Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

WENZEL JAKSCH

Wenzel Jaksch
Repro Wenzel Jaksch : Sucher und Künder (1967),
frontispis a vazba
Wenzel Jaksch
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1976, č. 11, obálka
Wenzel Jaksch
Výuční list Wenzela Jaksche, vystavený jako osvědčení jeho původně zednické profese roku 1914
Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch,
Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 438
Wenzel Jaksch
Jeho portrét, pořízený roku 1939 v Londýně, je dnes v soukromém vlastnictví Mary Jakschové v Nelsonu na Novém Zélandu...
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 49, s. 7
Wenzel Jaksch
... zde (bez uvedení malířova jména) na obálce českého překladu Jakschových reportáží, opatřeného předmluvou Petera Bechera a vydaného nakladatelstvím Academia v Praze roku 2017
Wenzel Jaksch
V říjnu 1953 ho takto představil ústřední list vyhnaných krajanů po volbách do Spolkového sněmu jako jednoho z poslanců sudetoněmecké "Volksgruppe"
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1953, č. 40, s. 5 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)
Wenzel Jaksch
Komentář k tomuto snímku v krajanském časopise zdůrazňuje, že chovu králíků, který byl oblíbeným "koníčkem mnoha šumavských kluků", zůstal věren až do konce života
Repro Hoam!, 1964, č. 4, s. 27
Wenzel Jaksch
Z archívu německého vysílání
československého Radiojournalu

Repro Týdeník Rozhlas, 2004, č. 14, s. 3
Wenzel Jaksch
Na plaketě k Sudetoněmeckému sněmu 1968 (uprostřed) s Dr. Rudolfem Lodgmanem von Auen a Dr. Hans-Christophem Seebohmem
Repro Hoam!, 1968, s. 73
Wenzel Jaksch
Zcela vpravo rodná chalupa čp. 62 v Dlouhé Stropnici na snímku ještě z roku 1964...
Repro H. Plan, Chronik von Langstrobnitz : Heimatbuch einer
Böhmerwaldgemeinde im Kreis Kaplitz, Südböhmen (1985), s. 294
Wenzel Jaksch
... a dnešní stav
Foto Jan Mareš
Wenzel Jaksch
Rodný dům na plánku obce Dlouhá Stropnice podle jejího stavu v roce 1945
(viz i Johann Endt)

Repro Pfarrchronik Strobnitz, Kreis Kaplitz, Böhmerwald 1906-1946 (1996), s. 272

Záznam matriky farní obce Horní Stropnice o úmrtí zedníka Wenzela Jaksche 9. ledna 1917 v Dlouhé Stropnici čp. 62 (otec "našeho" Wenzela Jaksche to zřejmě nebyl, ačkoli i jméno otcovo a synovo se nijak nelišilo, poněvadž podle podrobného životopisu, jehož autorem je ve sborníku Wenzel Jaksch - Sucher und Künder /tj. "hledač a posel"/ Ernst Paul, zemřela matka v devíti /1905/, otec v šestnácti letech synova věku /1912/)
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Wenzel Jaksch

Wenzel Jaksch
Jeho osobní list v reprezentační Biografii Československa z roku 1936
svědčí o tom, nakolik se cítil s republikou srostlý

Wenzel Jaksch
Volební plakát německé sociální demokracie v ČSR z roku 1936
Repro Zapomenutí hrdinové : němečtí odpůrci nacismu v českých zemích (2008), s. 36
Wenzel Jaksch
Provolání Jakschovo ze 14. září 1938:
"Spoluobčané, jde o všechno!", proti "osudné cestě imperialismu", pro "novou Evropu rovnoprávných národů"

Repro Bayern - Böhmen : 1500 Jahre Nachbarschaft (2007), s. 366, ze sbírek Mayerisches Hauptstaatsarchiv München)
Wenzel Jaksch
Obálka (1937) knihy, která se i za jeho účasti snažila opožděně zamyslit nad otázkou palčivě zrající k "národně socialistickému" řešení, vydané v Praze nakladatelstvím Orbis

První a druhá strana (1938) jím vydávaného týdeníku s textem, adresovaný vládám Velké Británie a Francie
Repro Odsun : die Vertreibung der Sudetendeutschen / vyhnání sudetských Němců, Band 1, Vom Völkerfrühling und Völkerzwist 1848/49 bis zum Münchner Abkommen 1938 und zur Errichtung des "Protektorats Böhmen und Mähren" 1939 (2000), s. 781-782
Wenzel Jaksch
Obálka (1938) knihy "Masaryk : ein Führer zum neuen Europa" s Jakschovou předmluvou, která je součástí osobní knihovny Karla Čapka - její vydání z roku 1939 v témže nakladatelství Weltwoche ve švýcarském Curychu nese název "Europa von Morgen : das Ziel Masaryks"
Repro www stránky Knihovny významných českých osobností a Google Books
Wenzel Jaksch
Věnování této knihy o Masarykovi jako "vůdci do nové Evropy" Karlu Čapkovi, podepsané autorem, jímž byl někdejší Hitlerův spolustraník a později vášnivý odpůrce Otto Strasser (1897-1974) s datem 28. října 1938 a tištěným určením knihy "českému lidu v jeho nejtěžší hodině"
Repro www stránky Knihovny významných českých osobností
Wenzel Jaksch
Škodolibé nacistické parte zaniklého Československa nese dole jako označení
údajné pohřební společnosti firmu "Beneš-Jaksch a spol., předtím Masaryk"

Repro Odsun : die Vertreibung der Sudetendeutschen / vyhnání sudetských Němců, Band 1, Vom Völkerfrühling und Völkerzwist 1848/49 bis zum Münchner Abkommen 1938 und zur Errichtung des "Protektorats Böhmen und Mähren" 1939 (2000)
Wenzel Jaksch
Jako organizátor atentátu na Hitlera v listopadu roku 1939 byl veřejnosti představen Jakschův přítel Otto Strasser a a britská tajná služba měla stát v pozadí
Repro Chronik des 20. Jahrhunderts (1991), s. 546
Wenzel Jaksch
Obálka (1949) jeho knihy "Benesch war gewarnt!" (tj. "Beneš byl varován!")
Wenzel Jaksch
Jeho text o politice spolkového Německa se staví kriticky k výrokům Zbigniewa Brzezinskiho (zde psaného Brzezynski), manžela praneteře Edvarda Beneše Emilie Anny, roz. Benešové
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1967, č. 1, s. 2
Wenzel Jaksch
Jeho parte, které podepsal tehdejší předseda SPD a pozdější spolkový kancléř Willy Brandt
Repro Wenzel Jaksch : Sucher und Künder (1967), s. 14
Wenzel Jaksch
Spolkový prezident Lübke poslal po Jakschově smrtelné autonehodě tento telegram vdově po něm
Repro Wenzel Jaksch : Sucher und Künder (1967), s. 15

Nekrolog do krajanského měsíčníku napsal zástupce šéfredaktora listu "Salzburger Nachrichten", rakouský novinář Bruno Kornell Skrehunetz-Hillebrand
Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1967, č. 1, s. 3-4
Wenzel Jaksch
Hrob ve Wiesbadenu
Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 1984
Wenzel Jaksch
Obálka (1973) vydání jeho korespondence s Edvardem Benešem v londýnském exilu (nakladatelství Wissenschaft und Politik, Köln)
Wenzel Jaksch
Wenzelu Jakschovi bylo věnováno zvláštní "číslo" Historického magazinu"
České televize z 18. listopadu roku 2006

Repro www stránky České televize
Wenzel Jaksch
V roce 2011 odvysílala Česká televize v rámci cyklu Historie.cs pořad věnovaný Wenzelu Jakschovi a Konradu Henleinovi; pro ilustraci předválečné situace v Sudetech tu zazní i úryvek z Červeného Nepomuka Josefa Holuba
Repro www stránky České televize
Wenzel Jaksch
Jeden z dílů seriálu České století scenáristy Pavla Kosatíka a režiséra Roberta Sedláčka, který v roce 2013 vysílala Česká televize, zachycuje i spory Edvarda Beneše a Wenzela Jaksche (obou tehdy v londýnském exilu) o poválečné národnostní uspořádání republiky (stopáž 20:10 a 58:08)
Repro www stránky České televize
Wenzel Jaksch
V knize Andrease Kosserta Chladná vlast, vydané roku 2011 v českém překladu, najdeme i tuto stránku o něm
Repro A. Kossert, Chladná vlast : historie odsunutých Němců po roce 1945 (2011), s. 186
Wenzel Jaksch
Tady přebírá v roce 2013 jeho pamětní cenu jako už 45. v pořadí význačný německý historik Detlef Brandes (druhý zprava) u příležitosti spolkového shromáždění Seliger-Gemeinde
Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2013, č. 44, s. 5

Potomci uprchlíků před Hitlerem žijí dodnes podle jeho předpovědi "někde v lesích Kanady"
Repro Lidové noviny, 25. 6. 2014, příloha Orientace s. I, autor Marek Kerles
Wenzel Jaksch
Eichstätt v Schedelově Světové kronice z roku 1493
Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 12, s. 33
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko