Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JAN VACLÍK

Jan Vaclík
Repro Světozor 1897/1898, č. 34, s. 405 (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Digitalizovaný archiv časopisů)

Časopis Světozor přinesl o něm v článku na počest Slavností Palackého tento obdivný text
Repro Světozor 1897/1898, č. 34, s. 405-406
(Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Digitalizovaný archiv časopisů)
Jan Vaclík
Na stránkách časopisu Zlatá Praha figuroval v roce 1898 při téže příležitosti jako "slovanský host", státní rada a redaktor Petrohradských vědomostí
Repro Zlatá Praha 1897/1898, č. 34, s. 407 (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Digitalizovaný archiv časopisů)
Jan Vaclík
Záznam o jeho narození v doudlebské křestní matrice
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Jan Vaclík
Záznam o narození jeho bratra Andrease, budoucího děda Hanse Watzlika
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Jan Vaclík
Na návsi v Plavu zaujímá čp. 5, kde se narodil, opravdu výrazné postavení
Repro Mapy.cz
Jan Vaclík

Jan Vaclík
Dva záběry dnešní podoby čelní fronty stavení čp. 5 v Plavu
Foto Jan Mareš


Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství o něm prozrazuje téměř všechno, zřejmě kvůli jeho diplomatické funkci s přípisem, že bez úředního povolení nesmí, nejspíše dočasně, opustit Prahu
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 666, obraz 283
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Jan Vaclík
Záhlaví budějovického listu a jeho titulního článku v něm
Repro Anzeiger aus dem südlichen Böhmen, 1852, č. 21, s. 1

Autorem rozsáhlého hesla o něm v Riegrově slovníku naučném není nikdo jiný než Karel Kramář
Repro Slovník naučný. Díl devátý, Š - Vzývání svatých (1872), s. 841

Obsáhlé heslo ve Wurzbachově lexikonu význačných rakouských osobností
Repro C. von Wurzbach, Biographisches Lexikon des kaisersthums Oesterreich (1887), s. 188-189
Jan Vaclík
Vila Karla Kramáře, autora výše uvedeného slovníkového hesla, na znovu dnes Rusy zabraném Krymu
Repro Odsun : die Vertreibung der Sudetendeutschen / vyhnání sudetských Němců, Band 1, Vom Völkerfrühling und Völkerzwist 1848/49 bis zum Münchner Abkommen 1938 und zur Errichtung des "Protektorats Böhmen und Mähren" 1939 (2000), s. 411
Jan Vaclík
Jeho heslo v Masarykově slovníku naučném
Repro Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl VII, Š-Ž. (1933), s. 520
Jan Vaclík
Recenze článku o něm ve Slovanském přehledu
Repro Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, 1985, č. 4, s. 312-313

Národnostní mapa rakousko-uherského mocnářství dovozuje převahu slovanského živlu, která se ovšem v pozdější první republice zvýrazňovala i uměle fikcí tzv. "československého" národa, aby se nemalý německý (a na Slovensku madarský) podíl oslabil
Repro Sudeten Jahrbuch 1952, s. 24
Jan Vaclík
Jeho synovec a jmenovec Jan Baptista Vaclík (1855-1933), první generální ředitel rakouské polní pošty
Repro z archívu Jana Šimánka
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko