Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

THOMAS GEIST

Thomas Geist
Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 7, s. 254
a SOA v Třeboni - digitální archív
Thomas Geist
Na snímku z fotoatelieru Seidel, datovaném 23. listopadu 1939
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Narodil se v Malém Ratmírově čp. 12 chalupníkovi Adalbertu Geistovi (jeho otec Anton Geist sedlačil se svou ženou Marií v Jarošově čp. 51) a jeho ženě Marii, roz. Schütznerové, dceři Paula Schütznera, chalupníka z Malého Ratmírova čp. 12, a jeho ženy Kathariny, roz. Madlové, také odtud
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Thomas Geist
S boletickými dětmi v roce 1932
Repro Hoam!, 2000, č. 12, s. 68
Thomas Geist

Thomas Geist
Svěcení zvonů v květnu 1924 v Boleticích za jeho účasti
Repro Glaube und Heimat, 1968, , č. 15, s. 651 a 1985, č. 5, s. 73

Thomas Geist
Boží Tělo v Boleticích někdy mezi válkami
Repro Hoam!, 2002, , č. 5, s. 17
Thomas Geist
První přijímání v Boleticích 1937
Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 12, s. 88
Thomas Geist
Na vzácném snímku z neteřiny svatby v Boleticích v roce 1942
(sedící čtvrtý zleva)

Repro Hoam!, 2004, č. 12, s. 66
Thomas Geist
Pohřeb v Kájově
Repro Glaube und Heimat, 1959, , č. 3, s. 113
Thomas Geist
Hrob děkana Geista při poutním kostele v Kájově, ještě celý v květech
Repro Glaube und Heimat, 1965, s. 163
Thomas Geist
Dnešní podoba náhrobního kamene
Foto Ivo Kareš
Thomas Geist
Parte
Repro Glaube und Heimat, 1958, , č. 24, s. 1071
Thomas Geist
Zpráva o Geistově úmrtí v krajanském měsíčníku Hoam! neodpovídá titulku "In der Fremde sind gestorben": zemřel doma
Repro Hoam!, 1959, č. 1, s. 30
Thomas Geist

Thomas Geist

Thomas Geist
Boletice na třech pohlednicích Josefa Seidela (viz i Engelbert Schwarzbauer)
Thomas Geist
Boletice na starším pohledu...
Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 2
Thomas Geist
... a jiný výřez z téhož snímku
Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška
Thomas Geist
Boletice na pohlednici vídeňského fotografa Franze Mörtla s označením příslušnosti k župě Ober Donau
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
Thomas Geist
Detail farní korouhve vyhnanců z Boletic
Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 11, s. 72
Thomas Geist
Bokorys kostela sv. Mikuláše v Boleticích od severu
Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 6
Thomas Geist Thomas Geist
Interiér boletického kostela na historických snímcích Josefa Seidela
Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov
Thomas Geist
Kříž z poloviny 15. století
z boletického kostela

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 12
Thomas Geist
Socha na kříži, dnes ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, dokládá, že byla předmětem paraliturgických "her", měla v ramenou otáčivé čepy, které umožňovaly každoroční její snímání z kříže a ukládání do Božího hrobu, kříž sám pak připomíná tzv. větvový kříž (Astkreuz), naznačující původ ze stromu, někdy jen nahrubo a narychlo přitesaného
Repro R. Lavička, Gotické umění : průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie (2009), s. 34
Thomas Geist
Svatá Kateřina z Boletic, dnes v Alšově jihočeské galerii
Repro P. Rothe - D. Raisch, Kunst im Böhmerwald (1993), s. 144
Thomas Geist
Táž dřevěná plastika, jak vyhlížela počátkem 20. století
Repro 55 : sborník příspěvků vzniklých u příležitosti Odborného sympozia uspořádaného k 55. výročí Alšovy jihočeské galerie (2010), s. 59
Thomas Geist
Kalich z 15. století patřil k inventáři kostela v Boleticích
Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), obr. příl.
Thomas Geist
Gotické konsoly ze sakristie boletického kostela a medvěd z římsy tamtéž
Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 10
Thomas Geist
Thomas Geist
Opuštěný boletický kostel dnes
Repro J. Siegelbauer, Jižní Čechy (2005), s. 75, foto Jiří Siegelbauer, foto Pavel Polák a Ivo Kareš
Thomas Geist
Thomas Geist Thomas Geist
Thomas Geist
Dnešní stav interiéru kostela
Foto Pavel Polák
Thomas Geist
Detaily dvou nástěnných maleb z první čtvrtiny 14. století (Ukládání do hrobu a Zmrtvýchstání) z kostela sv. Mikuláše v Boleticích
Thomas Geist
Thomas Geist
Záběr ze hřbitova v roce 2009
Foto Ivo Kareš
Thomas Geist
Vyčištěný hřbitov v roce 2017
Foto Pavel
Thomas Geist
Ruiny školy v Boleticích, kde Thomas Geist učil, na snímku v krajanském časopise z roku 2012
Repro Hoam!, 2012, č. 9, s. 64
Thomas Geist
Boletická škola na snímcích z roku 2017
Repro Foto Pavel Polák
Thomas Geist
Thomas Geist
Ratmírovský rybník na obraze malíře a ilustrátora Adolfa Zábranského z konce padesátých let 20. století
Repro J. M. Boháč, Adolf Zábranský (1985), obr. příl. č. 24
Thomas Geist
Obálka (2014) publikace, zachycující i vyhnání obyvatel jeho rodného Malého Ratmírova, kterou vydala Rada Domovského okresu Nová Bystřice
Thomas Geist
Fresky nad vchodem poutního kostela v Kájově
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko