)
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Místa původu studentů pražského Karolina a Klementina z jihočeského rožmberského dominia v poslední třetině 16. a na počátku 17. století
Repro V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011), s. 400 (na základě podkladu Václava Bůžka nakreslil Jaroslav Synek)
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Supralibros Jana Jiřího ze Švamberka, který se stal po smrti Petra Voka dědicem rožmberského majetku
Repro V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011), s. 134
Peter Wok (Wolf) Ursinus von Rosenberg
Král Matyáš udělil v únoru 1614 Janu Jiřímu ze Švamberka tento spojený švambersko-rožmberský erb
Repro V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011), s. 41 (SOA Třeboň, foto Ladislav Bulva)
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko