Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

TECELIN JAKSCH

Tecelin Jaksch
Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 5, s. 5
(viz i Dominik Kaindl a Josef Tibitanzl)
a SOA v Třeboni - digitální archív
Tecelin Jaksch
V den svého zvolení opatem v roce 1923
Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 12, s. 364
Tecelin Jaksch
Repro 25 Jahre Patenschaft der Stadt Ellwangen für
die Heimatvertriebenen aus Kreis Kaplitz, 1980-2005, s. 156
Tecelin Jaksch
Na pamětním snímku k 80. jubileu hudebního spolku ve Vyšším Brodě v roce 1925,
kdy byl jmenován opatem zdejšího kláštera

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 3, s. 52
Tecelin Jaksch
Prezident Beneš s chotí za návštěvy vyšebrodského kláštera v květnu roku 1937
(opat Jaksch zachycen na snímku zcela vpravo)

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beiträge (2013), s. 355
(archiv cisterciáckého kláštera Rein)
Tecelin Jaksch
Znak opata Tecelina Jaksche na kruchtě klášterního kostela ve Vyšším Brodě
Repro Památky jižních Čech. 2 (2009), s. 61, foto Tomáš Halama
Tecelin Jaksch Tecelin Jaksch
Jeho rodiče Maria a Andreas Jakschovi
Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 6, s. 36

Mezi česky psanými záznamy Knihy zemřelých z Haklových Dvorů nachází se i tento německý zápis o úmrtí jeho otce Andrease Jaksche v květnu roku 1911
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Tecelin Jaksch
Statek v Haklových Dvorech na starším snímku
Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 6, s. 37
Tecelin Jaksch
Stavení čp. 15 na návsi Haklových Dvorech dnes (2010)
Foto Ivo Kareš
Tecelin Jaksch
Letecký snímek rodných Haklových Dvorů
Repro Muzea a památková péče : sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference (2013), s. 112, foto Daniel Kovář
Tecelin Jaksch

Tecelin Jaksch
Haklovy Dvory na katastrální mapě z roku 1781 a po požáru na mapě stabilního katastru z roku 1827
Repro Muzea a památková péče : sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference (2013), s. 111

Tecelin Jaksch
Domovský list i s jeho podpisem
Repro www stránky Hackelhöf - Haklovy Dvory
Tecelin Jaksch
Kostel sv. Vavřince v Přídolí, kde začínal jako kaplan
Foto Pavel Polák
Tecelin Jaksch
Fara v Boršově nad Vltavou
Foto Pavel Polák
Náhled
Rodná krajina na staré mapě
klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu:

Repro [Budweis], výřez z mapy bez popisu (Digitální knihovna JVK)
Tecelin Jaksch
Text průvodce z roku 1929 přesvědčivě dokumentuje tehdejší
hodnotu klášterních uměleckých sbírek ve Vyšším Brodě

Repro J. Foustka - J.A. Holman, Sto výletů automobilem po Československu (1929), s. 103-104

Doslovné znění jeho projevu při návštěvě Dr. Edvarda Beneše roku 1937 vy vyšebrodském klášteře i odpovědi prezidentovy v Okresním věstníku pro politický okres kaplický
Repro Kronika německé obecné školy Dolní Dvořiště, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Článek sociálně demokratického listu Jihočech z 31. října 1945 dokazuje loajalitu Jakschovu nad jiné výmluvně
Repro Jihočech, 31.10. 1945, s. 1
Tecelin Jaksch
Zpráva o jeho útěku v červenci 1948 přes hranice se objevila na stránkách krajanského měsíčníku s téměř ročním zpožděním
Repro Hoam!, 1949, č. 5, s. 12
Tecelin Jaksch
Pamětní deska na hřbitovní kapli sv. Anny při klášterním kostele vyšebrodském svědčí o jeho úmrtí v rakouském exilu roku 1954
Foto Ivo Kareš
Tecelin Jaksch
Vyšebrodský kapitulní sál
Foto Leona Töröková
Tecelin Jaksch
Za druhé světové války byl v zabraném klášteře zřízen vojenský lazaret a převezeny sem vedle nakradených uměleckých děl i takové nacistické relikvie jako Hitlerův stůl, na kterém byla údajně podepsána mnichovská dohoda
Repro Jihočech, 27.7. 1945, s. 5
Tecelin Jaksch
Jiný pramen hovoří o tom, že stůl, jistě ovšem týž, byl dopraven
do Vyššího Brodu z říšského kancléřství v Berlíně

Repro Českobudějovické listy, 16.6. 1995, s. 22
Tecelin Jaksch
Budova zvaná "Führerbau" v Mnichově, kde byla podepsána osudná dohoda na stole,
který se ocitl možná přes říšské kancléřství v Berlíně v prostorách kláštera vyšebrodského

Repro Sudetenpost, 2008, č. 9, s. 16
Tecelin Jaksch
Podpis mnichovské dohody na "Hitlerově" stole
Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 214
(Saarländisches Schulmuseum Ottweiler)

Lidové noviny uvedly historii Hitlerova psacího stolu na pravou míru tímto článkem Marka Kerlese
Repro Lidové noviny, 24. 2. 2012, s. 2
Tecelin Jaksch
Dvůr cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě s budovami ve východní části areálu, odkud Američané po skončení války odváželi umělecké předměty, shromážděné tu nacisty - speciální rampa byla pravděpodobně zřízená u vchodu poblíž dnešního Poštovního muzea
Repro J. Kuchař, Hitlerova sbírka v Čechách : obrazy, dary, psací stůl (2011), s. 124
Tecelin Jaksch Tecelin Jaksch
Mezi uměleckými díly, shromážděnými ve Vyšším Brodě, byly i sochy Veslaře od Hermana Zettlitzera a Rozsévače od Williho Knappa, v současnosti ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie
Foto Ivo Kareš
Tecelin Jaksch
Dnes jsou v křížové chodbě vyšebrodského kláštera vystaveny sochy ze zaniklých šumavských kostelů
Foto Leona Töröková
Tecelin Jaksch
Závišův kříž, který svěřil opat Jaksch počátkem února roku 1948(!) do ochrany biskupa Hloucha, poněvadž doba je "bouřlivá a nejistá" (viz i Canisius Leopold Noschitzka a Hans Waltenberger)
Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 235, Cisterciácké opatství Vyšší Brod
Tecelin Jaksch
Prospekt "nejstaršího cisterciáckého kláštera na světě", jak je tu nazýván Rein, kde Jaksch skonal a je pochován, i s jeho polohou na mapce Rakouska...
Tecelin Jaksch
... má i svou českou verzi
Georg Ch. Abele
Vydejme se v zimě i jeho Opatskou cestou k vodopádům sv. Wolfganga - jeden z úvodních obrázků odněkud známe: jsou to Stříbrné Hutě, omylem tu ve staré ilustraci uvedené!! (viz Robert Hamerling)
Repro www stránky České televize
Tecelin Jaksch
Vodopády sv. Wolfganga na staré pohlednici firmy Josef Seidel
Repro F. Fellner, Das fotografische Gedächtnis = Fotografická paměť : Böhmerwald und Mühlviertel, Šumava & Mühlviertel (2007), s. 125
Tecelin Jaksch
Jiný Seidelův snímek vodopádů sv. Wolfganga, nesoucí pořadové číslo 498...
Repro F. Fellner, Das fotografische Gedächtnis = Fotografická paměť : Böhmerwald und Mühlviertel, Šumava & Mühlviertel (2007), s. 140
Tecelin Jaksch
... a ještě jedna Seidelova fotografie s vodopády sv. Wolfganga ze staré fotografické publikace o Šumavě
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Tecelin Jaksch
PhDr. Milan Hlinomaz, Ph.D., nám v březnu 2012 laskavě poskytl tento text
před jeho uveřejněním ve Vyšebrodském zpravodaji

Repro archív autora
Tecelin Jaksch
Krušnohorský cisterciácký klášter Osek (Osegg), jehož osudy byly po válce spojeny s vyšebrodským klášterem a Tecelinem Jakschem
Foto Květa Cempírková
Tecelin Jaksch

Příběh, který nemá konce - ale Tecelin se i nadále má psát s jedním "l"
Repro Právo, 22. 5. 2017, s. 7
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko