Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

PAUL PRAXL

Paul Praxl
Repro Hoam!, 2001, č. 7, s. 20,
viz i Manfred Pranghofer
Paul Praxl
Poutník po Zlaté stezce
Repro Schöner Bayerischer Wald, 2005, č. 3, s. 30,
foto K.-H. Paulus
Paul Praxl
Článek k jeho osmdesátinám napsal do krajanského měsíčníku redaktor Armin Fechter
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 6, s. 11
Paul Praxl
Pohlednice "jeho" Muzea Zlaté stezky ve Waldkirchen
Paul Praxl
Zlatá stezka, tisícilezá spojnice Bavor, Rakous a Čech
Repro J. Jetschgo, Im Zeichen der Rose : Reise in eine europäische Provinz zwischen Donau und Moldau (2013), s. 116

O skelné huti v dnes zaniklém Vyšném (Miesau), jedné z nejstarších na Šumavě, se rozepsal v ve svém textu na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1963, č. 8, s. 227-229
Paul Praxl
Záhlaví jeho článku k jubileu tisíciletého německého označení Šumavy jménem Böhmerwald v příloze "Heimatglocken" listu Passauer Neue Presse ze září 1960
Repro Der Bayerwald, 1999, č. 4, s. 13
Paul Praxl
Obálka (1995) sborníku k výstavě Kulturregion Goldener Steig vydaného mnichovským Adalbert Stifter Verein, kde vedle studie Co je to šumavská literatura, která uvádí i webové stránky Kohoutího kříže, byl mj. také jeho příspěvek "'Zlatá stezka' - Od soumarské stezky k regionu", dále pak i texty Petera Bechera, Winfrieda Baumanna a Reinharda Hallera
Paul Praxl
Obálka (2015) českého překladu knihy o Volarech od Rudolfa Kubitscheka a Valentina Schmidta z roku 1921, která v roce 1972 vyšla německy v Praxlově novém zpracování - český překlad Helmuta Wagnera vydalo město Volary
Paul Praxl
Obálka (2016) českého překladu jeho knihy, vydaného městem Prachatice ve spolupráci s prachatickou Městskou knihovnou
Paul Praxl
Jeho otec Anton Praxl uprostřed horní řady skupinového snímku volarských turnerů
Repro B. Sitter, Wallern - Tirol im Böhmerwald (1991), s. 112
Paul Praxl
Maminčino parte
Repro Hoam!, 1983, č. 11, s. 572

Tento cenný příspěvek k historii volarského rodu Praxlů poslal v roce 1935 do budějovického německého listu rytmistr Josef Praxl z Badenu u Vídně
Repro Budweiser Zeitung, 1935, č. 59, s. 10 a č. 61, s. 12
Paul Praxl
Geiermühle na Zlaté stezce blízko Waldkirchen na jeho fotografii
Repro Der Bayerwald, 1970, č. 2, s. 92
Paul Praxl
Jeden ze zachovaných volarských dřevěných domů se zvoničkou dnes
Foto Ivo Kareš
Paul Praxl
I tento snímek z nacistické propagační publikace, zachycující přijetí wehrmachtu v říjnu 1938 obyvateli Volar, patří k historii města
Repro Mit dem VII. Korps ins Sudetenland (1939) /reedice: Se VII. sborem do šumavských Sudet :
pamětní kniha na velkou dobu (2008), s. 30/
Paul Praxl
Obléhání Prachatic na počátku třicetileté války (1620) na obraze Pietera Snayerse,
olej na plátně z doby po roce 1621

Repro Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea (2010), obr. příl.
Paul Praxl
Některá z vydání Stifterových děl v angličtině a francouzštině svědčí o jejich světovém ohlasu
(Pozdní léto se v anglickém překladu, zveřejněném v roce 2006, jmenuje Indian Summer, tj. "Indiánské léto"!)

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2005, č. 5, s. 35
Paul Praxl
Volarské "Flecken", v novější době zvané i "Gulatsch'n"
Repro B. Sitter, Wallern - Tirol im Böhmerwald (1991), s. 79

Z instruktážního snímku Jihočeského muzea Vůně Volar o šumavských pokrmech
s rekonstrukcí jejich přípravy i na základě webových stránek Kohoutího kříže

M. Macková - M. Dvořák (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), Vůně Volar (2009, sestřih)
Paul Praxl
Váleček na těsto pro volarské koláče z daru innsbruckých manželů Swobodových
je exponátem volarské rodácké jizby ve Waldkirchen

Repro F. K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 551
Paul Praxl
Šumavské muzeum sídlí na pasovském Horním hradě
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko