Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

LUDOLF EDMUND HANSEN

Ludolf Edmund Hansen
Repro K. Pletzer, Českobudějovické fotoateliéry 1853-1929 (2001), s. 54

V záznamu o úmrtí Ludolfa Edmunda Hansena v domě čp. 5 na českobudějovickém hlavním náměstí v "Knize zemřelých" se dovídáme i příčinu úmrtí, kterou byl karcinom pankreasu
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické oddací matriky o jeho zdejší svatbě s Otilií Aggermannovou ze Kdyně (Neugedein) dne 8. července roku 1886 - ženichovi bylo 41 let, nevěstě 29 let
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození jeho dcery Ottilie 29. srpna roku 1886 v českobudějovické matrice s přípisem o její svatbě v dubnu 1913 s Alfredem Josefem Wiltschko - podepsána je tu i babička novorozeněte Anna, roz. Sturmová - a s dalšími údají o manželce Ludolfa Edmunda Hansena: byla dcerou Antona Aggermanna a Anny, roz. Trescherové, obou ze Kdyně na Šumavě (Neugedein)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dcera Ottilie si tu 19. dubna roku 1913 bere za muže Alfreda Josefa Wiltschko, syna českokrumlovského knihtiskaře Josefa Wiltschko a jeho ženy Anny, roz. Mayerové
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Ludolf Edmund Hansen
Inzerát firmy z roku 1922
Repro J. Jany, Schloß Rotenhof (1922), s. 16
Ludolf Edmund Hansen
Záznam firmy v Adresáři republiky Československé z roku 1931 uvádí už jméno Rudolfa Hansena až za jménem Ottilie Wachta
Repro Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství. Svazek I, Národohospodářská část, seznam adres: Čechy(1931), s. 150
Ludolf Edmund Hansen
Situační zpráva krajanského měsíčníku z roku 1954 zmiňuje i odsouzení Rudolfa Hansena ke 25 letům vězení
a spálení knižních skladů

Repro Hoam!, 1954, č. 8, s. 28
Ludolf Edmund Hansen
Otec "zakladatel" Ludolf Emil Hansen a heslo šifry (ma)(= Jan Mareš) v Encyklopedii Českých Budějovic (1998)
Repro Encyklopedie Českých Budějovic (1998), s. 135
Ludolf Edmund Hansen
Ludolf Edmund Hansen
Záhlaví, inzerát a impressum v posledním vánočním čísle 5. ročníku listu Anzeiger aus dem südlichen Böhmen, který toho roku 1856 Ludolf Emil Hansen vydával a redigoval
Repro archív autora
Ludolf Edmund Hansen
Obálka (1878) hudebniny, jejímž vlastníkem a vydavatelem "pro všechny země" byla firma Hansen
Repro D. Kovář, Znak, pečeť, vlajka : městská symbolika Českých Budějovic v proměnách času (2015), s. 63 (SOkA České Budějovice)
Ludolf Edmund Hansen
Obálka (1894) textu hořických pašijových her s inzerátem Hansenovy firmy na zadní straně
Ludolf Edmund Hansen
Inzerát v českobudějovickém německém listě upozorňuje, že Hansenova firma v "radničním podloubí" je nejstarší ve městě
Repro Budweiser Zeitung, 1914, č. 31, s. 3
Ludolf Edmund Hansen
Parte otcovo...
Repro archív autora
Ludolf Edmund Hansen
... i synovo
Repro archív autora
Ludolf Edmund Hansen
Tato socha bohyně moudrosti Pallas Athény stávala kdysi zřejmě ve výloze jeho knihkupectví na českobudějovickém náměstí
Foto Jan Mareš
Ludolf Edmund Hansen
Hrob rodiny Hansenovy na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie
Foto Jan Mareš
Ludolf Edmund Hansen
V nakladatelské komisi vycházel u jeho knihkupecké firmy i proslulý schwarzenberský "Schematismus", tj. výčet knížecích panství s jejich personálem
Ludolf Edmund Hansen
Ludolf Edmund Hansen Ludolf Edmund Hansen
Obálka (1998) knihy o nakladatelství, sídlícím až do svého zániku v témže domě, kde se podle svědectví staré pohlednice nacházelo i jeho knihkupectví a nakladatelství
Ludolf Edmund Hansen
Jiný záběr domu s Hansenovým knihkupectvím na českobudějovickém náměstí
Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 229, ze sbírek Jihočeského muzea
Ludolf Edmund Hansen
Firma na domě zůstala, jak patrno i z tohoto neblahého snímku přísahy nových vojáků wehrmachtu dne 2. března 1941 za hojné účasti obyvatel na náměstí, kde jsme v srpnu 1968 mohli z nakladatelství Růže právě z těch vyšších oken nejvyššího domu v řadě sledovat okupanty sovětské
Repro J. Lakosil, Jižní Čechy krásné i zrádné : v dobových fotografiích a dokumentech : lehké opevnění - okupace - železná opona (2016)
Ludolf Edmund Hansen
Česká pohlednice "Pozdrav z Budějovic", vydaná nákladem firmy L. E. Hansen roku 1902
Repro z archívu LT
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko