Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

SEVERIN IGNAZ GOTTSMICH

Severin Ignaz Gottsmisch
Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 24, s. 1031
(viz i Josef Tibitanzl)
Severin Ignaz Gottsmisch
O Božím Těle 1959
Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 7, s. 271
Severin Ignaz Gottsmisch
Záznam v "rodovém katastru" farní obce Přídolí stačil ještě zachytit nejen jeho narození jako nejmladší ratolesti druhého manželství Ignatze Gottsmicha s Katharinou, roz. Stacherlovou, nýbrž i přijetí cisterciáckého řádového jména Severin
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Severin Ignaz Gottsmisch
Rodný dům čp. 21 v Přídolí
Foto Ivo Kareš
Severin Ignaz Gottsmisch
Na konci školního roku 1909/1910 jako primán krumlovského gymnázia
s panem učitelem Vinzenzem Skupnikem stojí ve druhé řadě druhý zprava

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 22, s. 937
Severin Ignaz Gottsmisch
Ignaz (vpravo) a Johann Gottsmichovi v létě 1919
s odznaky katolického hnutí Edelweiss

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 22, s. 917
Severin Ignaz Gottsmisch
Na setkání maturantů německého gymnázia v Krumlově o svatodušních svátcích roku 1932 stojí vzadu uprostřed
Repro Glaube und Heimat, 1966, č. 20, s. 822
Severin Ignaz Gottsmisch

Severin Ignaz Gottsmisch
Dvě jeho fotografie z působení v Rychnově u Nových Hradů a v Rožmberku nad Vltavou
(vždy vlevo) se žáky většinou jak patrno neobutými

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 1, s. 49 a 41


Úvodní slovo ke kronice farní obce Přídolí, kterou vzorně vedl, s jeho podpisem z roku 1928
Repro Pamětní kniha Přídolí 1928--1931, SOkA Český Krumlov
(SOA v Třeboni - digitální archív)
Severin Ignaz Gottsmisch
Stránka pamětní knihy "obce Přídolí" s výsledky voleb v roce 1929
a razítkem zdejšího "purkmistrovského úřadu"

Repro Pamětní kniha Přídolí 1928-1931, SOkA Český Krumlov
(SOA v Třeboni - digitální archív)
Severin Ignaz Gottsmisch
Záznam z kroniky německé školy v Dolním Dvořišti o jeho přidělení jako kaplana na zdejší faru v červenci roku 1935
Repro Kronika německé obecné školy Dolní Dvořiště, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Severin Ignaz Gottsmisch
Uvnitř "vierkantu" fary v Dolním Dvořišti v květnu 1939
(stojící zcela vpravo)

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 10, s. 401
Severin Ignaz Gottsmisch
Hlavní oltář kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rožmitále na Šumavě, od roku 1940 Gottsmischova posledního kněžského působiště před vyhnáním - foto Josefa Steiningera z května 1966
Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 9/10, s. 63
Severin Ignaz Gottsmisch

Severin Ignaz Gottsmisch
Tady ve štýrském klášteře Rein našel útočiště s vyšebrodskými spolubratřími: ...
Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 24, s. 957 a 1979, č. 6, s. 3

Severin Ignaz Gottsmisch
... na snímku z roku 1954 stojí mezi nimi třetí zleva
Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 24, s. 957
Severin Ignaz Gottsmisch
Záhlaví časopisu s titulem jeho článku a věnováním
vyšebrodskému převoru Lichtblauovi
Severin Ignaz Gottsmisch
Parte
Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 7, s. 307
Severin Ignaz Gottsmisch
Kostel sv. Vavřince v rodném Přídolí
Foto Pavel Polák
Severin Ignaz Gottsmisch

Severin Ignaz Gottsmisch
Interiér kostela sv. Vavřince v Přídolí
Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 12, s. 516

Severin Ignaz Gottsmisch
Relikviář kostela v rodném Přídolí s ostatky sv. Vavřince ze 16. století znázorňuje rošt, na němž mučedník skonal
Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 11, s. 450
Severin Ignaz Gottsmisch
Listina českokrumlovské městské rady s nejstarší známou pečetí města nese datum 14. června 1336 a dovoluje se v ní se souhlasem Petra I. z Rožmberka městečku Přídolí vařit a čepovat pivo
Repro A. Kubíková, Českokrumlovsko v době prvních Lucemburků 1310-1380 (1996), s. 76
a Unsere Heimat : Die Stadt Krummau an der Moldau im Böhmerwald (1992), s. 57
Severin Ignaz Gottsmisch
Český a německý kněz (jde o faráře Píšu a Schauflera) u oltáře
rožmitálského kostela v srpnu 1997 při setkání vyhnaných rodáků

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 11, s. 77
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko