Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

CANISIUS LEOPOLD NOSCHITZKA

Canisius Leopold Noschitzka
Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 11, s. 7
Canisius Leopold Noschitzka
Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 12, s. 3

Záznam vyšebrodské křestní matriky o narození otcově dne 29. dubna roku 1880 a křtu den nato, který provedl kaplan Otto Kohout: novorozencův otec Vinzenz Noschitzka provozoval stejně jako jeho otec Georg Noschitka v synově rodném domě čp. 25 krejčovské řemeslo, babička z otcovy strany Theresia byla roz. Döpelová z Malšína (Malsching), chlapcova matka Magdalena byla dcerou Johanna Lepschiho z Vyššího Brodu čp. 55 a jeho ženy Marie, roz. Lenzové z Ostrova (Wörles) čp. 2, pozdější přípis nás pak zpravuje o svatbě Wilhelma Noschitzky dne 23. listopadu roku 1915 s Agnes Scherhauferovou
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam vyšebrodské oddací matriky o svatbě rodičů, z něhož vysvítá, že nevěsta, tehdy služebná děvečka ve Vyšším Brodě čp. 126, se narodila v Loučovicích čp. 13 dne 17. ledna 1890 tamnímu domkáři Thomasu Scherhauferovi a jeho ženě Zäzilii, riz. Woisetschlägerové ze zaniklých dnes zcela Krásných Polí (Schönfelden) čp. 5
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro vyšebrodský dům čp. 83 se zde žijící rodinou Wilhelma Noschitzky, jeho ženy Agnes a dvou synů Leopolda a Franze
Repro Sčítání lidu 1921, Vyšší Brod, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Hans G. Adler
Na pohlednici Josefa Seidela z téhož roku 1921 je rodný dům zachycen vpravo od "Panského domu", který dominuje této části náměstí
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Hans G. Adler
Takto čp. 83 na vyšebrodském náměstí vypadá dnes (2018)
Foto Ivo Kareš
Canisius Leopold Noschitzka
Ve Strýčicích za války (1941) jako kaplan mezi dětmi, které přišly ke svému prvnímu svatému přijímání
Repro Die Stritschitzer Sprachinsel in Südböhmen (2011), s. 315
Canisius Leopold Noschitzka
Se strýčickými ministranty na zahradě zdejší fary v květnu 1943
Repro Die Stritschitzer Sprachinsel in Südböhmen (2011), s. 328
Canisius Leopold Noschitzka
Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 7, s. 6
Canisius Leopold Noschitzka
Roku 1977 byl biskupem v Rottenburgu jmenován duchovním radou
Repro Glaube und Heimat, 1978, č. 1, s. 6
Canisius Leopold Noschitzka
Jeho maminka Agnes, roz. Scherhauferová, zemřela roku 1983 v bavorské obci Kleinostheim
Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 8, s. 47
Canisius Leopold Noschitzka
Jeho hrob po boku rodičů v Kleinostheimu
Repro Hoam!, 2006, č. 11, s. 82
Canisius Leopold Noschitzka
Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 11, s. 32
Canisius Leopold Noschitzka
Německý jezuita Petrus Canisius (1621-1697), svatořečený v roce 1925, podle něhož zvolil Noschitzka své řádové jméno, na obraze malíře Wilhelma Ritterbacha (1878-1940)
Repro Sterne und Blumen, 1925, č. 15, s. 8
Canisius Leopold Noschitzka
Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1991, č. 50, s. 8
Canisius Leopold Noschitzka
Klášter ve Vyšším Brodě z ptačí perspektivy
Repro 50 Jahre Sudetendeutsche Landsmannschaft Ortsgruppe Ellwangen / Jagst (2002), s. [29]
Canisius Leopold Noschitzka
Závišův kříž, v pozadí za ním páter Xaver Švanda (viz i Tecelin Jaksch a Hans Waltenberger)
Repro 50 Jahre Sudetendeutsche Landsmannschaft Ortsgruppe Ellwangen / Jagst (2002), s. [30]
Canisius Leopold Noschitzka
V roce 2013 byl Závišův kříž jedním z exponátů přeshraniční Zemské výstavy, expozice "Závišův kříž - splendor mysticus" byla umístěna ve vyšebrodském klášteře
Foto Leona Töröková
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko