logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LEONHARD THÜR

Repro Waldheimat, 1924, č. 9., s. 115 a Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov (SOA v Třeboni - digitální archív)

S manželkou Annou na snímku Josefa Seidela z roku 1923, snímek vlevo zjevně vznikl při téže příležitposti

S manželkou Annou na snímku Josefa Seidela z roku 1923, snímek vlevo zjevně vznikl při téže příležitposti

Repro P. Hudičák - Z. Mrázková - J. Špinar, Boleticko : krajina zapomenuté Šumavy (2021), s. 65

Záznam v křestní matrice obce Slavkov svědčí o tom, že se tu narodil v rodině učitele Johanna Thüra (i jeho otec Simon Thür byl zdejším učitelem) a jeho ženy Kathariny, dcery měšťana z Borovan Franze Sladeka a jeho ženy Dorothey, roz. Hruschkové, z Trocnova

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům v českokrumlovské Kájovské ulici (Gojauergasse) čp. 63, kde žil se svou ženou Annou (*4. července 1851 ve dnes zcela zaniklé osadě Vyšný /Miesau/) od 28. srpna 1888

Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podle záznamu v českokrumlovské knize zemřelých skonal 11. září 1924 v Kájovské ulici čp. 63 - dovídáme se i to, že jeho choť Anna měla rodné příjmení Macho, že zemřel na "stařeckou slabost" a že byl pochován na českokrumlovském hřbitově Panny Marie

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dům čp. 63 v Kájovské ulici na snímku z roku 2018

Dům čp. 63 v Kájovské ulici na snímku z roku 2018

Foto Pavel Polák

Nekrolog v Budweiser Zeitung připomíná i skutečnost, že byl "přítelem Adalberta Stiftera"

Nekrolog v Budweiser Zeitung připomíná i skutečnost, že byl "přítelem Adalberta Stiftera"

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 73, s. 7

Nekrolog jeho ženy Anny

Nekrolog jeho ženy Anny

Repro Budweiser Zeitung, 1937, č. 73, s. 7

Jeho kresba slavkovské tvrze do školní kroniky (své křestní jméno píše Leonard) svědčí o nevšedním výtvarném nadání (viz i Josef Beraus)

Jeho kresba slavkovské tvrze do školní kroniky (své křestní jméno píše Leonard) svědčí o nevšedním výtvarném nadání (viz i Josef Beraus)

Repro Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podoba slavkovské tvrze na jeho nepodepsané tentokrát kresbě

Podoba slavkovské tvrze na jeho nepodepsané tentokrát kresbě

Repro Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Půdorys kostela ve Slavkově na jím podepsaném plánku

Půdorys kostela ve Slavkově na jím podepsaném plánku

Repro Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Kostel a tvrz ve Slavkově na snímkcích z let 2015 a 2016

Kostel a tvrz ve Slavkově na snímkcích z let 2015 a 2016

Kostel a tvrz ve Slavkově na snímkcích z let 2015 a 2016

Foto Pavel Polák a Ivo Kareš

Plán školní a farní budovy ve Slavkově, jak jej nakreslil do školní kroniky

Plán školní a farní budovy ve Slavkově, jak jej nakreslil do školní kroniky

Repro Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov, SOkA Český Krumlov
(SOA v Třeboni - digitální archív)

Archivář Karel Veselý uvedl roku 1969 výpis z kroniky učitelského rodu Thürů tímto vlepeným českým textem (nevyjasněná "Společnost" je zřejmě "Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen /Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag/", tj. "Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách /Německá akademie věd v Praze/", s níž vedl korespondenci syn Leonharda Thüra Rudolf, narozený ve Slavkově roku 1884, o kterém je v textu také zmínka /v letech 1907-1909 studoval na německé Uměleckoprůmyslové škole v Praze/)

Repro Kronika učitelského rodu Thürů, Slavkov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Obecná škola ve Slavkově s pamětní deskou Thürovou

Obecná škola ve Slavkově s pamětní deskou Thürovou

Repro Hoam!, 1969, č. 4, s. 99

Slavnost odhalení pamětní desky

Slavnost odhalení pamětní desky

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

Detail pamětní desky na slavkovské škole, sejmuté a zničené v roce 1945 českými novoosídlenci

Detail pamětní desky na slavkovské škole, sejmuté a zničené v roce 1945 českými novoosídlenci

Repro Hoam!, 1989, č. 7, s. 403

Budova slavkovské školy na snímku z roku 2015 (tabule vedle dveří nepřipomíná Thüra, ale to, že dům slouží jako turistická základna Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově)

Budova slavkovské školy na snímku z roku 2015 (tabule vedle dveří nepřipomíná Thüra, ale to, že dům slouží jako turistická základna Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově)

Foto Pavel Polák

Slavkovské děti na snímku z roku 1934, kdy už byl pan učitel Thür deset let nebožtíkem

Slavkovské děti na snímku z roku 1934, kdy už byl pan učitel Thür deset let nebožtíkem

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 6, s. 54

Původní podoba památníku padlých v první světové válce ve Slavkově - byl odhalen v témže roce 1934 a jsou na něm i jeho žáci

Původní podoba památníku padlých v první světové válce ve Slavkově - byl odhalen v témže roce 1934 a jsou na něm i jeho žáci

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 166

Seznam učitelů na slavkovské škole v letech 1787-1945

Seznam učitelů na slavkovské škole v letech 1787-1945

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 8, s. 67

Slavkov obklopený ještě sklizenou úrodou, vpředu už nějaký hospodář orá s volským potahem

Slavkov obklopený ještě sklizenou úrodou, vpředu už nějaký hospodář orá s volským potahem

Repro Glaube und Heimat, 1953, č. 9, s. 277

Slavkov na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Slavkov na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Slavkov na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Velice obsáhlý soupis majitelů usedlostí ve Slavkově před vyhnáním a rovněž jejich předků v minulosti

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 8, s. 64-67

Touto listinou z 3. března roku 1488 uděluje král Vladislav II. Václavovi z Rovného erb a povyšuje ho do šlechtického stavu

Touto listinou z 3. března roku 1488 uděluje král Vladislav II. Václavovi z Rovného erb a povyšuje ho do šlechtického stavu

Repro V. Bůžek, Českokrumlovsko v době jagellonské 1470-1526 (1998), s. 111

Tvrz Václava z Rovného na snímku z roku 2014 (dnes Kladenské Rovné čp. 26)

Tvrz Václava z Rovného na snímku z roku 2014 (dnes Kladenské Rovné čp. 26)

Foto Ivo Kareš

Český žaltář Alžběty (Elišky) z Rovného, manželky rožmberského kancléře Václava z Rovného, památka z přelomu 15. a 16. století, uchovávaná ve sbírce rukopisů zámeckého archivu v Českém Krumlově

Český žaltář Alžběty (Elišky) z Rovného, manželky rožmberského kancléře Václava z Rovného, památka z přelomu 15. a 16. století, uchovávaná ve sbírce rukopisů zámeckého archivu v Českém Krumlově

Repro V. Rameš - V. Kolda, Poklady minulosti - Jihočeské archivy : littera scripta manet (2011), s. 38

Na těchto regálech v zámecké knihovně v Českém Krumlově jsou knihy, které byly součástí knihovny Václava z Rovného

Na těchto regálech v zámecké knihovně v Českém Krumlově jsou knihy, které byly součástí knihovny Václava z Rovného

Na těchto regálech v zámecké knihovně v Českém Krumlově jsou knihy, které byly součástí knihovny Václava z Rovného

Foto Ivo Kareš

Věnovací distichon Václava z Rovného ("Author constructe en me legat amicis. Grates nunc habeo, Vincesilae, pias" - kromě čtoucích přátel je tu zjevná narážka i na to, že nechal postavit krumlovskou kaplanku)

Věnovací distichon Václava z Rovného ("Author constructe en me legat amicis. Grates nunc habeo, Vincesilae, pias" - kromě čtoucích přátel je tu zjevná narážka i na to, že nechal postavit krumlovskou kaplanku)

Repro ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Úvod článku Josefa Hejnice "O knihovně Václava z Rovného"

Úvod článku Josefa Hejnice "O knihovně Václava z Rovného"

Repro Sborník Národního muzea v Praze, řada historie, 1968, č. 5, s. 229

Vrch Radiš u Kladenského Rovného s pravěkým či raně středověkým hradištěm na vrcholu

Vrch Radiš u Kladenského Rovného s pravěkým či raně středověkým hradištěm na vrcholu

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 14, foto Jiří Havlice

Fortifikace hradiště na vrchu Radiš

Fortifikace hradiště na vrchu Radiš

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 32, foto Jiří Havlice

Hrob ve Světlíku, kde je pohřben poslední zástupce učitelského rodu Thürů v této obci, MathiasHrob ve Světlíku, kde je pohřben poslední zástupce učitelského rodu Thürů v této obci, Mathias

Hrob ve Světlíku, kde je pohřben poslední zástupce učitelského rodu Thürů v této obci, Mathias

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist