Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

MAXIMILIAN VON SPAUN

Maximilian von Spaun
Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 134 (ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách)
Maximilian von Spaun
Na snímku z roku 1902 ve stáří 47 let
Repro Lötz - Böhmisches Glas 1880-1940. Band 1, Werkmonographie (1989), s. 31 (ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách)
Maximilian von Spaun
Snímek slavnosti na náměstí v Rejštejně kolem roku 1890 zachycuje nalevo Maxe Spauna, uprostřed místního faráře Jakoba Klostermanna, vpravo od něho s plnovousem jeho bratra, spisovatele Karla Klostermanna a pochází ze spisovatelovy pozůstalosti v Muzeu Šumavy
Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka II. : Šumavský místopis (2014), s. 164 (ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách)
Maximilian von Spaun
Provoz huti v Klášterském Mlýně kolem roku 1900 (Max Spaun v čepici druhý zleva)
Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 137 (ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách)

Záznam rejštejnské křestní matriky o narození jeho syna Maxmiliana Roberta dne 13. září roku 1883 v Klášterském Mlýně s pozdějším přípisem o jeho vídeňské svatbě se Isabellou Stiebitzovou
Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam rejštejnské úmrtní matriky o skonu jeho třiadvacetileté ženy Johanny, roz. Krugové z České Lípy, dne 28. června 1885 v Klášterském Mlýně a o převozu ostatků do rodové hrobky v hornorakouské Enži (Enns)
Repro SOA v Plzni - Porta fontium
Maximilian von Spaun
Rodopisná data jeho druhé ženy Augusty, roz. Hanemannové z Řezna, pochované s datem úmrtí 1947 v Rejštejně
Repro www stránky Geni.com
Maximilian von Spaun
Baronka Auguste Spaunová na snímku z 1. ledna 1903
Repro J. Vybíral, Briefwechsel Max von Spauns und Leopold Bauer (Umění, 2011, č. 59, s. 408, ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici)
Maximilian von Spaun
Max Spaun mladší jako poručík dělostřelectva na snímku z fotoatelieru "J.F. Langhans & Co. Pilsen / Budweis" někdy z období let 1905-1908
Repro z daru Ivana Chudého
Maximilian von Spaun
Ohlas ze Slovenska s doplněním dat Maxe Spauna juniora od pana Ivana Chudého
Repro archív autora
Maximilian von Spaun
Parte v plzeňském německém listě mu vystavila tamní "Erste Westbömische Druckindustrie-Aktien-Gesellschaft" tj. "první západočeská tiskárenská společnost", jejímž byl členem
Pilsner Tagblatt, 1. 8. 1909, s. 13 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Maximilian von Spaun
Zpráva o jeho úmrtí v renomovaném vídeňském listu
Neue Freie Presse, 1. 8. 1909, s. 10 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)
Maximilian von Spaun
Hrobka rodiny Lötzovy a Spaunovy v Rejštejně...
Repro www stránky Šumava.cz
Maximilian von Spaun
... a návrh Leopolda Bauera na její vzhled z roku 1909
Repro J. Vybíral, "Baron Spaun ist ja nicht der erste Beste". Die Arbeit Leopold Bauers für den Inhaber der Firma Johann Lötz Witwe (Umění, 2011, č. 59, s. 403, Lunst und Kunsthandwerk VIII, 1904)
Maximilian von Spaun
O něm v rakouském biografickém slovníku
Repro Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition
Maximilian von Spaun
Sklárna v Klášterském Mlýně roku 1885, kdy Max Spaun ovdověl
Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 138 (ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici)
Maximilian von Spaun
Stará pohlednice Klášterského Mlýna, na níž je uveden jako majitel
Repro Repro R. Fink, Gruß aus dem Böhmerwald (1992), s. 115
Maximilian von Spaun
Dopis Maxe Spauna Leopoldu Bauerovi ze 7. října roku 1903
Repro J. Vybíral, Briefwechsel Max von Spauns und Leopold Bauer (Umění, 2011, č. 59, s. 410, ze sbírek Albertina Wien)
Maximilian von Spaun
Leopold Bauer (1872-1938) na snímku z roku 1920
Repro Austria-Forum, (c) Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien
Maximilian von Spaun
Návrh Leopolda Bauera na prostorové řešení expozice firmy Johann Lötz Wittwe, která byla součástí zimní výstavy Rakouského muzea v roce 1903
Repro J. Vybíral, "Baron Spaun ist ja nicht der erste Beste". Die Arbeit Leopold Bauers für den Inhaber der Firma Johann Lötz Witwe (Umění, 2011, č. 59, s. 396, Lunst und Kunsthandwerk VIII, 1904)
Maximilian von Spaun

Maximilian von Spaun
Návrh Leopolda Bauera z roku 1903 na exteriér Spaunovy vily a interiér její haly v Klášterském Mlýně
Repro J. Vybíral, "Baron Spaun ist ja nicht der erste Beste". Die Arbeit Leopold Bauers für den Inhaber der Firma Johann Lötz Witwe (Umění, 2011, č. 59, s. 399, Lunst und Kunsthandwerk VIII, 1904)

Maximilian von Spaun
Spaunova vila v Klášterském Mlýně a skleněná mozaika při jejím vchodu
Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 139
Maximilian von Spaun
Maximilian von Spaun
Dvě vázy podle návrhů Leopolda Bauera z roku 1906
Repro Lötz - Böhmisches Glas 1880-1940. Band 1, Werkmonographie (1989), s. 237 a 238
Maximilian von Spaun
Maximilian von Spaun Maximilian von Spaun
Johann Lötz a jeho žena Susanne na dvou kvaších z doby kolem roku 1840
Repro Lötz - Böhmisches Glas 1880-1940. Band 1, Werkmonographie (1989), s. 30 a 31 (ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách)

Záhlaví dopisních papírů firmy Johann Lötz Witwe (Wittwe) v Klášterském Mlýně z let před rokem 1889, koncem roku 1889, 1893, 1906, 1925, 1928 a 1931
Repro Lötz - Böhmisches Glas 1880-1940. Band 1, Werkmonographie (1989), s. 40 a 41 (ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách)
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko