Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

DOMINIK KAINDL


Záznam oddací matriky farní obce Rychnov u Nových Hradů o svatbě jeho rodičů 27. ledna roku 1891: ženich Franz Kaindl byl synem Adalberta Kaindla, který hospodařil se svou ženou Annou, roz. Guschlbauerovou z Božejova na témže stavení v Kamenné čp. 6 jako on po něm, nevěsta Maria byla dcerou Matthäuse Quatembera z Kamenné čp. 26 a Ewy, roz. Raabové z Kamenné
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Dominik Kaindl
V indexu matriky farní obce Rychnov u Nových Hradů nacházíme záznam o narození chlapce jménem Franz Keindl ve vsi Kamenná dne 28. listopadu 1891
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Dominik Kaindl
Repro Glaube und Heimat, 1959, s. 264
(viz i Josef Tibitanzl)
Dominik Kaindl
Jeho kněžská primice
Repro Glaube und Heimat, 1973, č. 24, s. 1041
Dominik Kaindl
Na snímku z roku 1932 nalevo od vyšebrodského opata Tezelina Jaksche
před misijním křížem v Malšíně

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 3, s. 62
Dominik Kaindl
Tady je zachycen vpředu druhý zprava roku 1962 s krajany o pouti
k Marii Utěšitelce v Sinsheimu

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 18, s. 755
Dominik Kaindl
Jiný jeho fotografický portrét v řádovém hábitu a už o holi
Repro D. Kaindl, Dějiny kláštera Vyšší Brod v Čechách (2008), obr. příl.
Dominik Kaindl
Poslední snímek
Repro Glaube und Heimat, 1973, s. 245

Jeho úvodník k 1. číslu 5. ročníku německého diecézního listu českobudějovického biskupství,
označený signaturou Dr. K.

Repro Glaube und Heimat, 1927, č. 1, s. 2
Dominik Kaindl
Rodná obec (kreslená pohlednice z roku 1942)
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Dominik Kaindl
Kaplička v Kamenné, opravená roku 1995
Repro www stránky Aspida s.r.o. - Cestujeme po ČR
Dominik Kaindl
Plánek rodné obce: rodný dům je čp. 6
Repro www stránky Familjen Jaksch
Dominik Kaindl
Rodný dům v Kamenné v šedesátých letech 20. století...
Repro Glaube und Heimat, 1964, s. 244
Dominik Kaindl
... a v roce 2013
Foto Pavel Polák
Dominik Kaindl Dominik Kaindl
Čelní fasáda a hlavní oltář poutního kostela v Dobré Vodě u Nových Hradů, kde začínal jako kaplan
Repro S. Kroupa, Zázraky před jižní hranicí : pohled z Novohradských hor
do měst a vesnic v jižní části roviny třeboňské (2005), obr. příl., foto Ladislav Bulva
Dominik Kaindl
Obálka (1930)
Dominik Kaindl
Parte
Repro Glaube und Heimat, 1973, s. 263
Dominik Kaindl
Hrob na klášterním hřbitově v Heiligenkreuz
Foto Pavel Polák a Ján Trnka
Dominik Kaindl
Dominik Kaindl Dominik Kaindl
Klášter Heiligenkreuz (viz i Johann Nepomuk Weis a Eberhard Winter)
Foto Ján Trnka
Dominik Kaindl
Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 12, s. 8
Dominik Kaindl
Editor PhDr. Milan Hlinomaz, Ph.D. připravil vydání českého překladu (2008) jeho knihy o dějinách vyšebrodského kláštera i s cenným poznámkovým aparátem a seznamem novější literatury k tématu
Dominik Kaindl
Chvála návesní kaple v Božejově, odkud byla rodem babička z otcovy strany
Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 31, text a foto Milan Koželuh
Dominik Kaindl
Klášter ve Wilheringu
Foto Pavel Polák
Dominik Kaindl
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko