Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

OTTO VON HABSBURG

Otto von Habsburg
Otto von Habsburg
Obálku (2013, nakladatelství Ikar, Praha) českého překladu knihy politického redaktora rakouského listu "Kronen Zeitung" Dietera Kindermanna zdobí snímek Ottovy rodiny: zadní řada zleva stojící Regina, Georg, Otto, Monika, Andrea, "dolní" řada zleva Gabriela, Michaela, Karl, Walburga
Otto von Habsburg
Jeho dědeček František Josef I. a otec Karel na jedné fotografii při kraji lesa
Repro Deník, 16. 5. 2014, Čtení na víkend, s. II, foto ČTK
Otto von Habsburg
Jeho otec, císař Karel "Poslední", zde s autorem panovníkovy bysty v uherském Debrecíně, táborským sochařem Janem Vítězslavem Duškem, poručíkem rakousko-uherské císařské armády, na snímku z roku 1917
Repro V. Šedivý, Táborský sochař Jan Vítězslav Dušek (2016), s. 18
Otto von Habsburg
Pohlednice z roku 1915 s citací císařské hymny:
Osud trůnu Habsburského / Rakouska je osudem

Repro www stránky
Heimatseite von Thomas Wilhelm Schwarzer
Otto von Habsburg
Po korunovaci svého otce Karla králem uherským
v prosinci 1916

Repro www stránky
Heimatseite von Thomas Wilhelm Schwarzer
Otto von Habsburg
S otcem...
Repro Milujte se!, 2012, č. 21, s. 13, foto archiv zámku Brandýs nad Labem
Otto von Habsburg
... a s oběma rodiči v dětství
Repro Sudetenpost, 2011, č. 8, s. 5
Otto von Habsburg
Ovdovělá císařovna Zita se svými dětmi
Repro Milujte se!, 2012, č. 21, s. 9, foto Association pour la béatification de l'Impératrice Zita
Otto von Habsburg
V padesátých letech při setkání se středoškolskými studenty (ten vysoký pátý zprava,
jemuž není vidět brada, je Karel Schwarzenberg)

Repro B. Tóthová, Karel Schwarzenberg : životopis (2007), obr. příl.
Otto von Habsburg
S vyhnanci z Hodňova a jejich korouhví na pouti v Altöttingen roku 1986 (viz i Wenzel Wenhart)
Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 11, s. 63
Otto von Habsburg
Jeho dcera Gabriela, narozená v roce 1956, je sochařkou - zde je její dřevěná plastika s názvem "Perpetua", vytvořená 1995 na sochařském symposiu ve Schwarzenbergu na rakouské straně Šumavy
Foto Ivo Kareš
Otto von Habsburg
Svědectví o návštěvě v Českých Budějovicích dne 18. března 1990
Repro Jihočeská pravda, 19. 3. 1990, s. 1
Otto von Habsburg
S dcerou Walburgou hraběnkou Douglasovou a zetěm hrabětem Douglasem
na Sudetoněmeckém sněmu v roce 1993 v Norimberku

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 24, s. 3
Otto von Habsburg
Svatba jeho dcery se švédským hrabětem Archibaldem Douglasem se slavila v Budapešti v témže kostele sv. Matyáše, kde byli korunováni uherskými panovníky její dědeček Karl a babička Zita
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 51/52, s. 9
Otto von Habsburg
Obálka (1993, nakladatelství Panevropa Praha) českého vydání jeho "úvah o Evropě", kde na s. 46 nalézáme i větu: "Od konce druhé světové války sahala ruská univerzální monarchie až k Šumavě."
Otto von Habsburg
Rozhovor, který poskytl Lidovým novinám na Sudetoněmeckém sněmu v roce 1995
Repro Nedělní Lidové noviny, 1é. 6. 1995, s. II
Otto von Habsburg

Otto von Habsburg
Při 39. Sudetoněmeckém sněmu v Mnichově a u stánku rakouského krajanského listu Sudetenpost
Repro Sudetenpost, 2011, č. 8, s. 5, foto Laputka

Otto von Habsburg
S manželkou na snímku z pozdních let života - podle popisky fotografie u novinového článku muž, který nezahořkl a dělal po roce 1989 vše pro integraci "svých zemí a národů" do společné Evropy
Repro Lidové noviny, 14. 5. 2016, s. 12, foto ČTK
Otto von Habsburg
Znak bavorského města Pöcking, kde zemřel
Repro Pinterest.com
Otto von Habsburg

Otto von Habsburg
Ze zádušní mše ve Staré Boleslavi za účasti rakouského velvyslance Ferdinanda von Trauttmannsdorffa
Foto Gabriela Kalinová

Otto von Habsburg
Jedním z pozvaných na jeho pohřbu byl i tehdejší ministr zahraničí České republiky Karel Schwarzenberg
Repro Lidové noviny, 18. 7. 2011, s. 24
Otto von Habsburg
Urna s jeho srdcem byla v neděli 17. července 2011 uložena v kryptě maďarského kláštera Pannonhalma na důkaz teoretického následnictví uherského trůnu
Repro Lidové noviny, 18. 7. 2011, s. 24
Otto von Habsburg
Jeho životopis figuruje tu v nabídce nakladatelství Amalthea vedle jiných titulů s habsburskou tématikou
Repro Sudetenpost, 2011, č. 12, s. 5
Otto von Habsburg
Anonce knihy o něm, vydané nakladatelstvím Ikar
Repro Knižní klub, 2013, č. 3, s. 26
Otto von Habsburg
Vzdělání a celý osobnostní profil jeho otce svědčí o tom, jak blízko měla rodina posledního rakouského císaře k Čechám
Repro Lidové noviny, 2.3. 2006, Akademie s. 1, a www stránky Katolický týdeník
Otto von Habsburg
Záhlaví článku o jeho otci v katolickém časopise "pro novou evangelizaci"
Repro Milujte se!, 2012, č. 21, s. 6, foto archiv zámku Brandýs nad Labem
Otto von Habsburg
Co řekl o jeho oci Anatole France
Repro Milujte se!, 2012, č. 21, s. 11
Otto von Habsburg
Hrob Karla I. v kostele "Nossa Senhora do Monte" (Monte je místní část metropole ostrova Madeira, kterou je město Funchal)
Foto Pavel Polák a repro Wikipedia, foto Karl Gruber
Otto von Habsburg
Otto von Habsburg
Pietní místo v kostele....
Foto Pavel Polák
Otto von Habsburg
... a socha na Monte
Foto Pavel Polák
Otto von Habsburg
Modlitba vydaná i česky roku 2005 vídeňským arcibiskupstvím

O procesu blahořečení jeho matky Zity - otec Karel I. Rakouský byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen za blahosloveného už v roce 2004
Repro Milujte se!, 2012, č. 21, s. 18-19
Otto von Habsburg
Podle této zástavní listiny patřily Budějovice jednomu z Habsburků už v roce 1421 (měšťané mu přísahali až v roce následujícím), kdy se rakouský vévoda Albrecht (1397-1439) zasnoubil s dcerou Zikmunda Lucemburského Alžbětou (1409-1442) - nového zástavního pána zastupoval ve městě vojenský hejtman Lipold Krajíř z Krajku
Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 178, ze sbírek Státního okresního archivu v Českých Budějovicích
Otto von Habsburg

Otto von Habsburg Otto von Habsburg

Otto von Habsburg
Tři karikatury (1889, 1898 a 1904) z mladočeského "satiricko-politického" časopisu Šípy, vydávaného nákladem Eduarda Grégra, mají dokládat, že mocnářství vlastně stojí na Češích, ostatní (samozřejmě zejména Němci, Maďaři a Židé) je jen zrazují a tyjí z něho
Repro Bohemia : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 1981, č. 2, s. 321-324

Otto von Habsburg
Tyto posměšné karikatury měly Ottu zostudit v zářijovém čísle periodika nacistické organizace SS z roku 1938, ladící s Hitlerovou nenávistí k habsburskému "slovanskému" mocnářství
Repro Das Schwarze Korps, 1938, č. 38, s. 12

To, co zůstalo, je Rakousko - první strana rakouského listu Kurier k 90. výročí zpečetění konce podunajské monarchie smlouvou v Saint Germain
Repro Kurier, 10. 9. 2009, s. 1

Rozhovor jeho syna Karla poskytnutý Lidovým novinám k výročí sarajevského atentátu
Repro Lidové noviny, 28. 6. 2014, s. 5
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko