Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ENGELBERT SCHWARZBAUER

Engelbert Schwarzbauer
Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 19, s. 802 a SOA v Třeboni - digitální archív
Engelbert Schwarzbauer
Nejstarší stavení v Boleticích čp. 12, majitel Matthias Feyer, jak je zachytil snímek v boletické školní kronice
Repro Kronika německé obecné školy Boletice, SOkA Český Krumlov
(SOA v Třeboni - digitální archív)
Engelbert Schwarzbauer
Podle tohoto záznamu školní kroniky obce Bukovsko (Buggaus) přebírá zde jako kaplan v Rychnově nad Malší vyučování náboženství
Repro Kronika německé obecné školy Bukovsko, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Kronikář obce Bližné Johann Jungbauer mu věnoval na stránkách té pamětní knihy "čestný list"
Repro Obecní kronika Bližná 1922--1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Engelbert Schwarzbauer
Ohlas k jeho osmdesátinám na stránkách krajanského časopisu
Repro Hoam!, 1957, č. 10, s.10
Engelbert Schwarzbauer

Engelbert Schwarzbauer
Dvě pohlednice českokrumlovského fotografa Josefa Wolfa zachycující boletický kostel
s přilehlým hřbitovem zblízka (viz i Thomas Geist)

Repro Kronika německé obecné školy Boletice, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
a archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Engelbert Schwarzbauer
Kostel sv. Mikuláše, fara a škola v Boleticích na kresbě z doby kolem roku 1821
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 144, SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, foto Roman Lavička
Engelbert Schwarzbauer
Socha Panny Marie s Ježíškem z doby kolem roku 1440, která se zdávna zachovala v boletickém kostele
Repro V. Denkstein - F. Matouš, Jihočeská gotika (1953)
Engelbert Schwarzbauer
Boletický kostel v roce 2017
Foto Pavel Polák
Engelbert Schwarzbauer
Engelbert Schwarzbauer
Detail nástěnné malby z 1. čtvrtiny 14. století z kostela sv. Mikuláše v Boleticích
Foto Pavel Polák
Engelbert Schwarzbauer
Oltářní menza a středověké nástěnné malby na východní straně kněžiště s lomeným oknem
Foto Pavel Polák
Engelbert Schwarzbauer
Někdejší Boletice na pohlednici vídeňského fotografa Franze Mörtla
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
Engelbert Schwarzbauer
Na snímku, který doprovází jeho text v krajanském čtrnáctideníku Glaube und Heimat z roku 1958, vidíme nalevo ves Boletice, napravo její kostel na vršíčku, za ním pak zaniklou ves Dolany, nad tím vším pak hřeben hory Kleť
Repro Glaube und Heimat, 1958, č. 5, s. 216
Engelbert Schwarzbauer
Boletice a Dolany na mapě stabilního katastru ze druhé čtvrtiny 19. století, kde je dobře patrný odstup mezi vlastní vsí a kostelním okrskem
Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 60, mapový podklad: archiválie Ústředního archivu zeměměřičství a katastru
Engelbert Schwarzbauer

Engelbert Schwarzbauer
Boletice a Dolany na leteckých snímcích z let 1947 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Engelbert Schwarzbauer

Engelbert Schwarzbauer
Československé řadové opevnění mezi Chvalšinami a Křenovem na pohlednicích
z doby nacizmu na snímcích ateliéru Seidel

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 225-226
(ze sbírky Wernera Lehnera)

zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko