Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ALFRED KUBIN

Alfred Kubin
Repro J. Serke, Böhmische Dörfer (2001), s. 52
Alfred Kubin
Na snímku z mladších let
Repro Sudetenlans, 2017, č. 2, s. 144
Alfred Kubin
S Hansem Watzlikem v Nýrsku někdy kolem roku 1930
Repro Stifter Jahrbuch, 1996, Neue Folge 10, s. 84
Alfred Kubin
Lesní poutník
Repro O.M. Urban - P. Wittlich - I. Habereder,
Alfred Kubin : rytmus a konstrukce (2003), s. 59
Alfred Kubin
Na snímku ze Šumavy z fotoalba Emmy Haeselové
Repro Alfred Kubin (katalog výstavy, Galerie Altnöder Salzburg, 2009)
Alfred Kubin
Na Šumavě ve čtyřicátých letech
Repro A. Kubin, Z mého života a mé dílny (1983), s. 194
Alfred Kubin
A jiný snímek z let dřívějších, kde vidíme,
že styl oblékání nijak zvláště neměnil

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937), s. 2107
Alfred Kubin
Ještě jednou u pracovního stolu
Repro Schöner Bayerischer Wald, 2014, č. 6, s. 58, foto G. Kilian
Alfred Kubin
Autoportrét z roku 1943
Repro P. Kosatík, Menší knížka o německých spisovatelích
z Čech a Moravy (2001), s. 85
Alfred Kubin
Kresba, jejímž autorem je Oskar Laske (1874-1951)
má titul "Kubin činí studie v pekle"

Repro Sudetenland, 1975, č. 1, obr. příl.
Alfred Kubin
Stařecký autoportrét z roku 1949 k citátu z Hanse Carossy
Repro A. Kubin, Z mého života a mé dílny (1983), s. 194
Alfred Kubin
Na olejomalbě Oskara Kreibicha (1916-1984) roku 1957
Repro Schriften der sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Band 3, Kunst-Landschaften der Sudetendeutschen (1982)
Alfred Kubin
Jeho posmrtná maska a její vznik - Kubinovu hlavu a také ruce sňal do sádry sochař Toni Schneider-Manzel (1911-1996)
Repro Alfred Kubin (katalog výstavy, Galerie Altnöder Salzburg, 2009), foto Wolfgang Schneditz
Alfred Kubin

Alfred Kubin

Alfred Kubin
Hrob Alfreda a Hedwigy Kubinových ve Wernsteinu
Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter aus Böhmen und Mähren (2004), s. 69
Alfred Kubin
Parte
Repro Alfred Kubin : Aquarelle, Zeichnungen, Lithographien, Illustrierte Bücher (katalog výstavy, 1985), s. 41
Alfred Kubin
Článek k 13. výročí jeho úmrtí ve čtrnáctideníku rakouského krajanského sdružení
Repro Sudetpost, 2007, č. 19, s. 13
Alfred Kubin
Na obálce čísla krajanského kulturního čtvrtletníku, věnovaného 140. výročí umělcova narození
Repro Sudetenlans, 2017, č. 2,obálka
Alfred Kubin

Alfred Kubin
Obálka, předtitul, frontispis a titulní list (1909) prvního vydání Kubinova slavného románu,
jehož ohlasem byl sám překvapen a původně si ho nijak necenil

Alfred Kubin
Plakát (1973) k filmu "Traumstadt" (anglický název "Dream City"), natočenému podle Kubinova
"Die andere Seite" v Českém Krumlově, jak ostatně prozrazuje silueta města v pozadí

Repro www stránky Deutschen Filmhaus
Alfred Kubin
Obálka pozdního (1997), po 50 letech druhého vydání českého překladu Kubinova románu "Die andere Seite" (česky jako "Země snivců"), který pořídil Ludvík Kundera
Alfred Kubin

Báseň Ludvíka Kundery, přeložená do němčiny Vilémem Reichmannem
a psaná Kunderou česky na Kubinovu počest

Repro Alfred Kubin (katalog výstavy, Galerie Altnöder Salzburg, 2009)
Alfred Kubin
Jeho litografie, nazvaná "Adalbert Stifter", z roku 1935 na obálce čtvrtletníku Institutu Adalberta Stiftera v Linzi (1979)
Alfred Kubin
Obálka (2008, nakladatelství Suhrkamp, Frankfurt nad Mohanem) svazku korespondence z let 1928-1952, kterou spolu vedli Alfred Kubin a Hermann Hesse, nazvaného "Außerhalb des Tages und des Schwindels" (tj. "Mimo den a klam")
Alfred Kubin
Rytina s valdštejnským motivem podle Kubinovy kresby na vazbě německého překladu knihy Jaroslava Durycha Valdice (1934; závěrečná část trilogie Rekviem)
Alfred Kubin
Venkovský pivovar v jižních Čechách na jeho lavírované kresbě z doby někdy kolem rolku 1930
Repro A. Kubin, Z mého života a mé dílny (1983), s. 165
Alfred Kubin

Alfred Kubin

Alfred Kubin
Obálka (1951), obsah a jedna ze stránek jeho "Fantazií na Šumavě"

Alfred Kubin
Kresba Hranice z roku 1951
Repro www stránky Oberösterreichisches Landesmuseum
Alfred Kubin
Na Šumavě, kresba
Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 1972, s. 34
Alfred Kubin
Jedna z jeho mistrovských kreseb
na obálce "šumavské" antologie (1981)
Alfred Kubin
Odstavec doplňku (1927) k jeho vlastnímu životopisu svědčí o tom, co pro něho "česko-bavorský les" znamenal
Repro A. Kubin, Z mého života a mé dílny (1983), s. 117, 118 a 308

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1995, č. 6, s. 5
Alfred Kubin
Obálka katalogu k jeho salcburské výstavě v roce 2009
Alfred Kubin

Alfred Kubin
Stožecká hospoda U pstruha, kde rád pobýval, ve třicátých letech 20. století...
Repro www stránky Šumava na starých pohlednicích
a Česko-německý adresář pro politický okres Český Krumlov (1930), s. 60

Alfred Kubin
Repro R. Fink, Advokat und Zuckerbäcker : Handel, Gewerbe und Industrie im Böhmerwald 1930 bis 1940 (2005), s. 118
Alfred Kubin

Alfred Kubin
Alfred Kubin
... a dnes - webová adresa na účtence z roku 2007 už zní: www.pstruh.eu
Foto Jan Mareš
Alfred Kubin
Hostinec U pstruha na jeho kresbě z roku 1942...
Repro A. Kubin, Z mého života a mé dílny (1983), s. 297
Alfred Kubin
... a podoba téhož místa po letech
Foto Jan Mareš
Alfred Kubin
Kubinův dům ve Zwickledtu na jeho kresbě z roku 1936...
Repro A. Kubin, Z mého života a mé dílny (1983), s. 140
Alfred Kubin
... a dnes
Repro www stránky Alfred Kubin
Alfred Kubin
Motto Václava Havla k výstavě "Šumava: Alfred Kubin / Josef Váchal v Západočeské galerii v Plzni 2007
Repro Šumava: Alfred Kubin / Josef Váchal (2007, katalof výstavy)
Alfred Kubin
Pozvánka na výstavu malíře Štěpána Mareše a fotografky Nely Pazourkové roku 2012 v Českých Budějovicích U Tří lvů, kde Mareš představil své kresby, inspirované Kubinovou tvorbou
Alfred Kubin
Anotace výstavy Alfred Kubin a Sascha Schneider: Démoni ze země nevědomí, kterou v roce 2014 uspořádala Alšova jihočeská galerie
Repro www stránky Alšova jihočeská galerie

Článek Judity Matyášové k této výstavě (Sascha Schneider byl mj. autor mnoha obálek knih Karla Maye a tvůrce sfing při spisovatelově hrobu, viz Wikipedia)
Repro Lidové noviny, 31. 5. 2014, příloha Orientace s. XII
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko