Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

PETER BECHER

Peter Becher
Repro Stifter Jahrbuch 1987, s. 46
Peter Becher
Peter Becher se ženou a třemi dcerami
Repro W. Becher, Zeitzeuge (1990), obr. příl.
Peter Becher
S Ludvíkem Vaculíkem a šéfem lineckého Adalbert Stifter
Institutu Johannem Lachingerem v Horní Plané

Repro Stifter Jahrbuch 1996, neue Folge 10, s. 13
Peter Becher
Na pódiu zasedání k 10. výročí "Akademie Střední Evropa" roku 2013 v Bad Kissingen
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2013, č. 46, s. 3
Peter Becher
Ten most za ním je jakoby symbolem toho, oč usiluje v česko-německých vztazích
Repro Einen Moment bitte! Oder zwei? : Begegnugen über die bayerisch-böhmische Grence (2016), s. 57
Peter Becher
S autorem Kohoutího kříže Janem Marešem v Jihočeské vědecké knihovně v květnu 2014...
Foto Ivo Kareš
Peter Becher
... a s autorem elektronické podoby Kohoutího kříže Ivo Karešem na "šumavském" semináři v červnu 2015 v Hluboké nad Vltavou
Foto Wolfgang Schwarz
Peter Becher
Jeho dcera Magdalena studovala bohemistiku i na Masarykově univerzitě v Brně
Repro www stránky Česbyz.cz
Peter Becher
Obálka (1992, nakladatelství Al, Mnichov)
Peter Becher
To jeho zásluhou a osobní iniciativou vyšla už roku 1995 v tomto sborníku Spolku Adalberta Stiftera studie "Co je to šumavská literatura?", tvořící úvod webových stran Kohoutího kříže (Adalbert Stifter Verein, Mnichov)
Peter Becher
Obálka (2005) sborníku, jehož byl spolueditorem a který je věnován zániku německé literatury v Čechách a na Moravě (nakladatelství Vitalis, Praha, Furth im Wald)
Peter Becher
Obálka (2005) knihy vydané v nakladatelství Pustet v Řezně
 Peter Becher
Obálka a titulní list (2012) knihy jeho esejů, fejetonů a projevů, vydané v pasovském nakladatelství Karl Stutz, kterou mi přivezl do Budějovic v květnu roku 2014
Peter Becher
Záznam Petera Bechera na soupisu členů Sudetoněmecké akademie věd a umění
Repro www stránky Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste
Peter Becher
Dopis Václava Havla k 50. výročí Spolku Adalberta Stiftera
Repro 50 Jahre Adalbert Stifter Verein 1947-1997, s. 11
Peter Becher
Otec a matka při slavnostním přijetí v rytířském sále císařského hradu v Norimberku o Sudetoněmeckém
sněmu roku 1978, kdy byl Walter Becher dosud mluvčím celého krajanského sdružení

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1978, č. 7, s. 224
Peter Becher
Jeho otec Walter Becher se šumavskými dívkami v krojích (ta napravo je Renate Slawiková, roz. Sowová)
Repro W. Becher, Zeitzeuge (1990), obr. příl.
Peter Becher Peter Becher
Peter Becher
Obálka (1990) a titulní list pamětí jeho otce s věnováním synovým
Peter Becher
Otec se ve svých pamětech rozepsal i o "jiných údech naší velké rodiny", zejména o Dr. Davidu Becherovi, který pocházel "z obchodnické, nikoli lékárnické linie (z níž vzešel výrobce široko daleko známé 'Becherovky')"
Repro W. Becher, Zeitzeuge (1990), s. 25

Záznam karlovarské křestní matriky o narození Peterova děda z otcovy strany dne 13. ledna 1883 v Karlových Varech čp. 801 a o křestním obřadu, který týden nato v karlovarském kostele sv. Maří Magdaleny vykonal kaplan Josef Zwittlinger a po němž nabyl novorozenec jména Anton Ernst Becher - chlapcův otec Josef Becher, masér z Karlových Varů čp. 189, narozený zde dne 24. srpna 1848, tu vlastnoručním podpisem doznává své otcovství, což při tomto pozdním doznání z 8. ledna roku 1898 potvrzuje i matka dítěte, kterou byla, jak dále v původním křestním záznamu uvedeno, Barbara Viehmannová, narozená v Chyších (Chiesch) čp. 186 dne 14. června 1854, dcera chyšského nádeníka Antona Viehmanna a jeho ženy Franzisky, roz. Gratzové z Novosedel (Nebosedl) - jako kmotr je podepsán Anton Viehmann, obuvník v Karlových Varech a z přípisu nad jménem Adolfa Ernsta Bechera ještě vysvítá, že se týž Adolf Ernst Becher dne 25. února 1911 oženil v Březové (Pirkenhammer či Birkenhammer) s Annou Hauptmannovou: víme, že to jim se, jak už zde psáno není, narodil 1. října roku 1912 syn Walter, otec Petera Bechera
Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam křestní matriky farní obce Stanovice (Donawitz) o narození Peterovy babičky z otcovy strany dne 10. prosince roku 1887 v Březové čp. 76 a následném křtu dítěte týden nato v kostele sv. Tří králů ve Stanovicích, který vykonal kaplan Franz Budka a po němž mělo novorozené děvče jméno Anna (Bertha) Hauptmannová - otec dítěte Josef Hauptmann, narozený v Březové jako syn zdejšího "uměleckého malíře" ((Kunstmaler) Antona Hauptmanna a jeho ženy Susany, roz. Manetové, tesařovy dcery z Březové čp. 39, byl zdejším malířem porcelánu - dívčina matka Laura Malo, narozená v Březové čp. 60, byla dcerou Antona Malo, keramika (Porzellandreher) v Březové čp. 4 a jeho ženy Theresie, roz. Starkové, zámečníkovy dcery z Březové čp. 60 - pozdější přípis nás zpravuje o svatbě Anny Hauptmannové (z pamětí jejího syna Waltera Bechera víme, že skonala 9. srpna roku 1967) dne 25. února 1911 s Antonem Becherem /(1883-1958)
Repro SOA v Plzni - Porta fontium
Peter Becher

Peter Becher
Synagoga v Českých Budějovicích na pohlednicích ze začátku 20. století ze sbírek
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (viz i Jakob Fried a Israel Kohn)

Peter Becher Peter Becher
Destrukce českobudějovické synagogy 5. července 1942
Repro M. Pecha - V. Vondra, Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození : 1939-1945 (2006), obr. příl.
a Naše dny se naplnily : z historie Židů v jižních Čechách (2002), s. 288
Peter Becher
Stav místa, kde synagoga stávala, v roce 2010
Foto Ivo Kareš
Peter Becher

Peter Becher
Při archeologickém průzkumu před stavbou parkovacího domu
byla v roce 2013 odkryta část základů synagogy

Foto Ivo Kareš

Peter Becher
Novostavba parkovacího domu v roce 2015 - chrám 21. století?
Foto Ivo Kareš
Peter Becher
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko