logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ELFRIEDE ULLMANNOVÁ

Takto vyhlíželo výslovné přání Anny Gafko o zveřejnění básně Elfriede Ullmannové
ze Všeměr (česky se té vsi říkalo také Zvoz či Zvoza)

Takto vyhlíželo výslovné přání Anny Gafko o zveřejnění básně Elfriede Ullmannové
ze Všeměr (česky se té vsi říkalo také Zvoz či Zvoza)

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 6, s. 61

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 13 v někdejších Všeměrech s tehdejšími příslušníky rodiny Ullmannovy

Repro Sčítání lidu 1921, Všeměry, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Hrob rodiny Ullmanovy ze Všeměr na hřbitově v Zátoni

Hrob rodiny Ullmanovy ze Všeměr na hřbitově v Zátoni

Foto Ivo Kareš

Všeměry na mapě z přelomu 17. a 18. století

Všeměry na mapě z přelomu 17. a 18. století

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 6, s. 61

Plánek někdejší obce Všeměry, kde měli Ullmannovi chalupu čp. 13 (říkalo se tam "Klein-Kamenik")

Plánek někdejší obce Všeměry, kde měli Ullmannovi chalupu čp. 13 (říkalo se tam "Klein-Kamenik")

Repro Förderkreis Kirche St. Johannes Enthauptung Ottau

Stará pohlednice ze Všeměr

Stará pohlednice ze Všeměr

Repro Förderkreis Kirche St. Johannes Enthauptung Ottau

Boží muka, za kterými stávala místní kovárna, čp. 9

Boží muka, za kterými stávala místní kovárna, čp. 9

Repro Förderkreis Kirche St. Johannes Enthauptung Ottau

Všeměry dnes jsou chatovou osadou, původní stavení již nestojí (2017)Všeměry dnes jsou chatovou osadou, původní stavení již nestojí (2017)

Všeměry dnes jsou chatovou osadou, původní stavení již nestojí (2017)

Foto Ivo Kareš

Obnovené kapličky u VšeměrObnovené kapličky u Všeměr

Obnovené kapličky u Všeměr

Foto Ivo Kareš

Mlýn Ziehensackmühle, ležící při řece Vltavě mezi Větřním a Zátoňskými Dvory, ovšem na protějším jejím břehu při vsi Všeměry, srovnaný se zemí v roce 1965, na snímku z roku 1944, provázeném v krajanském měsíčníku článkem o posloupnosti majitelů prastaré usedlosti - od devadesátých let dvacátého století při místech, kde někdejší mlýn stával, přechází řeku nový betonový most pro přepravu odpadu papíren ve Větřní

Mlýn Ziehensackmühle, ležící při řece Vltavě mezi Větřním a Zátoňskými Dvory, ovšem na protějším jejím břehu při vsi Všeměry, srovnaný se zemí v roce 1965, na snímku z roku 1944, provázeném v krajanském měsíčníku článkem o posloupnosti majitelů prastaré usedlosti - od devadesátých let dvacátého století při místech, kde někdejší mlýn stával, přechází řeku nový betonový most pro přepravu odpadu papíren ve Větřní

Repro Hoam!, 1957, č. 2, s. 15

Pohled na Zátoň od jihozápadu

Pohled na Zátoň od jihozápadu

Repro Hoam!, 1953, č. 9, s. 7

Celkový pohled na školu (vlevo), kostel a faru v Zátoni na pohlednici z dvacátých let dvacátého století

Celkový pohled na školu (vlevo), kostel a faru v Zátoni na pohlednici z dvacátých let dvacátého století

Repro pohlednice ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Zátoni na staré pohlednici

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Zátoni na staré pohlednici

Repro pohlednice ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Zátoňský kostel před a po rekonstrukciZátoňský kostel před a po rekonstrukci

Zátoňský kostel před a po rekonstrukci

Foto Jan Jelínek a Ivo Kareš

Barokní oltář zátoňského kostela s aliančním erbem eggenbersko-schwarzenberským z roku 1697
nad rouškou v místě Phillippotova obrazu kostelního patrona z roku 1745

Barokní oltář zátoňského kostela s aliančním erbem eggenbersko-schwarzenberským z roku 1697
nad rouškou v místě Phillippotova obrazu kostelního patrona z roku 1745

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 9/10, zadní strana obálky

Starší snímek zachycuje celkový pohled do presbytáře zátoňského kostela i se dvěma bočními oltáři

Starší snímek zachycuje celkový pohled do presbytáře zátoňského kostela i se dvěma bočními oltáři

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 461

Celek a detail vitráže s bílým jednorožcem z erbu donátora Silvestera Pergera, klečícího nad ním při svém jméně a letopočtu 1517 (stojící postava je sv. Ondřej), na snímku Romana Lavičky, pořízeném v roce 2008 při průzkumu kostele v Zátoni

Celek a detail vitráže s bílým jednorožcem z erbu donátora Silvestera Pergera, klečícího nad ním při svém jméně a letopočtu 1517 (stojící postava je sv. Ondřej), na snímku Romana Lavičky, pořízeném v roce 2008 při průzkumu kostele v Zátoni

Repro Jihočeský sborník historický, 2008-2009, s. 125 a 126

Restaurovaná kazatelna kostela v Zátoni na snímku z roku 2020

Restaurovaná kazatelna kostela v Zátoni na snímku z roku 2020

Repro Glaube und Heimat, 2020, č. 7, s. 55

Pohled na Zátoň v roce 2011

Pohled na Zátoň v roce 2011

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist