Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

TASSILO BITZAN

Tassilo Bitzan
Repro www stránky Mecke Druck und Verlag
a z daru Mgr. Antonína Sekyrky
Tassilo Bitzan
S Bruno Zannerem u pamětního kříže v zaniklých Kapličkách
Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 350
Tassilo Bitzan
Snímek z roku 1994 ho zachycuje na setkání českobudějovických abiturientů
se ženou Giselou (ta v brýlích) stojícího druhého zleva

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 8, s. 35
Tassilo Bitzan
Se spolužáky ve třetí třídě obecné školy v Kapličkách a svým otcem uprostřed druhé řady stojí v té poslední při zdi kostela s 50 metrovou věží (samy Kapličky ležely 950 metrů nad mořem) čtvrtý zprava
Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 9/10, s. 40
Tassilo Bitzan
Vstup na hřbitov v Kapličkách mezi školou a farou, vepředu Tassilo a Günther Bitzanovi
na snímku pořízeném jejich otcem 24. června roku 1935

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 6, s. 47
Tassilo Bitzan
Mezi spolužáky z vyšebrodské měšťanky tu stojí v červnu 1937 v zadní řadě sedmý zprava
Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 5, s. 33
Tassilo Bitzan Tassilo Bitzan
Dva snímky z "biologického výletu" německé Oberschule für Jungen v České ulici za protektorátu 20. června 1941, který skončil v hostinci a který vedl mj. i Bitzanův tehdejší profesor Friedrich Blumentritt, na jednom z amatérských snímků zachycený ("autorem" snímků z výletu je Tassilo Bitzan, ale spoušť v prvním případě musel zmáčknout někdo jiný)
Repro z daru Mgr. Antonína Sekyrky
Tassilo Bitzan
Kresba "septimána" Tassilo Bitzana s motivem okolí gymnázia v České ulici, kde za války studoval
Repro z daru Mgr. Antonína Sekyrky
Tassilo Bitzan
Budova českobudějovického gymnázia v České ulici
Foto Ivo Kareš
Tassilo Bitzan
Jeho báseň z válečného nasazení ve Francii, jak ji otiskl v listopadu 1942 německý budějovický list
Repro Budweiser Zeitung, 1942, č. 90, s. 4
Tassilo Bitzan
Řídící učitel Bitzan se svou druhou ženou, třemi syny a jednou dcerou
Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 5, s. 45

Záznam českobudějovické matriky o narození jeho otce v rodině obchodníka Wenzla Bitzana a jeho ženy Constancie, roz. Geringerové, s přípisem o druhé svatbě Gerarda Bitzana s Annou Miesbauerovou v říjnu roku 1939
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické oddací matriky o svatbě jeho otce s Margaretou, roz. Smolovou, jejíž otec tu jako svědek připojil i svůj podpis
Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Německy vyplněný arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 8 v Krajinské ulici, kde tehdy žil Wenzl Bitzan se svou ženou Konstanze, synem Romanem, schovankou Emmou Karterovou rodem z Kolína a její sestrou Agnes z Plzně jako služebnou
Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)
Tassilo Bitzan
Dům čp. 8 v českobudějovické Krajinské ulici
Foto Ivo Kareš

Podrobný třístránkový záznam německé stavovské matriky o druhé svatbě otcově roku 1939
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Tassilo Bitzan
Osvědčení jeho otce o zachování československého státního občanství, které v kopii zaslal Mgr. Antonínu Sekyrkovi do archivu gymnázia v České ulici
Repro z daru Mgr. Antonína Sekyrky
Tassilo Bitzan
Nekrolog otcův na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 1957, č. 6, s. 20
Tassilo Bitzan
Budova bývalé německé školy v rodných Homolích, dnes sídlo obecního úřadu
Foto Ivo Kareš
Tassilo Bitzan
Otcův pozdravný projev při návštěvě prezidenta Beneše v Kaplici roku 1937
Repro Okresní věstník pro politický okres kaplický, 1937, č. 7, s. 104-105
Tassilo Bitzan
Nálepka vedení školy v Kapličkách
Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Otcova kresba ve školní kronice zachycuje polohu kaplí, křížů a božích muk v okolí Kapliček
Repro Pamětní kniha Krásná Pole, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)
Tassilo Bitzan
Naučný obraz, který byl používán při výuce ve škole v Kapličkách, se dochoval
v bývalé školní budově v Přední Výtoni

Foto Leona Töröková
Tassilo Bitzan
Parte otcovo, z něhož vyčteme, že je pochován v Linci na témže hřbitově jako Adalbert Stifter
Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 12, s. 527
Tassilo Bitzan
Na vánočním pozdravu z roku 2014 lze spatřit i znak místní části města Minden, kterou je Dützen, jakož i dům, v němž od roku 1992 žije
Repro z daru Mgr. Antonína Sekyrky
Tassilo Bitzan
Parte
Repro www stránky Gt-trauer.de
Tassilo Bitzan
Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 2016, č. 2, s. 75
Tassilo Bitzan
Čertovo kopyto...
Foto Pavel Polák
Tassilo Bitzan
... a cesta k němu
Foto Pavel Polák
Tassilo Bitzan
Pomníček pod Cikánským vrchem
Repro www stránky Českého rozhlas, foto Ivan Studený
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko