Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

JOSEF ROSENAUER

Josef Rosenauer
Repro Schwarzenberský plavební kanál :
historie a současnost (2013), s. 43
Josef Rosenauer
Z expozice muzea v jeho rodných Chvalšinách
Repro www stránky města Chvalšiny

Záznam o jeho úmrtí dne 10. března roku 1804 v Českém Krumlově - knížecí plavební ředitel skonal tu v domě čp. 26 tehdejšího značení v 69 letech
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Josef Rosenauer
Rosenauerův rodný dům čp. 18 ve Chvalšinách má na sobě dvě pamětní desky:
jednu z roku 1928, tu druhou z roku 1991

Repro J. a M. Erhartovi, Jihočeský kraj (2005), obr. 37 a foto Ivo Kareš
Josef Rosenauer
Pozvánka k odhalení pamětní desky na rodném domě v červenci 1928 (viz i Wladimir Sazyma)
Repro z daru Ing. Antonína Nikendeye
Josef Rosenauer
U pamětních desek na jeho rodném domě vidíme starostku Chvalšin Vlastu Novákovou při stisku ruky s čestným hostem slavnosti k jejich odhalení paní Charlotte Rosenauerovou, vdovou oslavencova prapravnuka
Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien : der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 14
Josef Rosenauer
Dům čp. 54 U Černého koníčka na českokrumlovském Latráně, kde zemřel
Foto Ivo Kareš
Josef Rosenauer
Josef Rosenauer
Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách
Foto Ivo Kareš a prospekt
Josef Rosenauer
Josef Rosenauer
Rosenauerův pomník u Schwarzenberského plavebního kanálu a desky na něm
Foto Ivo Kareš
Josef Rosenauer
Rosenauerův projekt vodní pumpy pro zámek Hluboká nad Vltavou, poháněné mlýnskými koly,
byl přijat ve Vídni roku 1774

Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien : der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 13
Josef Rosenauer
V roce 1787, tedy těsně před zahájením stavby Schwarzenberského plavebního kanálu, dokončil jinou zakázku pro knížete Schwarzenberga: odvodnění Podskalské louky u Hluboké nad Vltavou (dnes je tu golfové hřiště, foto z předjaří roku 2013)
Foto Pavel Polák
¨
Josef Rosenauer
Jím v roce 1768 kreslený plánek obchvatného kanálu při Čertově stěně, jak se dochoval v českokrumlovské pobočce SOA Třeboň
Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beiträge (2013), s. 306

Obzvláštní raritou je tento jeho prvý návrh (=Brouillon) plavebního kanálu z roku 1776
Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien : der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 17

Mapka lesa pro skláře Franze Antona Adlera z roku 1780, kterou nakreslil a podepsal
Repro SOkA Český Krumlov
Josef Rosenauer
Záhlaví mapy zachycující úsek Vltavy u Loučovic zvaný Čertova stěna a nesoucí jeho vlastní označení "von mir Ioseph Rosnauer Iäger Adjunct", tedy pořízené s mapou někdy mezi roky 1759 a 1769
Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien : der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 12
Josef Rosenauer
Pohár, který dostal roku 1790 při jmenování plavebním ředitelem, nese rytý nápis "Es lebe die Schwem" a nachází se dodnes ve vlastnictví rodiny
Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien : der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 14

Zpráva Josefa Rosenauera z 28. dubna roku 1789 o zahájení stavby plavebního kanálu
Repro Schwarzenberský plavební kanál : 200 let od svého založení (1989), s. 49
Josef Rosenauer
Alegorie božstev na mapě z roku 1791 představuje bohyni Pallas Athenu, ochránkyni věd, umění a řemesel, jak přihlíží podání rukou Dunaje a Vltavy za účasti bůžka lásky Amora - autorem kresby použité na patitulu sborníku ke 200. jubileu Schwarzenberskeho plavebního kanálu byl Jan Nepomuk Šimoušek (Schimauschek)
Josef Rosenauer
Soubor fotografií o plavbě dříví Schwarzenberským kanálem
byl exponátem Světové výstavy v Paříži roku 1900

Repro Jihočeská pravda, 18. 10. 1989, s. 1
Josef Rosenauer
Rozrod dvou manželství Josefa Rosenauera
Repro archív autora
Josef Rosenauer
Data k osobě jeho nemanželského otce Antona Rosenauera,
jeho ženy Marie a také k osobě Josefovy matky Ursuly

Repro archív autora

Ke sporu o Rosenauerova otce se asi nejpodrobněji vyslovila Anna Kubíková roku 1981
Repro Jihočeský sborník historický, 1981, č. 2, s. 97-100

Dodatek k životopisu Josefa Rosenauera se opět vrací k textu Karla Tannicha v Blau-Weisse Blätter
Repro Jihočeský sborník historický, 1983, č. 1, s. 49-52

Po osmnácti letech shrnula Anna Kubíková své poznatky o Rosenauerovi do tohoto stručného jeho životopisu
Repro Rodopisná revue, 1999, č. 3. s. 6-7
Josef Rosenauer
Sáhový kámen, německy řečený Klafferstein
Repro prospekt Muzea Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách
Josef Rosenauer
Hráz Rosenauerovy nádrže nad Novým Údolím a pohled z ní do prázdné nádrže
Foto Ivo Kareš
Josef Rosenauer
Josef Rosenauer
Napájecí strouha z nádrže
Foto Ivo Kareš
Josef Rosenauer
... a první metry kanálu
Foto Ivo Kareš
Josef Rosenauer Josef Rosenauer
Horní a dolní portál tunelu Schwarzenberského kanálu u Jeleních Vrchů
Foto Ivo Kareš
Josef Rosenauer
V roce 2012 byla zahájena rekonstrukce kanálu u Zvonkové...
Foto Pavel Polák
Josef Rosenauer
Josef Rosenauer Josef Rosenauer
... o rok později již úspěšně dokončená
Foto Ivo Kareš
Josef Rosenauer
Schwarzenberský knížecí lesní úřad v Českém Krumlově na staré pohlednici
Repro R. Fink, Gruß aus Krummau : alte Ansichtskarten erzählen (2000), s. 69
Josef Rosenauer
Pohled od zaniklé osady Vyšný (Miesau) na Bobík a Boubín
Foto Jan Jelínek
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko