Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

RUDOLF KUBITSCHEK

Rudolf Kubitschek
Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání, viz i Ludwig Rosenberger
Rudolf Kubitschek
Rodina Kubitschekova na snímku ze dvacátých let minulého století
Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 4, s. 14
Rudolf Kubitschek
Snímek z jeho pasu, vystaveného v Chebu 23. června roku 1931, provází v krajanském měsíčníku přetisk jeho textu o šumavských nářečích
Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 4, s. 11
Rudolf Kubitschek
Se Šumavany a Dr. Maxem Peinkoferem (R. Kubitschek první zleva, jeho jmenovec a šumavský lidový básník Pius Kubitschek, který je tu hostil v Knížecích Pláních, uprostřed a M. Peinkofer druhý zprava)
Repro Glaube und Heimat, 1965, s. 230
Rudolf Kubitschek
Jako profesor plzeňského gymnázia ve třicátých letech minulého století
Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 4, s. 12
Rudolf Kubitschek
Za války v zahradě prachatického domu
Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 4, s. 13
Rudolf Kubitschek
Narodil se jako Rudolf Josef Kubíček v Českých Žlebech čp. 39 v rodině "vrchního dohližitele" c.k. finanční stráže a dcery schwarzenberského lesníka v Českých Budějovicích
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Rudolf Kubitschek
Nepodepsaný nekrolog jeho maminky, která musila přežít všechny své čtyři děti, na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1953
Repro Hoam!, 1953, č. 7, s. 10
Rudolf Kubitschek
Ke 150. výročí matčina skonu vyšel v dubnu 2012 v jiném krajanském měsíčníku tento článek
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2012, č. 4, s. 23
Rudolf Kubitschek
Tak bývávalo živo v neděli o svátku sv. Anny v jeho rodných Českých Žlebech
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1992, č. 7, s. 327
Rudolf Kubitschek
Obálka (1940) brožury, vydané u Steinbrenerů na obhajobu a vysvětlení samotného pojmu Böhmerwald, zachycuje hřeben Bobíku a Boubína v kresbě, jejímž autorem je Rudolf Marko
Rudolf Kubitschek
Ex libris (český překlad viz zde)
Repro K. Keusch, Damals in der Heimat
im Böhmerwald (1992), s. 24
Rudolf Kubitschek
Plakát "domovské slavnosti" v Horní Vltavici v srpnu 1936, kterou organizoval ve zdejším hostinci u Pauliků (matka byla roz. Pauliková) a kde zazněla i píseň o "mužích z Knížecích Plání", která je součástí jeho exlibris
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2011, č. 8, s. 19

Jeho zásadní a posléze uznaný postoj, hlásící se k jednoslovné podobě výrazu "Böhmerwald", narazil v roce 1939 na odpor nacistických úředních míst
Repro Budweise Zeitung, 1939, č. 76, s. 4-5
Rudolf Kubitschek

Rudolf Kubitschek

Rudolf Kubitschek
Roku 1941 se na stránkách reprezentativního časopisu" Böhmen und Mähren", jehož vydavatelem byl přímo Karl Hermann Frank, objevila Kubitschekova studie o plzeňském němectví a jeho významu pro dějiny Šumavy, provázená dvěma nádhernými rytinami ze 17. století
Repro Böhmen und Mähren, 1941, č. 4, s. 127, 128, 129

Rudolf Kubitschek
Jeho šumavské anekdoty v kalendáři budějovického nakladatelství "Moldavia" na rok 1943
Repro Handwerker-Kalender für das Jahr 1943, s. 91
Rudolf Kubitschek
I na plzeňském razítku měl uvedeny domovské Prachatice a Šumavu
Repro archív autora
Rudolf Kubitschek
Dům čp. 262/II v dnešní Ševčíkově ulici v Prachaticích, ve kterém Rudolf Kubitschek skonal
Foto Ivo Kareš
Rudolf Kubitschek
Foto Starých Prachatic se hřbitovem, kam byl pochován
Repro Česko-bavorské Výhledy, 1992, č. 20, s. 4
Rudolf Kubitschek
Jeho hrob na hřbitově ve Starých Prachaticích, jak vyhlížel ještě v roce 1968
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1969, č. 11, s. 369
Rudolf Kubitschek
Hřbitovní kostel svatých apoštolů Petra a Pavla ve Starých Prachaticích na snímku z roku 2014
Foto Ivo Kareš
Rudolf Kubitschek
Obnovená hřbitovní kaple sv. Petra a Pavla na hřbitově ve Starých Prachaticích
Foto Ivo Kareš
Rudolf Kubitschek
Diplom čestného občanství Knížecích Plání z jeho pozůstalosti, uchovávaný ve Státním okresním archívu v Prachaticích
Repro P. Fencl - J. A. Mager - A. Jurčo, Prachatice : obrazy z paměti města (2012), s. 319
Rudolf Kubitschek
Svědectví o tom, že Kubitschek nebyl "zavražděn Čechy", jak se mezi vyhnanci tvrdilo, nýbrž zemřel na cirhózu jater a vodnatelnost, vyžádala si od jeho matky redakce krajanského měsíčníku před Vánocemi roku 1949 a zveřejnila pak v květnu následujícího roku i s matčinou doložkou, že všechny synovy knihy a obrazy byly odvezeny do prachatického muzea
Repro Hoam!, 1949, č. 5, s. 7-8

Pět let po jeho smrti se objevil v krajanském měsíčníku tento opožděný nekrolog, který napsal Karl Franz Leppa
Repro Hoam!, 1950, č. 5, s. 7
Rudolf Kubitschek
K 10. výročí jeho úmrtí uveřejnil ústřední list vyhnaných krajanů v roce 1955 tuto obsažnou stať Eduarda Eisenmeiera o Kubitschekově díle
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 17, s. 8 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)
Rudolf Kubitschek
"Pětatřicátníci" z plzeňského pluku na skalce nad Prachaticemi, zvané dnes Žižkova, při cvičení r. 1900
Repro Kalendář historických snímků vydaný při příležitosti 100. výročí založení muzea v Prachaticích (2004), fotografie SOK Prachatice
Rudolf Kubitschek
Knížecí Stolec z Liščí louky, kde podle starého šumavského proroctví
"sjednají císařové mír a rozdělí si mezi sebe svět", na snímku z října 2008

Repro z daru Mgr. P. Luniaczka
Rudolf Kubitschek
Knížecí Pláně, foto Josef Seidel
Rudolf Kubitschek
Zpráva o zániku obce Knížecí Pláně na českém turistickém serveru
přináší i českou verzi textu jeho pijáckého exlibris

Repro www stránky Turistika.cz
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko