Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

KARL TANNICH

Karl Tannich
Na skupinovém snímku s archivářem Hynkem Grossem
(Tannich sedící prvý zleva)

Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov, podpis z archívu Jihočeské vědecké knihovny

Karl Boromäus Anton Paul Maria Tannich se narodil podle záznamu v českokrumlovské matrice ve zdejší Dlouhé ulici čp. 98 otci Antonu Tannichovi (děd Johann z otcovy strany byl stejně jako jeho žena Rosalia pobytem v Březné /Dorffriese či Friesedorf/, okres Šildberk /dnes Štíty/ na Moravě) a matce Paulině, dceři Thomase Fitzingera a jeho ženy Karoliny, roz. "Kubov" z Třeboně - přípis pod jménem novorozencovým zpravuje nás o jeho pozdější svatbě dne 19. září roku 1912 na Královských Vinohradech s Marií Aschenbrennerovou
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Karl Tannich
Dům čp. 98 v českokrumlovské Dlouhé ulici na snímku z roku 2018
Foto Pavel Polák

Článek Budweiser Zeitung z 20. prosince roku 1918 o přijetí delegace "župního zastoupení německé Šumavy", v níž byl vedle Tannicha i fotograf Josef Seidel, u předsedy vlády Kramáře
Repro Budweiser Zeitung, 1918, č. 99, s. 1-2

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům v českokrumlovské ulici Nové město (Neustadt) čp. 27, kde žil se svou ženou Mizzi, tj. Marií (* 6. dubna 1892 ve Vimperku), synem Helmutem (*6. srpna 1913) a dcerou Gertraud (*24. prosince 1914, tj. na Štědrý den), oběma narozenými jako jejich otec v Českém Krumlově
Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Karl Tannich
Manželka s dětmi na snímku ze Seidelova ateliéru
Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel
Karl Tannich
Čp. 27 v ulici Nové Město v Českém Krumlově má místní pivovar, toto by mohla být obytná část
Foto Pavel Polák
Karl Tannich
Ulička Nové Město na snímku z toku 2018
Foto Pavel Polák

Tannichův pozdrav českokrumlovskému Turnvereinu ve sborníku k 50. jubileu jeho založení
Repro Festschrift des Deutschen Turnvereines 1874 in Böhmisch-Krumau aus Anlass der Feier des fünfzigjährigen Bestandes (1924), s. 5
Karl Tannich
Rybník Olšina na jeho podmanivém snímku
Repro Oberdonau, 1942, č. 3, s. 5 (www stránky forum oö geschichte)

Autorem zdravice k jeho sedmdesátinám byl na stránkách krajanského měsíčníku Rudolf Grohmann
Repro Hoam!, 1953, č. 10, s. 25-26
Karl Tannich
Karl (nikoli Kurt, jak mylně uvedeno) Schefczik napsal k Tannichovým sedmdesátinám medailon, zveřejněný v září 1953 na stránkách ústředního listu vyhnaných krajanů
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1953, č. 38, s. 6 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)
Karl Tannich
Parte
Repro Glaube und Heimat, 1975, č. 5, s. 152
Karl Tannich
Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 41, s. 8
Karl Tannich
Velešín nezapomíná... - v pamětní publikaci k výročí konce druhé světové války
se objevuje i jeho jméno v souvislosti s "odsunem"

Repro 70. výročí osvobození Velešína : 1945-2015
Karl Tannich
Karl Tannich Karl Tannich
Karl Tannich
Katalogizoval zámeckou knihovnu v Českém Krumlově
Foto Ivo Kareš
Karl Tannich
Obálka knihy (1965) vydané nakladatelstvím Hoam! ve Waldkirchen
Karl Tannich
Krumlovský Svatý Vít ode dvora vedlejší prelatury
Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 4, zadní strana obálky
Karl Tannich
Pohled na Český Krumlov s kostelem sv. Víta
Foto Ivo Kareš
Karl Tannich
Budějovická brána v Českém Krumlově
Foto Pavel Polák
Karl Tannich
O někdejší kapli sv. Václava, pozdějším domě čp. 161 v Českém Krumlově
Repro P. Vlček (ed.), Český Krumlov : historické centrum (2016), s. 186
Karl Tannich
Karl Tannich
Svatý Václav na barokním antependiu z kaple na Křížové Hoře - prvý zprava nad kostelem sv. Víta ještě se starší podobou věže
Repro P. Pavelec, Kostel sv. Víta v Českém Krumlově : uměleckohistorický průvodce (1999), s. 2
Karl Tannich
Nově, až roku 1997 zřízená kaple
sv. Václava ve staré sakristii
svatovítského kostela

Repro P. Pavelec, Kostel sv. Víta v Českém Krumlově : uměleckohistorický průvodce (1999), s. 20
Karl Tannich
Votivní obraz z roku 1681, z kostela sv. Víta, zachycuje starý Krumlov s prosbou "Zachraň nás od smrti" a odpovědí Františka Xaverského, "apoštola východu": "Zachránil jsem vás jeho rukou"
Repro Glaube und Heimat, 1976, č. 15, s. 470
a Glaube und Heimat, 1999, č. 12, obálka
Karl Tannich
Karl Tannich
Majetek kostela sv. Víta v Českém Krumlově do roku 1460 (jde o nemovitosti a platy trvalého charakteru)
Repro A. Kubíková - V. Mašková - J. Veselý, Českokrumlovsko 1400-1460 (1997), s. 66 a 67
Karl Tannich
Vdova po Joštovi z Rožmberka Anežka z Wallsee a manželka Jana z Rožmberka Alžběta ustavují touto listinou z 26. června 1380 při mariánském oltáři v kostele sv. Víta českého kazatele a zakládají pro něho knihovnu
Repro A. Kubíková Českokrumlovsko v době prvních Lucemburků 1310-1380 (1996), s. 61
Karl Tannich
Na jednom z listů tzv. "Krumlovského obrazového kodexu" (Krumauer Bildercodex) z archivního fondu vídeňské Národní knihovny je kresbami z doby kolem roku 1350 zachycen život sv. Víta (Folio 56V, Vita des Heiligen Vitus)
Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beiträge (2013), s. 118
Karl Tannich
V jednom z jeho textů zmíněná listina Jindřicha z Rožmberka s datem 2. srpna 1309, kterou osvobozuje dům zlatokorunského kláštera ve městě Českém Krumlově ode všech poplatků
Repro A. Kubíková, Českokrumlovsko v době prvních Lucemburků 1310-1380 (1996), s. 61
Karl Tannich
Plánek vsi Záluží (Allusch) podle stavu roku 1946 s lípou při návsi, starou 600 let, tedy z časů, kdy byla ves v roce 1389 učiněna poplatnou krumlovské kapli sv. Jeronýma (dříve sv. Václava)
Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 8. s. 65
Karl Tannich
Rabenstein s křížkem při hrotu skály, zvané Havraní a pohled z ní na Krumlov, foto Josef Seidel
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko