+ Hans Waltenberger - příloha - Kohoutikriz.org
Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

HANS WALTENBERGER

Hans Waltenberger
Na novinovém snímku k jubilejnímu článku Wilibalda Böhma o jeho šedesátinách
Repro Budweiser Zeitung, 1937, č. 96, s. 1 a Pamětní kniha Velký Jindřichov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Hans Waltenberger
Jako mladý učitel v Horní stropnici roku 1898 stojící druhý zprava, sedící prvý zleva je ředitel školy Franz Steinko (viz i Konrad Leppa, Benno Karlez a Antonie Pifflová )
Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Hans Waltenberger
Se žáky kaplické školy ročníku narození 1924
Repro Glaube und Heimat, 2004, č. 4, s. 51 a Kronika německé obecné školy Desky, SOkA Český Krumlov
(SOA v Třeboni - digitální archív)
Hans Waltenberger
Stručný životopis, otištěný v krajanském měsíčníku pod fotografií se žáky
Repro Glaube und Heimat, 2004, č. 4, s. 51

Záznam v křestní matrice města Rožmberk nad Vltavou dokládá, že se tu narodil 13. prosince roku 1877 (tři dny nato byl i pokřtěn jménem Johann Evangelist Waltenberger) v domě čp. 4 zdejšímu mistru krejčovskému Karlu Waltenbergerovi (jeho otec Karl Waltenberger byl v Rožmberku nad Vltavou ševcem, matka Katharina, roz. Hammerschiedová, pocházela rovněž odtud) a jeho ženě Anně, roz. Krumbieglové, dceři zdejšího ševce Laurenze Krumbiegla a Juliany, roz. Steinbichlové, také odtud z Rožmberka nad Vltavou
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Hans Waltenberger
Obálka (1906) a věnování autorovo na titulním listu

Úvodní strana kaplické kroniky, kterou psal, s verši Schillerovými o "trojím kroku času"
Repro Obecní kronika Kaplice, Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jím psaná dvoustrana kaplické kroniky vyjadřuje dík sudetských Němců Adolfu Hitlerovi i slovy nizozemského básníka 16. století (!) v německém překladu
Repro Obecní kronika Kaplice, Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Hans Waltenberger
Na stránkách školní kroniky obce Kondrač (Neudorf) se v roce 1942 objevuje toto jeho parte, kde je namísto kříže runový znak smrti a školní rada Waltenberger je tu titulován "Parteigenose" (kronikář si ovšem na okraji stránky křížek neodpustil)
Repro Chronik der Volksschule in Neudorf (Kondrač), SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Hans Waltenberger
Nekrolog vdovy po něm na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 1961, č. 10, s. 18
Hans Waltenberger Hans Waltenberger
Závišův kříž z kláštera Vyšší Brod, přední a zadní strana (viz i Tecelin Jaksch a Canisius Leopold Noschitzka)
Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 2, obálka a 2009, č. 6, zadní strana obálky
Hans Waltenberger

Hans Waltenberger
Obálka, titulní list a ukázky obrazových příloh (1930) příkladné publikace o Závišově kříži, vydané jako 1. svazek edice Monografie Archeologické komise při České akademii věd a umění
Repro Kříž zvaný Závišův v pokladu klaštera ve Vyšším Brodě v Čechách (1930)

Hans Waltenberger
Pečeť Záviše z Falkenštejna
Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov
Hans Waltenberger Hans Waltenberger
Barevný "přepis" Závišovy pečetě
Repro Český Krumlov - Ausführlicher Schloss- und Parkführer (1998)
a V. Vokolek, Český Krumlov (2008), s. 221
Hans Waltenberger
Kámen na tzv. Pokutní louce v Hluboké nad Vltavou, připomínající Závišův konec
Foto Ivo Kareš
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko