Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOHANN TWARDZIK

Johann Twardzik
Na dvou snímcích z fotoatelieru Seidel,
datovaných 25. srpna 1925

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Johann Twardzik
Johann Twardzik
S rodinou
Repro Ústřední církevní archív ČCE
Johann Twardzik
Pod jménem Johann Twarzig(!) tu figuruje jako učitel evangelického náboženství
na dívčí obecné škole v Českých Budějovicích k roku 1928

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 67
Johann Twardzik
Výzva k jednotě sudetských Němců z března roku 1938, pod níž se podepsal evangelický farář Wehrenfennig ze severočeských Trnovan (Turn), svědčí o vlivu "německé" církve "od Šumavy do Slezska, od Chebska do Karpat" v národně socialistickém duchu
Repro Budweiser Zeitung, 1938, č. 26, s. 7
Johann Twardzik
Článek listu "Českobudějovické noviny" z léta roku 1938 o něm
Repro Českobudějovické noviny, 1938, č. 30, s. 2
Johann Twardzik
Z rozdělení tříd, jak je zaznamenává kronika německé školy v Dolním Dvořišti, vysvítá, že spolu s jeho dcerou Sieghilde tu učil i Severin Gottsmich
Repro Kronika německé obecné školy Dolní Dvořiště, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Ze životopisu Sieghilde Twardzikové na stránkách této kroniky je patrno, jak mladá učitelka putovala po školních štacích celých jižních Čech
Repro Kronika německé obecné školy Dolní Dvořiště, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Johann Twardzik
Blahopřání k narozeninám jeho dcery Sieghilde na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 1978, č. 12, s. 454

Johann Twardzik
O smrti Sieghilde , která zemřela 8. března 1981 v Kronwieden (dnes část bavorské obce Loiding) ve věku 66 let
Repro Hoam!, 1981, č. 5, s. 251

Johann Twardzik
Rukopis básně
Repro archív autora

Medailon Ericha Wehrenfenniga, pocházejícího ze Slezska jako Twardzik, na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 29, s. 8
Johann Twardzik

Johann Twardzik
Dva plány evangelického kostela v Českých Budějovicích
Repro www stránky Agentura Kultur-Kontakt, reprofoto Milan Binder

Johann Twardzik Johann Twardzik
Evangelický kostel v dnešní ulici 28. října (viz i Maria Wicpaleková)
Foto Ivo Kareš a Leona Töröková
Johann Twardzik
Obraz "Dobrého pastýře", původně umístěný na hlavním oltáři evangelického kostela
Repro www stránky Agentura Kultur-Kontakt, foto Milan Binder
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko