Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FRANZ KITZHOFER

Franz Kitzhofer
Repro Glaube und Heimat, 1959 č. 7, s. 259
Franz Kitzhofer
Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 1, s. 4
Franz Kitzhofer
Podle zápisu ve školní kronice převzal v březnu 1936 po návratu z výkonu vojenské služby vyučování nábožentství nejen v dnes zaniklém Rychnůvku, nýbrž i ve Svatém Tomáši
Repro Kronika německé obecné školy ve Svatém Tomáši, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Franz Kitzhofer
Prelát Johannes Barth mu jako prvému vůbec předává roku 1985 stříbrnou medaili k jubileu budějovické diecéze s podobiznou svatého biskupa Neumanna a s nápisem "Für Glaube und Heimat"
Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 6, s. 3
Franz Kitzhofer
Nad jeho čerstvým hrobem stojí prvý zleva Johannes Barth a třetí zleva obrácen k nám zády Franz Irsigler
Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 8, s. 4
Franz Kitzhofer
S Josefem Dichtlem a jeho prasynovcem je on ten uprostřed
Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 6, s. 64
Franz Kitzhofer
Plánek obce Svíba i s třemi jejími osadami, kde v čp. 2 té jménem Stěžerov (Fischern) poprvé spatřil světlo světa, načrtl Rupert Essl
Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 584
Franz Kitzhofer
Zbytek rodného domu ve Stěžerově čp. 2: stodola je tu zachycena směrem ode dvora na snímku, pořízeném v roce 1972
Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 252
Franz Kitzhofer Franz Kitzhofer
Dvě kaple při zaniklé osadě Svíba svědčí výmluvně i o nás
Repro M. Valenčík, Ohrožené památky : kostely, kaple a kapličky v České republice (2006), s. 19
Franz Kitzhofer
Kaple v Provodicích blízko Čertova mlýna zarůstá v houštině
Repro M. Valenčík, Ohrožené památky : (kostely, kaple a kapličky v České republice) (2006), s. 23
Franz Kitzhofer
Jihovýchodně od rodného Stěžerova stojí dodnes trosky této výklenkové kaple
Repro M. Valenčík, Ohrožené památky : (kostely, kaple a kapličky v České republice) (2006), s. 23
Franz Kitzhofer

Franz Kitzhofer
Svíba...
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Franz Kitzhofer  Franz Kitzhofer
... a Stěžerov na leteckých snímcích z roku 1947 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009
Franz Kitzhofer Gottfried Trnka
Takto zachytila tehdy rozpadající se kostel v Polné 12. července 1990 Irmtraut Ranzingerová ze Salzburku,
roz. Trnkaová, jejíž děd a praděd byli řídícími učiteli na zdejší škole (viz i Gottfried Trnka)

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 3, s. 75
Franz Kitzhofer
Kostel sv. Martina v Polné dnes...
Foto Ivo Kareš
Franz Kitzhofer
... a jeho interiér se vzácnými gotickými freskami
Foto Pavel Polák
Franz Kitzhofer
Svatostánek na severní straně kněžiště kostela v Polné z roku 1488
Foto Pavel Polák
Franz Kitzhofer
Okno se zpodobením patrona kostela...
Foto Pavel Polák
Franz Kitzhofer
... a s mariánským motivem
Foto Pavel Polák
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko