Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

WERNER LEHNER

Werner Lehner
Po udělení čestného prstenu města Bad Leonfelden s vyšebrodskými krajany a jejich korouhvemi
Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 9/10, s. 63
Werner Lehner
S kovářem Františkem Myslivcem u zaniklého Žumberka při Rožmberku nad Vltavou, kde na křemenném balvanu vsadili kříž u staré lípy
Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 3, s. 58
Werner Lehner
V roce 2001 přebírá z rukou starosty města Bad Leonfelden symbol městských práv, zvaný "die Freiung",
u příležitosti jejich udělení nejmladšímu tehdy rakouskému městu

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 9/10, s. 38
Werner Lehner
U jím obnovených božích muk blízko Hrudkova
Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 5, s. 45

Werner Lehner
Repro Pfarrbrief Bad Leonfelden, 1992, č. 31, s. 80

Werner Lehner
Ve Vyšším Brodě při práci druhý zleva na snímku z roku 2006 s jednatelem Spolku pro obnovu kláštera Vyšší Brod Klausem Zerbsem a dvěma českými dělníky
Repro Rohrbacher Runschau, 2006, č. 33, s. 7
Werner Lehner
Werner Lehner
Při obnově božích muk v zaniklé vsi Kamenná (Stein) u Studánek a v roce 2007 také jeho zásluhou obnovený kříž v místech, kde stála
Repro Sudetenpost, 2007, č. 24, s. 16
Werner Lehner
Werner Lehner
K udělení zlaté medaile za zásluhy o spolkovou zemi Horní Rakousko Werneru Lehnerovi na stránkách rakouského krajanského listu
Repro Sudetenpost, 2009, č. 8. s. 7
Werner Lehner
Hovoří v Ellwangen při akci k 750. jubileu vyšebrodského kláštera,
kde mu byla udělena medaile Adalberta Stiftera

Repro Sudetenpost, 2009, č. 21. s. 13
Werner Lehner
Stojí nad vlastnoručně zdobeným dřevěným kufrem jednoho vysídlence ze Šumavy a ukazuje bílé pásky s rozlišením Rakušanů a Němců mezi odsunutými
Repro Sudetenpost, 2012, č. 11. s. 5, foto Johann Filipp (was-tuat-si.at)
Werner Lehner
Na návštěvě v oddělení historických fondů Jihočeské vědecké knihovny ve Zlaté Koruně
Foto Pavel Polák
Werner Lehner
Při setkání "Starovyšebrodských" na Maria Rast dne 1. srpna roku 2015
Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 10, s. 41
Werner Lehner Werner Lehner
Výklenková kaple, zvaná "Bergmarter", stojící u zaniklého Pošláku, obnovená jeho zásluhou i s votivním obrazem poutníků, zasažených bleskem cestou k Maria Rast
Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 2, s. 34, 35

Jeho text o "Lourdské jeskyni" u Herbertova
Werner Lehner
"Lourdská jeskyně" u Herbertova na snímku z roku 2010
Foto Pavel Polák
Werner Lehner
Kříž na Kraví hoře u Vyššího Brodu byl na skále instalován z iniciativy Wernera Lehnera
Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 1, zadní strana obálky
Werner Lehner
Jeho připomínka kupodivu dodnes zachovaného sloupu Nejsvětější Trojice ve vsi Hradiště (Radischen) na úpatí stejnojmenné hory (německy Radischberg či Radischenberg), jenž je barokní památkou z dob, kdy tudy vedla cesta poutníků do Dobré Vody u Nových Hradů (Brünnl bei Gratzen)
Repro Sudetenpost, 2016, č. 1, s. 11
Werner Lehner Werner Lehner
Studánky, kam jeho dědeček a prateta chodili z Radvanova do školy, na leteckých snímcích z let 1952 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Werner Lehner
Nálepka vedení školy v Leonfelden, jak se zachovala v kronice někdejší školy v Kyselově,
který je dnes součástí Vyššího Brodu

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív
Werner Lehner
Ze sbírky Wernera Lehnera pochází tento "trojobraz" Masaryka, Beneše a Stalina v jediném rámu s možností proměny při trojím úhlu pohledu, československý "revoluční" výtvor z těsně poválečné doby - zde vystavený v rámci česko-rakouské Zemské výstavy 2013 v Bad Leonfelden
Foto Ivo Kareš
Werner Lehner Werner Lehner
Werner Lehner Werner Lehner
Několik záběrů ze "solné stezky" mezi Vyšším Brodem a Bad Leonfeldenam, o níž se Werner Lehner tolik zasloužil - i s básní o starém pluhu
Foto Pavel Polák
Werner Lehner Werner Lehner
Renovovaná boží muka u Lachovic
Foto Ján Trnka
Werner Lehner
Znak cisterciáckého kláštera Vyšší Brod na průčelí hospodářského dvora ve Hrudkově
Repro J. Žižka, Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách (2016), s. 363
Werner Lehner
Klášterní zahrada ve Wilheringu - tady se učil zahradníkem
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko