Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

KARL KLOSTERMANN

Karl Klostermann
V mladých letech
Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory
Karl Klostermann
Na snímku z roku 1891, ...
Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory
Karl Klostermann
... roku 1897...
Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory
Karl Klostermann
... a roku 1918
Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory
Karl Klostermann
Zápis v knize narozených
Repro www stránky Institut Karla Klostermanna, Štěkeň
Karl Klostermann
Se sourozenci (viz i Anna Jelineková)
Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory
Karl Klostermann
Mezi profesory německé reálky v Plzni
Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory
Karl Klostermann
Jako plzeňský profesor o přestávce s nedokouřeným doutníkem
Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory
Karl Klostermann
Se ženou
Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, podzim 2007, s. 31
Karl Klostermann
Štěkeň, pohlednice...
Karl Klostermann
... a celý záběr, Karl Klostermann s manželkou Betty 26. srpna 1913 na jezu ve Štěkni
(viz i Alfred zu Windisch-Grätz)

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory
Karl Klostermann

Karl Klostermann
S Augustem Sedláčkem a manželkami ve Štěkni 1922
Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

Karl Klostermann
Kresba Cyrila Boudy pro edici Slunovrat
Karl Klostermann
Podobizna od malíře Velíška
Karl Klostermann
Na perokresbě Miroslava Houště z roku 1988
Repro J. Royt - V. Horpeniak, Miroslav Houšť : dílo (2004), s. 210
Karl Klostermann
Na exlibris od Jiřího Vláčila z roku 1948
Repro ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích
Karl Klostermann
U příležitosti oslav sedmdesátin
Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory
Karl Klostermann
Záběr z pohřebního průvodu na náměstí v Plzni
Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory
Karl Klostermann
Úvod nekrologu v Národních listech...
Repro Národní listy, 18. července 1923, s. 4
(Jihočeská vědecká knihovna, digitální knihovna)
Karl Klostermann
... a jízlivá poznámka z Budweiser Zeitung, kde je jako místo úmrtí uvedena Štěkeň "u Jihlavy" (!)
Repro Budweiser Zeitung, 21. července 1923, s. 2
Karl Klostermann
Úmrtní list, vystavený v září 1946(!) na protektorátním blanketu
Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory
Karl Klostermann
Karl Klostermann
Hrob v Plzni
Repro H. Reischl, Böhmerwald Kulturgeschichte kompakt : von den ersten Siedlungsanfängen bis zu Karl Klostermann (2008), s. 239, Literární atlas československý, 2 (1938), s. 74, M. Korandová, Volba profesora Klostermanna (2007), zadní strana obálky, foto Západočeské muzeum v Plzni, Jiří Berger a V. Kudrlička, Šumava : co zmizelo z Královského hvozdu (2005), s. 236
Karl Klostermann

Karl Klostermann

Karl Klostermann
Jeho matka Charlotte, roz. Hauerová (viz i Anna Jelineková, kde je i fotografie otce Josefa)
Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory
Karl Klostermann
Hrob matčin v šumavském Rejštejně
Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2008, s. 27
Karl Klostermann
Rodný dům jeho otce Josefa Klostermanna na Horské Kvildě, zvaný Gregernhaus (zde na zimním snímku, pořízeném někdy na počátku 20. století a převzatém z knihy, jejíž barevnou obálku navíc zdobí jeho s fotografickým záběrem téměř totožné výtvarné zpodobení), který byl po druhé světové válce zbořen - jen střešní zvoničku se podařilo přemístit na chalupu v Horním Antýglu čp. 29, stojící pod vlevo vzadu viditelnou horou, dnes na mapách zvanou Sokol (dříve Antigl)
Repro P. Kuncl, Tam na Šumavě : kronika šumavské obce Horská Kvilda (2014), s. 22
Karl Klostermann
Jeho spojitost s rodem Abeleů na přehledné tabulce
Repro Rodopisná revue 4, zima 1999, s. 13, podle údajů Bedřicha Štiesse z r. 1950
Karl Klostermann
Obálka německy psané prvotiny (1890)
Karl Klostermann
Citace z Adolfa Heyduka rok před první světovou válkou
Repro V. Dressler, Básník Šumavy (1914), předmluva
Karl Klostermann
Jeho životopisec a překladatel jeho německých textů do češtiny Max Regal (podle Ondřeje Fibicha pochází jediná známá podobenka z Regalova občanského průkazu)
Repro K. Klostermann, Vzpomínky na Šumavu II : kniha rozptýlených pamětí (2012), záložka
Karl Klostermann
Obálka českého překladu Maxe Regala jeho německy psaných fejetonů (1926) vydaného v Praze (Jos. R. Vilímek)
Karl Klostermann
List Josefa Váchala z válečného roku 1916
Repro Kristina Kaiserová, Karel Klostermann a Alexandr Marian (1997), obr. příl.
Karl Klostermann
Černobílá reprodukce kolorované kresby Josefa Váchala ke Klostermannově knize "V srdci šumavských hvozdů" z roku 1929
Karl Klostermann
V roce 1921 přeložil stěžejní Klostermannův román "Skláři" do němčiny PhDr. Otto Stelzer, ředitel Čiperovy knihovny v Plzni, který se podílel i na založení tamní Studijní a vědecké knihovny
Repro www stránky Ing. Pavla Stelzera
Karl Klostermann
Pamětní deska v Srní
Foto Jan Mareš
Karl Klostermann Karl Klostermann
Busta spisovatele umístěná v prvních letech 21. století v myslivně na Březníku...
Foto Jan Mareš a repro Schöner Bayerischer Wald, 2003, č. 5, s. 34
Karl Klostermann
... ve které je dnes (2014) restaurace s expozicí a jedním ze stolů věnovaným Karlu Klostermannovi
Foto Leona Töröková
Karl Klostermann
Jeho socha v Javorníku
Foto Leona Töröková
Karl Klostermann
Spisovatelův pomník v Kašperských Horách
Foto Pavel Polák
Karl Klostermann
Pamětní deska na domě, ve kterém v Kašperských Horách s rodiči žil
Foto Pavel Polák
Karl Klostermann
Jeho rodiště Haag am Hausruck dole při okraji
mapy Šumavy

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 352
Karl Klostermann
Návrh plakátu ke spisovatelovu výročí
Karl Klostermann
Program odhalení pamětní desky v rodném Haagu...
Karl Klostermann
... a návrh desky s německým a českým textem
(viz i Gerold Dvorak)

Repro Sonderausgabe der Gemeindezeitung der Marktgemeinde Haag am Hausruck, 2005, č. 209
Karl Klostermann
Autor překladů a textů Kohoutího kříže Jan Mareš (vpravo) s Dr. Vladimírem Horpeniakem na výstavě Ozvěny světů Karla Klostermanna v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách
Foto Ivo Kareš
Karl Klostermann
Obálka (2008) soupisu díla vydaného Jihočeskou vědeckou knihovnou
Karl Klostermann

Karl Klostermann
V září 2008 byla v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích zahájena výstava Šumava Karla Klostermanna - část expozice věnovanou životu a dílu spisovatele připravilo regionální oddělení Jihočeské vědecké knihovny spolu s autory Kohoutího kříže
Foto Helena Jakešová, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Karl Klostermann
Webová stránka České televize nabízí i reportáž o Karlu Klostermannovi z pořadu "Toulavá kamera"
(další dokumentární film České televize o Karlu Klostermannovi viz Anna Jelineková)

Repro www stránky České televize
Karl Klostermann
Pohlednice s lesní kaplí na Klapperku zachycuje i její vnitřek
Karl Klostermann
Lesní kaple z roku 1936 na výšině zvané Klapperberg (Klapperl) mezi Kašperskými Horami a Rejštejnem na místě Klostermannových prázdninových pobytů...
Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 8, zadní strana obálky
Karl Klostermann
Tady vidíme kapli označenou na Klostermannově (Vysokém) vrchu severovýchodně od Rejštejna
Repro Šumava - Klatovsko : turistická mapa (2003)
Karl Klostermann
Tzv. "Bílý domek" na Klapperlu, místo spisovatelových letních pobytů a rodina "domácích" zachycená tu s ním, stojícím vlevo
Repro M. Malá, Šumava : putování za krajinou a lidmi (2010), s. 79
Karl Klostermann
Karl Klostermann
Karl Klostermann
"Červené srdce", známé z jedné jeho povídky souboru V srdci šumavských hvozdů (její původní německá verze má název "Die Steinzen-Agnes"), leží dodnes v troskách stěn Hauswaldské kaple (viz i Franka Woraczová)
Repro Hvozd - Der Hochwald, foto Bohumil Vácha a foto Pavel Polák
Karl Klostermann

Karl Klostermann
Foto Pavel Polák a repro Hvozd - Der Hochwald, foto Bohumil Vácha

Karl Klostermann
Hauswaldská kaple na snímku z roku 1920
Repro ŠumavaNet.cz
Karl Klostermann Karl Klostermann
Klostermannův smrk v Srní - spisovatel jej údajně sám zasadil jako třináctiletý chlapec
při pobytu v Srní u rodiny Václava Beera

Foto Pavel Polák
Karl Klostermann
Mezi Českými Budějovicemi a Plzní jezdí rychlík Karel Klostermann
Repro www stránky ŽelPage - elektronický magazín o drahách
Karl Klostermann

Karl Klostermann
V roce 2007 byla zásluhou Ing. Jany Tiché pojmenována planetka č. 149728,
objevená v květnu roku 2004 na Kleti, jménem Klostermann

Repro www stránky Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics a planetky.cz
Karl Klostermann
Pořad Jihočeského literárního místopisu Martina C. Putny o životě a díle Klostermannově (klikněte pro přehrání)
Repro www stránky Českého rozhlasu
Karl Klostermann

Karl Klostermann
Jubilejní (2008) pivo jménem Klostermann pochází ze Strakonic a úspěšně se již několik let prodává i vyváží
Repro www stránky Měšťanský pivovar Strakonice a z daru Františka Sáčka

Karl Klostermann
Na poštovní známce k jeho jubileu
Repro www stránky Filatelisté sobě - Filaso.cz
Karl Klostermann
Jubilejní zápalky
Karl Klostermann
Pohlednice vydaná v jubilejním roce 2013 Institutem Karla Klostermanna ve Štěkni
Karl Klostermann
Plakát k výstavě k jeho jubileu v roce 2018 v ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni
Repro www stránky Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
Karl Klostermann
Pomník Jakuba Kubaty u Zbudova připomíná selskou rebelii z konce 16. století - při jeho odhalení 21.8.1904 se konal tábor lidu za účasti více než 30 000 lidí, přítomni byli i Karel Klostermann a Adolf Heyduk
Foto Ivo Kareš
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko