Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOSEF DICHTL

Josef Dichtl
Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 1,
s. 8
Josef Dichtl
S rodiči a sourozenci
Repro z daru Renaty Merwaldové a Jiřího Novotného
Josef Dichtl
Tady jako maturant v Krumlově roku 1928 stojí prvý zprava
Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 3, s. 79
Josef Dichtl
Jako dvacetiletý klerik stojí se čtyřmi duchovními spolubratřími v Českých Budějovicích v zadní řadě prvý zprava při primici Franze Glimscheho, který je obklopen svými nejbližšími z dnes zaniklého Podvoří (Podwurst)
Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 8, s. 5
Josef Dichtl
Primice Josefa Dichtla v roce 1933, Hitlerovým nástupem k moci tak osudovém pro Německo i svět, měla podle tohoto snímku věru bohatý, nejen snad rodinný, o budoucím vývoji věcí rozhodně však nic netušící doprovod
Repro z daru Renaty Merwaldové a pana Jiřího Novotného
Josef Dichtl
Od rodného statku v Polečnici vychází slavnostní průvod k jeho primici
Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 155
Josef Dichtl
Pohlednice k 10. výročí "Díla biskupa Neumanna" v Českém Krumlově 1922-1932
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Josef Dichtl
Snímek z roku 1938 zachycuje Dichtla se šumavskými studenty "Díla biskupa Neumanna"
Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 1, s. 4
Josef Dichtl
S učitelským sborem krumlovského gymnázia a maturanty roku 1939, kdy se název ústavu
změnil na "Staatliche Oberschule für Jungen", stojí ve druhé řadě druhý zprava

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 13, s. 546
Josef Dichtl
Znak rodiny Dichtlů...
Repro Hoam!, 1983, s. 213
Josef Dichtl
... a na básníkově exlibris
Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 6, s. 20

22. ledna roku 1852 se podle tohoto záznamu křestní matriky farní obce Polná na Šumavě narodilo v Petrově (Peterbach) čp. 6 děvče, pokřtěné téhož dne kaplanem Adalbertem Kurzem jménem Aloisia - jako otec dítěte se až 1. června téhož roku i vlastnoručním podpisem prohlásil sedlák ze vsi Mokrá (Mugrau) čp. 2 Adalbert Bettlmann, syn výminkáře na témže stavení Josefa Bettlmanna a jeho ženy Marie Anny, roz. Bürgsteinové z Mokré čp. 8, nemanželskou matkou Aloisiinou byla Theresia, manželská dcera rolníka v Petrově čp. 6 Laurenze Pechmanna a Agnes, roz. Höpflerové z Černé v Pošumaví (Schwarzbach) čp. 19 - kupodivu nijaký přípis nehovoří tu o svatbě Aloisie Bettlmannové s Josefem Dichtlem, jehož byla prvou ženou a matkou jeho dětí, než 24. ledna roku 1886 zemřela a čerstvý vdovec se už 8. března téhož roku oženil znovu
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Josef Dichtl, sedlák v Polečnici čp. 1, narozený tu 21. ledna roku 1848 jako syn Ignaze Dichtla a Kathariny, roz. Hoferové z Dětochova (Tichtihöfen) čp. 2, vdovec po Aloisii, roz. Bettelmannové z Mokré čp. 2, si podle záznamu oddací matriky farní obce Polná na Šumavě bere ve zdejším kostele sv. Martina 8. března 1886 za ženu Josefu Müllerovou, narozenou 20. ledna 1860 v Polečnici, manželskou dceru sedláka v Polečnici čp. 5 Franze Müllera a Josefy, roz. Schindlerové z Břevniště (Tussetschlag) čp. 3 - oddávajícím knězem byl jak vidno chvalšinský farář Franz Dichtl, rodem rovněž ze statku v Polečnici čp. 1
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Wenzel Dichtl, narozený 8. září 1879 v Polečnici jako manželský syn Josefa Dichtla a Aloisie, roz. Bettelmannové, nadcházející hospodář na svém rodném statku čp. 1, bere si, jak dokládá tento záznam oddací matriky farní obce Polná na Šumavě, ve zdejším kostele sv. Martina za ženu Josefu Heidingerovou, dceru sedláka z Bláta (Benetschlag) Franze Heidingera a Marie, roz. Langové z Mladoňova (Plattetschlag) čp. 4 - oddávajícím knězem byl chvalšinský administrátor Franz Xaver Dichtl, stejně jako ženich rodem z Polečnice čp. 1
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Josef Dichtl
Matčino parte sám psal
Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 9, s. 395
Josef Dichtl
Chlapec u Olšiny
Repro Hoam!, 1972, s. 189
Josef Dichtl
Rybník Olšina probleskující mezi lesy
Foto Ivo Kareš
Josef Dichtl

Josef Dichtl
V úvodu vánočního čísla polského měsíčníku "Sudety" se objevil překlad Dichtlovy básně (do češtiny i polštiny)
s připomínkou existence webových stránek a knihy Kohoutí kříž

Repro Sudety, 2009, č. 12, s. 2, 3, 31

Josef Dichtl
Parte
Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 2, s. 79
Josef Dichtl
Záhlaví "svatební smlouvy". kterou se Dichtlův prapraděd přiženil roku 1783 z Jablonce na Josefmhaus do Polečnice
Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 3, s. 20
Josef Dichtl
Podle tohoto záznamu z matriky oddaných v Polné na Šumavě se 22. září 1783 přiženil jeho prapraděd Joannes Gregori Dichtl z Jablonce na statek své ženy Sophie, roz. Gayerové, v Polečnici (Neustift)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Josef Dichtl

Josef Dichtl
Rodná Polečnice na leteckých snímcích z let 1947 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Josef Dichtl
Polečnice dnes - tady stávaly dva největší statky
(viz i Franz Dichtl)

Foto Ivo Kareš
Josef Dichtl
"Schwaomer (Almer) Konrad", poslední šumavský poustevník
Repro Hoam!, 2009, č. 4, s. 62
Josef Dichtl
Někdejší Dieblský sirotčinec v Českém Krumlově, od roku 1922 první německý
chlapecký seminář českobudějovické diecéze pod patronací "Bischof-Neumann-Werk"

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 4, s. 3
Josef Dichtl
Zde je "Diebel'sche Waisenhaus" na staré pohlednici zachycen při Kájovském mostě (dnes most Dr. Edvarda Beneše) i s "domácím oltářem" uvnitř
Repro R. Fink, Gruß aus Krummau : alte Ansichtskarten erzählen (2000), s. 33
Josef Dichtl
Budova na snímku z roku 2013
Foto Ivo Kareš
Josef Dichtl
Klášter Pivoň v dobách své slávy na olejomalbě z roku 1710
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2014, č. 47, s. 18
Josef Dichtl
Ždánov a jeho kostel blahoslaveného Kolomana, zbořený v roce 1963
Repro P. Kokaisl - P. Kokaislová, Kostely a kaple v domažlickém okrese : po stopách současných
i zaniklých církevních památek (2009), s. 255-256
Josef Dichtl
Rezidence augustiniánů z Pivoně ve Ždánově, zbudovaná v roce 1730, na fotografii Josefa Taubera z roku 1875
Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 1 : Domažlicko, Chodsko a Kdyňsko na nejstarších fotografiích (2010), s. 206
Josef Dichtl
Zpodobení svatého poustevníka Kolomana na oltáři jemu zasvěcené kaple v bavorském Exenbachu při obci Grainet
Repro A. Urban - H. Sochor, Grenzüberschreitende Wallfahrten : Unterwegs in Bayern, Böhmen und Europa (2008), s. 139
Josef Dichtl
Svatý pramen u Chrobol na snímku z roku 2006...
Foto Jan Mareš
Josef Dichtl
... a roku 2011 už po úpravě odtoku vody, které se přičítají léčivé účinky
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2011, č. 12, s. 29
Josef Dichtl
Poutní kaple Panny Marie Lurdské u Chrobol nad Zlatým potokem v lednu 1905...
Repro Hoam!, 1983, s. 213
Josef Dichtl
... a před opravou, která začala téměř přesně 100 let po zbudování v letech 1902-1903...
Repro M. Anděra a P. Zavřel za kol., Šumava : příroda, historie, život (2003), s. 469, foto Michal Valenčík
Josef Dichtl
... a na snímcích z roku 2006
Foto Jan Mareš
Josef Dichtl
V Pavlově Studenci se kostel v padesátých letech proměnil na hlásku Pohraniční stráže
Repro Proměny sudetské krajiny (2006), s. 87
Josef Dichtl
Kostel v zaniklé dnes Lučině kdysi, když se obec nazývala Grafenried (viz i Hans Hölzl)
Repro P. Kokaisl - P. Kokaislová, Kostely a kaple v domažlickém okrese : po stopách současných i zaniklých církevních památek (2009), s. 50
Josef Dichtl Josef Dichtl
Obraz Madony ze zaniklého Grafenriedu a zbytky tamního kostela dnes
Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 54
Josef Dichtl
Nově vyzděná "lučinská" oltářní menza s replikou obrazu "krásné madony z Grafenriedu"
Repro Schöner Bayerischer Wald, 2015, č. 3, s. 16, foto M. Zens
Josef Dichtl

Josef Dichtl
Wozelkovu přádelnu v Českém Krumlově koupil v roce 1926 Alois Sonnberger rodem
z dnes zaniklých Kaplických Chalup a přebudoval ji na papírenský závod

Repro R. Fink, Gruß aus Krummau : alte Ansichtskarten erzählen (2000), s. 50 a Erinnerung an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 72

Josef Dichtl
Tady vidíme Wozelkovu přádelnu u jezu na řece Vltavě, jak ji zachytila stará kolorovaná pohlednice z druhé strany a shora - mostu v pozadí se říkalo Střelnický (Schießstattbrücke) podle budovy měšťanské střelnice při něm
Repro R. Fink, Gruß aus Krummau : alte Ansichtskarten erzählen (2000), s. 50
Josef Dichtl
Inzerát krumlovské firmy bratří Wozelků v šumavském kalendáři na rok 1915 prozrazuje, jak bohatým odběratelem byla především církev
Repro Krummauer Adreß-Kalender für Südböhmen für das Jahr 1915, inzertní příloha a titulní list
Josef Dichtl
Josef Dichtl
Budova bývalé přádelny v roce 2015
Foto Ivo Kareš
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko