Úvod Úvod Studie Obsah Obsah Najít Poslat email TOPlist

FRIEDRICH BLUMENTRITT

Friedrich Blumentritt
Repro Jihočeské muzeum : historie a sbírky (2003), s. 26
Friedrich Blumentritt
Viz i Rudolf Leberl a Rudolf Schmidtmayer
Repro Encyklopedie Českých Budějovic (1998), s. 42 a archív Gymnázia Česká v Českých Budějovicích
Friedrich Blumentritt
S profesory německého budějovického gymnázia (třetí zleva, pátý zleva stojí Otto Wilder)
Repro Hoam!, 1972, s. 29
Friedrich Blumentritt
Na vzácném snímku, datovaném 12. června roku 1907, je zachycen na školním výletě českobudějovického německého gymnázia do Horní Plané rovnou při nohou Stifterovy sochy
Repro z daru Mgr. Antonína Sekyrky
Friedrich Blumentritt
Sedí tu za katedrou jedné z tříd německé Oberschule für Jungen v České ulici někdy na konci školního roku 1940/1941, jak to zachytil amatérský snímek jeho tehdejšího žáka Tassilo Bitzana
Repro z daru Mgr. Antonína Sekyrky
Friedrich Blumentritt
Jeden z bývalých jeho žáků tu označuje jeho podobenku na tablu Deutsche Oberschule
v České ulici z válečných let

Repro z daru Mgr. Antonína Sekyrky

Záznam českobudějovické oddací matriky o Blumentrittově zdejší svatbě s Idou Knotheovou, dcerou ředitele c.k. německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích Franze Knotheho a jeho ženy Beaty, roz. Mayerové z Prachatic - nevěsta se jim narodila v Trutnově čp. 620 dne 17. června roku 1883, její nastávající manžel Friedrich Johann Alfons Blumentritt, narozený v Litoměřicích čp. 581 jako syn Ferdinanda Blumentritta, ředitele tamní c.k. německé reálky a Rosy, roz. Müllerové rovněž z Litoměřic, byl podle data svého narození 3. června 1879 o čtyři roky starší nežli ona - za zmínku snad stojí i skutečnost, že oddávajícím knězem byl tu v červnu roku 1907 Blumentrittův učitelský kolega Laurenz Niescher
Repro SOA v Třeboni - digitální archív
Friedrich Blumentritt
Pražská policejní přihláška Blumentrittova tchána Knotheho, jeho manželky a dětí
Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 275, obraz 333
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

V polemickém článku z volebního roku 1920 hájí stanovisko okrajové Německé demokratické strany svobodomyslné, která "jediná umožňuje německy hovořícím a německy cítícím Židům účastnit se boje o německou kulturu" (strana ovšem v roce 1938 pod nacistickým vlivem zanikla)
Repro Budweiser Zeitung, 1920, č. 32, s. 2
Friedrich Blumentritt
Jeho parte ze stránek krajanského měsíčníku
Repro Hoam!, 1951, č. 7, s. 32

Nekrolog v krajanském měsíčníku "Hoam!", který nejspíš napsal jeho odpovědný redaktor Adolf Webinger
Repro Hoam!, 1951, č. 7, s. 27-28
Friedrich Blumentritt
Hrob v Inglostadtu na snímku z března roku 2012
Repro z daru Kurta Rödiga
Friedrich Blumentritt
Zpráva o jeho dceři Beatě, která v roce 1955 získala jako šestá učitelská
síla z Budějovic (!) místo v Esslingen na tamní Georgi-Schule

Repro Hoam!, 1955, č. 10, s. 12
Friedrich Blumentritt
Loděnice u starého Říšského mostu v Č. Budějovicích...
Repro Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis (1930), s. 251
Friedrich Blumentritt
... a předloha jeho kresby - ilustrace Karla Liebschera z Ottovy ediční řady Čechy...
Repro Čechy, díl II. - Vltava (1884)
Friedrich Blumentritt
Roku 1942 vytvořil tuto "ideální" podobu starých Budějovic i s jejich zaniklými stavebními partiemi
Repro archív Jihočeského muzea
Friedrich Blumentritt
Zemři a vstaň, Šumavo!
Repro Mein Böhmerwald, 1941, č. 8-9, frontispis
Friedrich Blumentritt
Jeho kresba Dolní brány v Prachaticích z roku 1925
Repro Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea (1998), s. 198
Friedrich Blumentritt
Dva světlíky v prvním patře prachatického domu čp. 62 na jeho kresbě z roku 1939
Repro Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea (1998), s. 206
Friedrich Blumentritt
Prachatice na jeho leptu
Repro Šumavské proměny : krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století (katalog výstavy, 2008),
ze sbírek Alšovy Jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou
Friedrich Blumentritt
Jeho kresba pramene a kaple v Lázních svaté Markéty u Prachatic pochází z roku 1922
Repro Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea (1998), s. 208
Friedrich Blumentritt
Pozvánka (1998) k výstavě jeho kreseb v Jihočeském muzeu, doprovázené jednou z nich,
která zachycuje někdejší vzhled dvorku budějovického domu čp. 13 v Kněžské ulici

Repro archív autora
Friedrich Blumentritt
Interaktivní publikace (výběrový katalog sbírek Národopisného oddělení v letohrádku Kinských v Kinského sadech) Národního muzea v Praze (2009) přejímá z Kohoutího kříže Blumentrittův text o šumavském lidovém nábytku
Friedrich Blumentritt
Obálka (2015) knihy jeho kreseb, vydané Jihočeským muzeem k 750. výročí města České Budějovice a odkazující v textu i na projekt Kohoutí kříž
Friedrich Blumentritt
Jedna z kreseb, publikovaných v knize Obrázky ze starých Budějovic, kde je označena jako Lesní partie na Kleti a německá datace na kresbě samé odkazuje snad na 2. prosince roku 1930
Repro H. Stejskalová - D. Kovář - V. Kolda, Obrázky ze starých Budějovic : město a krajina v kresbách Friedricha Blumentritta (2015), s. 12
zpět do ukázekzpět do ukázek další strana přílohydalší strana přílohy

(c) Jihočeská vědecká knihovna 2001-2018
Licence Creative Commons
Kohoutí kříž, autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko