Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ERNST FRANZ RICHTER

Ernst Franz Richter
Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 462
(SOkA České Budějovice)
Ernst Franz Richter
Titulní list...

... a záznam budějovické křestní matriky o jeho narození dne 24. března roku 1817 v rodině hospodářského rady Antona Richtera a jeho ženy Franzisky, dcery Mathiase Schmieda, zdejšího měšťana a "Repräsentanta", tj. zastupitele, a jeho ženy Kathariny - chlapec byl pokřtěn jménem Franz de Paula Mathias Richter
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

O tom, že list Anzeiger aus dem südlichen Böhmen se věnoval i literatuře česky psané, svědčí článek o životě a díle Jána Kollára i s ukázkou z jeho Slávy dcery, který sepsal "podle autentických pramenů" Johan Vaclik, jinak Jan Vaclík (1830-1917), rodák z Plava, významný český diplomat a obhájce zájmů jižních Slovanů
Repro Anzeiger aus dem südlichen Böhmen, 1852, č. 21, s. 1-2
Ernst Franz Richter
Tady oznamuje na první straně dvanáctého čísla třetího ročníku budějovického listu, který redigoval, že jeho nakladatelem se stává knihkupec Ludolf Emil Hansen
Repro Anzeiger aus dem südlichen Böhmen, 1854, č. 12, s. 1

Takto jím vedený budějovický list uctil skon "krále pěvců" jak je v titulní básni nazýván básník Heinrich Heine - na titulní straně začíná i text, jehož autorem byl tehy populární rakouský spisovatel a novinář Moritz Gottlieb Saphir (vl. jm. Moses Saphir /1795-1858/), syn židovského kramáře Gottlieba (předtím Israela) Saphira
Repro Anzeiger aus dem südlichen Böhmen, 1856, č. 10, s. 1

Podle zápisu v knize zemřelých skonal 13. března 1870 a byl dva dny na to pochován na staroměstském hřbitově - mrtvice byla označena za příčinu "náhlého skonu", který znemožnil svátostné zaopatření zesnulého
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Ernst Franz Richter
Velestručná zpáva o jeho úmrtí v českém místním listu Budivoj, hned pod zprávou o jmenování představenstva budějovické obchodní komory s "provisorním presidentem" L. E. Hansenem a "místopresidentem" P. Steffensem
Repro Budivoj, 1870, č. 22, s. 3
Ernst Franz Richter
Jeho hrob na staroměstském hřbitově se dochoval jako jeden z mála na svém místě - nápis je sotva čitelný, ale dočteme se z něho, že byl "budějovickému redaktorovi" věnován "jeho přáteli"
Foto Jan Mareš
Ernst Franz Richter
Historické centrum Českých Budějovic
Foto Monika Chodorová
Ernst Franz Richter Ernst Franz Richter
Přemysl Otakar II. jako zakladatel Českých Budějovic - model sochy, kterou věnoval sochař František Postl městu České Budějovice k 750. výročí založení (zde stojí v říjnu 2013 na zadním dvoře Wortnerova domu v majetku Alšovy jihočeské galerie)...
Foto Ivo Kareš a Leona Töröková
Ernst Franz Richter Ernst Franz Richter
... v říjnu 2015 byla socha umístěna v parku Na Sadech
Foto Ivo Kareš
Ernst Franz Richter
Slavnostní odhalení pomníku 28. října 2015
Foto Ivo Kareš
Ernst Franz Richter
Ernst Franz Richter
Socha Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě
Repro J. Jetschgo, Im Zeichen der Rose : Reise in eine europäische Provinz zwischen Donau und Moldau (2013), s. 52, foto Aleš Motejl
Ernst Franz Richter
Jak si představují "krále železného a zlatého" v Rakousku - na snímku z obce Dürnkrut (Suché Kruty)
Repro Českobudějovický deník, 4. 11. 2013, s. 8, foto Pavel Mörtl
Ernst Franz Richter
Vojsko Přemysla Otakara II. zvolilo v bitvě na Moravském poli heslo "Budějovice! Praha!", zatímco protivník bojoval pod heslem "Kristus! Řím!"
Repro D. Kovář, Fundatio civitatis : zrození královského města Českých Budějovic (2015), s. 134
Ernst Franz Richter
Rudolf Habsburský nad mrtvým tělem Přemysla Otakara II. na olejomalbě Carla Ludwiga Hassmanna z roku 1923
Repro J. Jetschgo, Im Zeichen der Rose : Reise in eine europäische Provinz zwischen Donau und Moldau (2013), s. 62
Ernst Franz Richter
Na obraze vídeňského malíře Antona Pettera (1781-1858) vidíme Přemyslova syna Václava prosit Rudolfa Habsburského o vydání otcových tělesných pozůstatků
Repro J. Jetschgo, Im Zeichen der Rose : Reise in eine europäische Provinz zwischen Donau und Moldau (2013), s. 63
Ernst Franz Richter
Památník na bojišti, kde 26. srpna 1278 král padl
Repro D. Kovář, Fundatio civitatis : zrození královského města Českých Budějovic (2015), s. 133
Ernst Franz Richter

Ernst Franz Richter
Náhrobek Přemysla Otakata II. v pražské katedrále sv. Víta a jeho pohřební insignie
Foto Pavel Polák a repro Českobudějovický deník, 4. 11. 2013, s. 8, foto Pavel Mörtl

Ernst Franz Richter
Truhla s ostatky Přemysla Otakata II., otevřená roku 1979 v rámci archeologického výzkumu Pražského hradu
Repro Lidové noviny, 14. 5. 2016, s. 30, foto ČTK
Ernst Franz Richter Ernst Franz Richter

Propagační materiály, kterými mimo jiné připomněly České Budějovice roku 2015 svého zakladatele - pohřební insignie Přemysla Otakara II. byly vystaveny v březnu tohoto roku v českobudějovické radnici
Ernst Franz Richter
Kenotaf Přemysla Otakara II. ve zlatokorunském klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie
vytvořil v letech 1771-1772 na objednávku opata Bylanského sochař Jakub Eberle

Foto Pavel Polák
Ernst Franz Richter
Jindřich Matyáš z Thurnu, obléhatel Českých Budějovic
Repro M. B. Böhnel, Dějiny města Rudolfova (1956), obr. příl.
Ernst Franz Richter
Hrabě Karel Bonaventura Buquoy (1571-1621), jeden z aktérů událostí, popisovaných v Richterově textu
Repro M. B. Böhnel, Dějiny města Rudolfova (1956), obr. příl.
Ernst Franz Richter
Obléhání Českých Budějovic stavovským vojskem roku 1619 na soudobé rytině
Repro M. B. Böhnel, Dějiny města Rudolfova (1956), obr. příl.
Ernst Franz Richter
Titulní list "Newe Zeittung" čili "vlastní zprávy" o krvavé bitvě mezi Mansfeldem
a Buquoyem u Písku "mezi Budějovicemi a Krumlovem" roku 1619

Repro R. Wolkan, Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen und in die Sudetenländer (1925), obr. příl.
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko