Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOHANN JUNGBAUER

Johann Jungbauer
Repro Obecní kronika Bližná 1922--1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Johann Jungbauer
Nechybí tu v seznamu navrátilců z první světové války, jemuž věnoval ve "své" kronice čestné místo
Repro Obecní kronika Bližná 1922-1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Johann Jungbauer
Titulní strana jeho rukou psané kroniky obce Bližná
Repro Obecní kronika Bližná 1922-1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Johann Jungbauer
Webová podoba titulní strany přepisu kroniky od Stanislava Jagra (chybně je tu přepsán název firmy Ed. Bayands)
Repro Kronika obce Bližná
Johann Jungbauer
Kronikářova zdvořilá prosba čtenáři obecní kroniky, aby ji udržoval v čistotě, poněvadž není "určena jen jemu, nýbrž také budoucím pokolením"
Repro Obecní kronika Bližná 1922-1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Johann Jungbauer
Tady na straně 252 kronika končí (má jinak celkem 398 stran určených k zápisům)
Repro Obecní kronika Bližná 1922-1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam křestní matriky farní obce Dolní Vltavice o narození jeho manželky Marie v Bližné čp. 6 majiteli této usedlosti Josefu Scheschymu a jeho ženě Paulině, roz. Wenzlové z částečně zaniklé vsi Jámy (Kohlgruben)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Johann Jungbauer
Bližná (Eggetschlag) na mapě z roku 1869
Repro Umgebungen von Budweis und Krumau (1869) (Digitální knihovna JVK)
Johann Jungbauer
Pohlednice obce Bližné a vsi Radslav k ní příslušející na jedné ze stran kroniky
Repro Obecní kronika Bližná 1922-1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Johann Jungbauer

Johann Jungbauer
Bližná na leteckých snímcích z let 1949 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Johann Jungbauer
Kaplička v Bližné byla zbourána v roce 1971
Repro Historie farnosti Dolní Vltavice, s. 50
Johann Jungbauer

Johann Jungbauer

Johann Jungbauer
Bližná v roce 2011 (viz i Johann Studener)
Foto Ivo Kareš

Johann Jungbauer
Pohled z Bližné na Lipenské jezero
Foto Ivo Kareš
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko