Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

ALOIS HARASKO

Alois Harasko
Repro Sudetenland, 1997, č. 1, fot. příl.
Alois Harasko
Při podpisu smlouvy v roce 1980 o patronátu města Ellwangen nad vyhnanými Šumavany z Kaplicka stojí zcela vlevo, listinu podepisuje prelát Johannes Barth
Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 8, s. 29
Alois Harasko
Tady hovoří jako "pověřenec domovského okresu" k více než tisíci účastníků kaplického
krajanského setkání v patronátním městě Ellwangen v roce 1987

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 8, s. 34
Alois Harasko
Stojí tu druhý zleva u Hartauerova památníku ve Freistadtu vedle Wernera Lehnera, který se tolik zasloužil o obnovu božích muk na Vyšebrodsku
Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 12, s. 25
Alois Harasko
Malontský farář Jan Toupalík promlouvá v roce 1993 při vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého, Alois Harasko stojí vedle něho tady ve svých rodných Deskách s textem vlastního proslovu v rukou
Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 2, s. 55
Alois Harasko
Na snímku z roku 2010
Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 4, s. 93
Alois Harasko
Maminka v roce 1982, kdy jí bylo
rovných 80 let

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 12, s. 59
Alois Harasko
Krajina kolem rodné obce Desky na obraze R. Mimlera z roku 1928
Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 448
Alois Harasko
Desky na staré pohlednici
Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
Alois Harasko
Tady v Deskách začal chodit do obecné školy, otevřené v září roku 1913 ještě před první světovou válkou
Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 7, s. 61
Alois Harasko
Památník padlých v rodné vsi Desky
Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 8, s. 46
Alois Harasko
Bývalá škola v Deskách na snímku z prosince 2017
Foto Jan Ries
Alois Harasko
Současný stav památníku padlých
Foto Jan Ries
Alois Harasko
Boží muka při silnici z rodných Desek na Malonty
Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 12, foto Milan Koželuh
Alois Harasko

Alois Harasko
Rodné Desky na leteckých snímcích z let 1952 a 2008
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Alois Harasko
Někdejší Cetviny
Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 22, s. 701
Alois Harasko
Jiný pohled na Cetviny, pohlednice, foto Josef Seidel (viz i Robert Böhmdorfer, Katharina Plodeková a Gerta Schöllhammerová)
Alois Harasko
Při znovuvysvěcení kostela místo alespoň na čas ožilo
Repro www stránky města Kaplice
Alois Harasko
Cetvinský kostel na jaře 2013
Foto Pavel Polák
Alois Harasko Alois Harasko
Někdejší interiér kostela v Cetvinách s buquoyským znakem na klenbě
Repro A. Cechner, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kaplickém (1921), s. 12-13
Alois Harasko
Zlatá svatba manželů Scherbových a zlaté čepce žen na snímku z třicátých let minulého století před kostelem Narození Panny Marie svědčí o přímo měšťanském sebevědomí někdejších Cetvinských
Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 6, s. 48
Alois Harasko
Šumavská louka s kvetoucí lilií cibulkonosnou u Nových Hutí...
Foto Jan Mareš
Alois Harasko
... a na Knížecích Pláních
Repro J. Kavale, Šumava : stromy a les (2008?), s. 62
Alois Harasko
Obálka prvého vydání (1985) knihy, na níž zachycuje barevný snímek zámeckou kapli v Liberci (nakladatelství Podzun-Pallas, Friedberg)
Alois Harasko
Obálka a titulní list (2000) vydané ve Weltbild Verlag v Augsburgu
Alois Harasko Alois Harasko
Alois Harasko
Votivní obraz z poutní kaple při Rožmitálu na Šumavě v černobílé reprodukci před obnovou a po ní
Repro Ingormation für sudetendeutschen Heimatsammlungen, 1989, č. 31/32, s. 126, 128 a 129
Alois Harasko
Stav poutní kaple na snímcích Josefa Steiningera z roku 1988, které doprovázejí článek o votivním obraze z ní (viz i Hilde Hager-Zimmermannová a Valentin Schmidt)
Repro Information für sudetendeutschen Heimatsammlungen, 1989, č. 31/32, s. 130 a 132
Alois Harasko
Alois Harasko
Plánek obnovy věže poutní kaple Maria Hilf u Rožmitálu na Šumavě z májového čísla "diecézního" krajanského časopisu v roce 2013 prozrazuje záměr, podporovaný i rodáckými dary
Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 5, s. 50
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko