Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

EMIL WERUNSKY

Emil Werunsky
Repro Festschruft der Bergstadt Mies 1931 zur 800. Jahrfeier, 11.-13. Juli 1931, s. 137
Emil Werunsky
O něm v Lexikonu sudetoněmeckých spisovatelů a jejich prací za roky 1900-1929, který vydal v Liberci Friedrich Jaksch (Werunsky je tu psán buď s chybnou koncovnkou příjmení, anebo se tak snad později psal)...
Repro F. Jaksch, Lexikon sudetendeutschen Schriftsteller und ihrer Werke für die Jahre 1900-1929 (1929), s. 290

Emil Werunsky
... a v Ottově slovníku naučném
Repro Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýsedmý díl, Vůz-Žyžkowski (1908), s. 194

Emil Werunsky
Pražská policejní přihláška jeho otce s rodinou - matka Maria, roz. d'Elseaux, zemřela podle ní v říjnu roku 1896
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 687, obraz 526
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Emil Werunsky
Náměstí v rodném Stříbře...
Foto Ivo Kareš
Emil Werunsky
... a kostel Všech svatých, kde byl pokřtěn
Foto Ivo Kareš
Emil Werunsky
Jeho bratr Albert Werunsky byl čestným občanem města České Budějovice a když 29. prosince roku 1915 zemřel, vzpomněl Josef Taschek na nejbližší schůzi obecního výboru jeho zásluh o město a celé jižní Čechy
Repro Budweiser Zeitung, 1916, č. 3, s. 4

Obsáhlý český životopis jeho bratra Alberta i s přípomínkou čestného občanství města České Budějovice z roku 1902 přináší internetová encyklopedie Wikipedia
Repro Wikipedia
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko