Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

RAINER MARIA RILKE

Rainer Maria Rilke
Mladý Rilke (1897)
Repro Der Bayerwald-Bote, 29. 12. 2001, s. 15
Rainer Maria Rilke
Na portrétní kresbě Emila Orlika
Repro Der Ackermann aus Böhmen : Monatschrift für das geistige Leben der Sudetendeutschen, 1933, příloha
Rainer Maria Rilke
Záznam rejstříku pražské matriky o jeho narození a křtu v kostele u sv. Jindřicha se jménem dítěte a jeho rodičů
Repro Archiv hlavního města Prahy, Archivní katalog, Sbírka matrik JCH i5
Rainer Maria Rilke
Za dob svých studií na obchodní akademii v Linci
bydlel Rilke v domě Viktora von Drouota,
někdejšího tamního starosty a rodáka z Hořic na Šumavě

Repro Hoam!, 2005, č. 6, s. 23
Rainer Maria Rilke
Na portrétu Karla Stratila k básníkovu úmrtí
Repro Sudetendeutsches Jahrbuch 1927, 3. Band, s. 55
Rainer Maria Rilke
Prvý odstavec ze stati Pražské rilkovské topografie, jíž Hugo Rokyta přispěl do sborníku o "evropském básníkovi z Prahy", pojednává o básníkově rodném domě
Repro Rainer Maria Rilke : evropský básník z Prahy : sborník z mezinárodní konference (1996), s. 85
Rainer Maria Rilke
Na místě rodného domu čp. 889/II., č. 19, zvaného "U Bílého lva", v pražské Jindřišské ulici stojí dnes tato honosná budova, na níž ovšem chybí jakákoli pamětní deska básníkova (viz In Böhmen und Mähren geboren : 10 ausgewählte Lebensbilder (2007), s. 46)
Foto Ivo Kareš
Rainer Maria Rilke
Dědova pražská policejní přihláška (jeho rodné Trmice jsou psány německy chybně Türnitz namísto Türmitz) s daty jeho ženy Wilheminy, roz. Reiterové, mezi jeho dětmi pak i básníkova otce Josefa, narozeného ve Svébořicích (Schwabitz)
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 513, obraz 350
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Rainer Maria Rilke
Opravdu jen pouhou náhodou je tato pohlednice, v Krumlově podaná 31. prosince 1898
a vrácená 1. ledna 1899 z Vídně odesilateli, označena příjmením Rilke?

Repro R. Fink, Gruß aus Krummau : alte Ansichtskarten erzählen (2000), s. 13
Rainer Maria Rilke
V tomto domě v Českém Krumlově v Široké ulici č. 75 žil Rilkeho strýc, a tak zde básník při svých návštěvách pobýval
Foto Ivo Kareš
Rainer Maria Rilke
Zámek Muzot ve Švýcarsku, kde Rilke pobýval v posledních letech života
Repro P. Kosatík, Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy (2001), s. 110
Rainer Maria Rilke
Celkový pohled a detail jeho hrobu v Raronu
Repro www stránky mySwissalps.ch
Rainer Maria Rilke

O něm perem Pavla Eisnera ve sborníku Co číst z literatur germánských (1935)
Repro Co číst z literatur germánských (1935), s. 182-183

Jeho nedožitých osmdesátin vzpomněl v prosinci 1955 ústřední list vyhnaných krajanů článkem, všímajícím si zejména jeho "evropanství"
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 49, s. 8 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)
Rainer Maria Rilke
Záhlaví jeho "krumlovského" textu, jak ho otiskl oficiální orgán krajanského sdružení
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 12, s. 7
Rainer Maria Rilke
Houfnice a dělové koule jsou za branou českokrumlovského zámku dodnes
Foto Pavel Polák
Rainer Maria Rilke
Druhé zámecké nádvoří s knížecí schwarzenberskou gardou zachytil F. Diltsch svým kvašem
na papíře někdy kolem roku 1900, tedy v době Rilkeova krumlovského pobytu

Repro J. Müller, Český Krumlov : hrad a záme (1996), s. 52
Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke
Schwarzenberská granátnická garda na snímcích českokrumlovského fotografa Josefa Wolfa také z roku 1900
Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Rainer Maria Rilke
Vyobrazení schwarzenberského granátníka u vstupu do Maškarního sálu českokrumlovského zámku, dílo malíře Josefa Lederera z roku 1748
Repro Hradní muzeum Český Krumlov : historie objektu a katalog exponátů (2010), s. 173, foto Daniel Kovář
Rainer Maria Rilke
Buben z 18. století s malbou schwarzenberského znaku
Repro Hradní muzeum Český Krumlov : historie objektu a katalog exponátů (2010), s. 179, foto Jana Koubová
Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke Několik snímků z přílohy disertační práce Martina Voříška o schwarzenberské gardě a její hudební kapele
Repro M. Voříšek, Kapela schwarzenberské gardy v Českém Krumlově, disertační práce MU Brno (2008), obr. příl.
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
Kresba Emila Orlika k rukopisu mladistvé Rilkeovy básně "Starý příběh"
Repro P. Kosatík, Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy (2001), s. 98
Rainer Maria Rilke
Obálka (1896) prvního vydání jeho básnické sbírky "Obětiny lárům" (tj. "domácím bůžkům")
Rainer Maria Rilke
Obálka ročenky, v níž vyšel Jakschův text o něm
Repro Sudetendeutsches Jahrbuch 1927
Rainer Maria Rilke
Obálka sborníku z mezinárodní konference o něm (1996, nakladatelství H & H, Jinočany)
Rainer Maria Rilke
Obálka knihy z nakladatelství Insel ve Frankfurtu nad Mohanem (2001)
Rainer Maria Rilke
Na rakouské poštovní známce z roku 1976, vydané k 50. výročí básníkova úmrtí

pro přehrání v zařízeních nepodporujících flash
/Android, iOS/ klikněte sem

Úryvek z jeho Duinských elegií provází oratorium Gegenfeuer
za tvůrčí účasti malíře Petera Fischerbauera z Hořic na Šumavě

Rainer Maria Rilke
Rilke i s ukázkami z jeho tvorby v jednom z pořadů cyklu Martina C. Putny Jihočeský literární místopis, vysílaného českobudějovickým rozhlasem (klikněte pro přehrání)
Repro www stránky Českého rozhlasu
Rainer Maria Rilke
Rukopis jednoho ze Sonetů Orfeovi
Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische
Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte
der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter
und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 11857
Rainer Maria Rilke
Stříbročerný erb rodu Rilkeů
v kresbě Jana Konůpka

Repro R.M. Rilke, Zpěv o lásce a smrti
korneta Krištofa Rilke (1942), titulní list
Rainer Maria Rilke
Pamětní deska na budově "zemské kanceláře" v Linci,
někdejšího úředního sídla zemského písaře, později budovy
školy, na které studovali Anton Bruckner i Rainer Maria Rilke

Repro Ikaros, foto Jan Lukavec
Rainer Maria Rilke
Hrob Rilkeova otce Josefa a strýce Jaroslava, bratra Egona a dědečka Johanna na Olšanských hřbitovech v Praze
Repro M. Szabo, Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy I. & II. (2010), s. 135, 144
Rainer Maria Rilke Rainer Maria Rilke
Baron Mundy z rodiny Hardtmuthů, kterého Rilke v Budějovicích navštívil
Repro archív autora a K. Pletzer, Českobudějovické ateliéry 1853-1929 (2001), s. 48
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko