Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

RICHARD VON KRALIK

Richard von Kralik
Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische
Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte
der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter
und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 1602
Richard von Kralik
Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání
Richard von Kralik
Repro H. M. Truxa, Richard von Kralik (1905), frontispis
Richard von Kralik
Se svou matkou Louisou, roz. Lobmeyrovou, na obraze ze sbírek Muzea Šumavy z doby kolem roku 1860 (rok 1852, kdy se otec znovu oženil, je i letopočtem Richardova narození)
Repro J. Lněničková, Sklářský příběh ze Šumavy : 1772-1996 : (o firmě založené Josefem Meyrem roku 1772), katalog výstavy (1997), s. 13
Richard von Kralik
Jeho otec Wilhelm Kralik se svou dcerou Ferdinandou z prvního manželství s Annou, roz. Pinhakovou
Repro R. Kubitschek, Eleonorenhain : hundert Jahre Böhmerwälder Glasmacherkunst (1932), obr. příl.

Narodil se podle záznamu v matrice farní obce Horní Vltavice sklářskému podnikateli Wilhelmu Kralikovi (ten byl synem puškaře z dnešních Nových Hutí /kdysi Kaltenbachu/ Wenzla Kralika a Theresie, roz. Hepfingerové z Prášil) a jeho ženě Aloisii, dceři sklářského podnikatele Josefa Lobmayera z Vídně a Aloisie, roz. Dobrawsky rovněž z Vídně, dříve z Maria Trost
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Richard von Kralik
Zpráva o otcově úmrtí na stránkách českobudějovickéhjo německého listu
Repro Budweiser Zeitung, 1877, č. 38, s. 2
Richard von Kralik
Rukopis básně
Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische
Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte
der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter
und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 1607
Richard von Kralik Richard von Kralik

Richard von Kralik
Obálka, frontispis a titulní list (1904) práce o něm, jejíž exemplář se zachoval ve fondu Jihočeské vědecké knihovny jako součást bibliotéky českobudějovických redemptoristů
Repro A. Innerkofler, Richard von Kralik : ein Beitrag zur neuesten deutschen Poetik (1904)

Richard von Kralik
Vazba (1884) jeho "vánoční hry podle lidové tradice" s podtitulem "Mysterium o narození Spasitelově" se štítkem fondu "Literatur" řádové knihovny českobudějovických redemptoristů a s výčtem Kralikových knih vydaných vídeňským nakladatelstvím Carl Konegen
Richard von Kralik
Obálka (1884) jeho veršované "slavnostní hry" o Turcích před Vídní
Richard von Kralik
Obálka (1895) jedné z mnoha jeho básnických sbírek, jak se zachovala ve fondu řádové knihovny českobudějovických redemptoristů
Richard von Kralik
Obálka (1909) jeho práce o "katolickém literárním hnutí přítomnosti" z téhož fondu a bibliotéky
Richard von Kralik
Vazba (1907) 1. svazku řady "Gralbücherei" s jeho bohatě komentovanou veršovanou ságou o svatém Grálu (1906, tedy rok předtím, založil Kralik sdružení "Gralbund" a časopis "Der Gral" /1906-1937/)
Richard von Kralik
Celek kresby Clemense von Pausingera z roku 1926, kde Kralik napsal i vlastní verše:
Die Welt anschauen ohne Grauen und Gott vertrauen

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937), s. 1617
Richard von Kralik
Článek o něm z roku 1928 má zvláštní cenu pro snímky, jež ho provázejí a zachycují jeho vídeňskou vilu a pracovnu
Repro Sterne und Blumen, 1928, č. 7, s. 2
Richard von Kralik
Zpráva o úmrtí "básníka katolického Rakouska" ve vídeňském ilustrovaném týdeníku cituje výrok Hermanna Bahra o něm jako o "největším Rakušanovi"
Repro Wiener Bilder, 1934, č. 6, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Richard von Kralik
Nekrolog ve vídeňském tisku
Repro Reichspost, 6. 2. 1934, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Richard von Kralik
Parte "Sdružení katolických německých spisovatelů" z vídeňského listu "Reichspost"
Repro Reichspost, 7. 2. 1934, s. 12 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Richard von Kralik
Deník "Neue Freie Presse" tu cituje kondolenční dopis rakouského
prezidenta Miklase vdově po zemřelém

Repro Neue Freie Presse, 6. 2. 1934, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1994, č. 7, s. 8
Richard von Kralik
Lenora, pohlednice
Richard von Kralik

Richard von Kralik
Dnes je v rodném "panském domě" hotel Zámeček
Repro Aboklub, Jihočeské deníky Bohemia (reklamní příloha)
a www stránky Cyklistův průvodce Šumavou

Richard von Kralik
Ráj dětství - Lenora v kresbě R. Rothemunda z roku 1930
Repro F. Hudler, Eleonorenhain : der aus wilder Wurzel entstantende Glasmacherort im Böhmerwald (2002), s. 13
Richard von Kralik
Rodinný znak s popisem:
Das Wappen der Familie Kralik:
Im unteren Teil des Schildes ist ein zweischwänziger Löwe auf roten Grund, der ein zweihenkeliges Glasfläschen halt. Im oberen Feld zwei goldene Industrieräder auf schwarzen Grund.

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1992, s. 62
Richard von Kralik
Pozdějšími strážci znaku byli sklář a myslivec
Repro F. Hudler, Eleonorenhain : der aus wilder Wurzel entstantende Glasmacherort im Böhmerwald (2002), s. 105
Richard von Kralik
Seidelova pohlednice s lenorskou vilou Kralikových
Repro Böhmerwädler Heimatbrief, 2015, č. 5, s. 9
Richard von Kralik
Richard von Kralik
Dvě vily Kralikových ve Vimperku - dnešní stav, ta novější secesní,
která vznikla roku 1905 podle návrhu významného vídeňského architekta
Leopolda Bauera, má nad branou jejich rodový erb...

Foto Jan Mareš
Richard von Kralik
... náčrt vily z architektonické studie z počátku 20. století
Repro Der Architekt, 1905, č. 11, p. s. 4, tab. 2
Richard von Kralik
Interiér Kralikovy vily ve Vimperku se ocitl roku 2007 i na obálce této knihy (nakladatelství Foibos v Praze, 2007)
Richard von Kralik
Richard von Kralik se stal námětem jednoho z pořadů cyklu Jihočeský literární místopis Martina C. Putny na vlnách českobudějovického rozhlasu s citacemi z webových stran Kohoutího kříže (klikněte pro přehrání)
Repro www stránky Českého rozhlasu
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko