logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ VEITS

Autoportrét

Autoportrét

Repro Böhmerwäldler Künstler stellen aus in der neuen Galerie der Oberhausmuseums zu Passau (1993) [katalog výstavy], s. 98

Rodinná fotografie, pořízená někdy kolem roku 1900, zachycuje sedící pár Johanny a Franze Veitsových, za nimi pak odleva stojí syn Leopold, dcery Kathi, Resi, Marie a syn Franz, pozdější hospodář na Stögerově Huti (na snímku chybí syn Adolf, který tehdy prodělával vojenskou službu)

Rodinná fotografie, pořízená někdy kolem roku 1900, zachycuje sedící pár Johanny a Franze Veitsových, za nimi pak odleva stojí syn Leopold, dcery Kathi, Resi, Marie a syn Franz, pozdější hospodář na Stögerově Huti (na snímku chybí syn Adolf, který tehdy prodělával vojenskou službu)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 2, s. 3

Záznam kašperskohorské oddací matriky o svatbě jeho rodičů dne 17. února roku 1819 - ženich Martin Veits, mistr truhlářský, narozený 14. října (8bri) roku 1788 jako syn Johanna Veitse, chalupníka (v matrice Chalupner!) v Palvínově (zde Pawinow) čp. 9 a Kathariny, roz. Sperlové (zde Sperlin) ze zaniklé samoty Steinhäusel u Bohdašic, okr. Klatovy, si podle něho bere za manželku Katharinu Preisovou (zde Preisin), narozenou 7. února roku 1796 v Opolenci (Oppelitz), dceru tamního rolníka Josepha Preise a jeho ženy Barbary z Dobronína (Nimpfergut) u Svojše

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Narodil se podle tohoto záznamu křestní matriky farní obce Kašperské Hory (v jejímž arciděkanském kostele sv. Markéty přijal 10. února 1830 svátost křtu) dne 9. února roku 1830 v Opolenci (Oppelitz) čp. 11 jako Franz Veitz (příjmení takto psáno), syn Martina Veitze z Opolence čp. 11 (děd novorozencův z ocovy strany byl chalupníkem /Chalupper!/ v Palvínově /zde psáno Babinow, německé místní jméno znělo Ackerhofen/ čp. 9, jeho žena Katharina byla roz. Sperlová ze zcela dnes zaniklé samoty Steinhäusel /neměla české jméno/) a jeho ženy Kathariny, dcery Josepha Preuße, rolníka v Opolenci čp. 11 a Barbary, roz. Simlové (zde psáno Simlin) ze vsi Nimpfergut (zde psáno Infergut!), dnes zvané Dobronín (blízko Malého a Velkého Kozího Hřbetu u Svojše), čp. 1

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Jeho rodný dům v Opolenci čp. 11

Jeho rodný dům v Opolenci čp. 11

Foto Klaus Mohr

Ukazatel na jeho rodný Opolenec (Oppelitz) v Touškově (Tuschkau) a místní tabule při okraji cesty k Opolenci

Ukazatel na jeho rodný Opolenec (Oppelitz) v Touškově (Tuschkau) a místní tabule při okraji cesty k Opolenci

Ukazatel na jeho rodný Opolenec (Oppelitz) v Touškově (Tuschkau) a místní tabule při okraji cesty k Opolenci

Foto Klaus Mohr

Záznam volarské oddací matriky o jeho zdejší svatbě dne 10. ledna roku 1864 s Johannou Meindlovou, narozenou ve Volarech 10. května 1839, vdovou po Josephu Meindlovi, měšťanu z Volar čp. 199, dcerou Franze Lichtneckera, měšťana z Volar čp. 193, a Elisabeth, roz. Böhmové z Volar čp. 193 - sám ženich je tu už označen jako "Mahler zu Wallern", tj. "malíř ve Volarech"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podle Pavla Scheuflera byl Veits asi i prvým fotografem žijícím na Šumavě...

Podle Pavla Scheuflera byl Veits asi i prvým fotografem žijícím na Šumavě...

Repro M. Anděra a P. Zavřel za kol., Šumava : příroda, historie, život (2003), s. 484

... a jedním z prvních v Čechách - o tom svědčí daguerrotypie syna Adolfa z roku 1868

... a jedním z prvních v Čechách - o tom svědčí daguerrotypie syna Adolfa z roku 1868

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1977, č. 10, s. 351

Mezi těmito dvěma lipami při někdejší Stögerově Huti stávala boží muka Veits-Marterl

Mezi těmito dvěma lipami při někdejší Stögerově Huti stávala boží muka Veits-Marterl

Foto Jan Mareš

Madona z někdejších božích muk
ve Stögerově Huti

Madona z někdejších božích muk
ve Stögerově Huti

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1989, č. 5. obálka

Německy psaný dopis Viléma z Rožmberka osvobozuje roku 1591
 Zikmunda Štegara "ze zrcadlové huti u Volar" od odúmrti

Německy psaný dopis Viléma z Rožmberka osvobozuje roku 1591
Zikmunda Štegara "ze zrcadlové huti u Volar" od odúmrti

Repro F. Mareš, České sklo : příspěvky k dějinám jeho až do konce XVIII. století se zvláštním ohledem na jižní Čechy (1893), s. 164-165

"Štegarova" huť na starých vyobrazeních z 18. a 19. století

"Štegarova" huť na starých vyobrazeních z 18. a 19. století

"Štegarova" huť na starých vyobrazeních z 18. a 19. století

Repro J. Fröhlich, Sklárny střední Šumavy : výsledky archeologického průzkumu (1989), s 40-41

Veitsův dům ve Stögerově Huti, jak kdysi vyhlížel

Veitsův dům ve Stögerově Huti, jak kdysi vyhlížel

Repro F. K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 509

Záznam volarské matriky o Veitsově úmrtí uvádí jako místo jeho bydliště Volary čp. 199 - manželka Johanna, roz. Lichtneckerová, pocházela z Volar čp. 193

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Hrob na volarském hřbitově

Hrob na volarském hřbitově

Foto Jan Mareš

Původní podoba jeho náhrobku ve Volarech na snímku z roku 1946 - nynější náhrobek dal vsadit na stejné místo malířův vnuk Fritz Veits se jménem svého otce a malířova syna Franze Veitse mladšího

Původní podoba jeho náhrobku ve Volarech na snímku z roku 1946 - nynější náhrobek dal vsadit na stejné místo malířův vnuk Fritz Veits se jménem svého otce a malířova syna Franze Veitse mladšího

Repro z daru Klause Mohra

V domě nalevo sídlila ve stáří vdova po Franzi Veitsovi Johanna, roz. Lichtneckerová, prababička Herwiga Zahorky

V domě nalevo sídlila ve stáří vdova po Franzi Veitsovi Johanna, roz. Lichtneckerová, prababička Herwiga Zahorky

Repro archív Herwiga Zahorky

Obytný pokoj Veitsův

Obytný pokoj Veitsův

Repro F.K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 354

Barevná reprodukce jedné z variant mariánského obrazu ze snímku jeho obytného pokoje

Barevná reprodukce jedné z variant mariánského obrazu ze snímku jeho obytného pokoje

Repro z daru Herwiga Zahorky

Jeho malba s názvem "Heilige Familien: Maria mit Jesuskind, Johannes und seine Eltern
Elisabeth und Zacharias", zachycená tu na fotografické reprodukci, kterou pořídila Berta Ringová

Jeho malba s názvem "Heilige Familien: Maria mit Jesuskind, Johannes und seine Eltern
Elisabeth und Zacharias", zachycená tu na fotografické reprodukci, kterou pořídila Berta Ringová

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 2, obálka

Jeho obraz Panny Marie jako malé dívky a jejích rodičů sv. Anny a sv. Jáchyma z majetku malířovy vnučky

Jeho obraz Panny Marie jako malé dívky a jejích rodičů sv. Anny a sv. Jáchyma z majetku malířovy vnučky

Repro archív Herwiga Zahorky

Jeho olejomalba na plechu s názvem "Der Hl. Josef mit dem Jesuskind", tj. "Sv. Josef s malým Ježíšem" znázorňuje prostřednictvím sedmi obletujících andělů i celý Kristův život od narození až do umučení a vzkříšení

Jeho olejomalba na plechu s názvem "Der Hl. Josef mit dem Jesuskind", tj. "Sv. Josef s malým Ježíšem" znázorňuje prostřednictvím sedmi obletujících andělů i celý Kristův život od narození až do umučení a vzkříšení

Repro z daru Berty Ringové a Klause Mohra

Při renovaci volarského domu čp. 5, zvaného postaru "Lenaihaus", byl na jeho půdě nalezen v roce 2011 tento mariánský obraz, signovaný 1899 rukou Veitsovou

Při renovaci volarského domu čp. 5, zvaného postaru "Lenaihaus", byl na jeho půdě nalezen v roce 2011 tento mariánský obraz, signovaný 1899 rukou Veitsovou

Repro z daru Klause Mohra a manželů Hedwig a Gottfrieda Wipfových

Takto Raimund Paleczek upozornil čtenáře krajanského měsíčníku
na webovou stránku Kohoutího kříže o Franzi Veitsovi

Takto Raimund Paleczek upozornil čtenáře krajanského měsíčníku
na webovou stránku Kohoutího kříže o Franzi Veitsovi

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 1, s. 20

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist