Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FRANZ WERFEL

Franz Werfel
Repro Franz Werfel zwischen Prag und Wien (1990), s. 38
Franz Werfel
Na kresbě malíře a básníka Ludwiga Meidnera (1884-1966)
Repro Menschheitsdämmerung : Symphonie jüngster Dichtung (1922), s. 283 (Deutsche digitale Bibliothek)
Franz Werfel
Na kresbě Maxe Oppenheimera (1885-1954)
Repro A. Mikulášek, V. Glosíková, A. B. Schulz a kol., Literatura s hvězdou Davidovou : slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století (1998), obr. příl. s. xi
Franz Werfel
Na samém sklonku života roku 1945 v Beverly Hills
Repro B. B. Fischer, Sie schrieben mir: oder was aus meinem Poesiealbum wurde (1982), obr. příl.
Franz Werfel
Repro Sudetendeutsche Anthologie : Lyrik (1930), s. 305

Podle tohoto záznamu pražské židovské matriky se tu narodil dne 10. září roku 1890 v domě čp. 1043/II. a týden nato po obřízce dostal i jméno Franz Viktor Werfel (příjmení je obdobou českého "Vrhel") - otec dítěte Rudolf Werfel je v záznamu uveden jako mladoboleslavský továrník a syn Nathana Werfela a jeho ženy Amalie, roz. Elbogenové, chlapcova matka Albine byla pak dcerou Bernharda Kussiho a jeho ženy Franzisky, roz. Feigové - kmotrem novorozencovým se stal Simon Berthauer, obřízku provedl Dr. Wilhelm Pollak, porodní bábou byla Mathilde Bohmová
Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Badatelna.eu)
Franz Werfel
Sté narozeniny Werfelova dědečka z matčiny strany Bernarda Kussiho, majitele mlýnů, slavené rodinou v Plzni (prý poslal blahopřání i T. G. Masaryk) roku 1932 krátce před oslavencovým skonem a uložením do hrobu na plzeňském ústředním hřbitově, kde je pochován i Karel Klostermann
Repro P. S. Jungk, Franz Werfel : příběh života (1997), obr. příl.
Franz Werfel
Dědečkovo parte (narodil se v Krašovicích nebo v Žihli /Scheles/, kde měl mlýn)
Repro Repro Prager Tagblatt, 19. 7. 1932, s. 15 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Z pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství lze vyčíst i rok jeho narození v rodině Rudolfa a Albine Werfelových, jimž v Praze patřila továrna na rukavice
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 686, obraz 528
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Plakát k vídeňskému uvedení hry Říše Boží v Čechách z prosince roku 1930
Repro Franz Werfel zwischen Prag und Wien (1990), s. 75

Vyznání Pavla Eisnera o Werfelově poezii ze stránek sborníku Co číst z literatur germánských (1935)
Repro Co číst z literatur germánských (1935), s. 182-185
Franz Werfel
Jeho cesta z Francie přes Pyreneje do Španělska, odkud na podzim 1940 odplul do USA
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2015, č. 45, s. 7
Franz Werfel
Čestný hrob na vídeňském ústředním hřbitově - návrh náhrobku Anna Mahlerová (1904-1988), dcera Gustava Mahlera a Almy Mahlerové-Werfelové
Repro Wikipedia, foto Rüdiger Wölk
Franz Werfel
Santa Barbara, Zyrill Fischer a historie vzniku divadelní hry Jacobowski a plukovník na jedné straně Werfelova životopisu od P. S. Jungka
Repro P. S. Jungk, Franz Werfel : příběh života (1997), s. 296
Franz Werfel
Takto zhudebnil jeho verše Alois Ernst Milz ve svém sborníku písní ke "chvále domova"
Repro A. E. Milz, Loblied der Heimat (1987), obálka a s. 40
Franz Werfel
Franz Werfel
Úryvek z českého překladu jeho básně, kterou otiskl Židovský kalendář na rok 5698, (tj. 1937-1938)
Repro A. Mikulášek, V. Glosíková, A. B. Schulz a kol., Literatura s hvězdou Davidovou : slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století (1998), obr. příl. s. xliii (Židovský kalndář na rok 5698, 1937-1938, s. 58)
Franz Werfel
Obálka (1996) výboru z jeho básní, který sám sestavil, s použitím obrazu Paula Kleea v proslulé paperbackové edici Fischer Taschenbücher, v níž je i báseň z naší textové ukázky
Franz Werfel
Německá poštovní známka k 50. výročí jeho úmrtí
Repro Wikipedia
Franz Werfel
Pamětní deska na jeho rodném domě v pražské Havlíčkově ulici čp. 11 z roku 1990 je dílem Ladislava Janoucha
Repro Wikipedia
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko