logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL STIEPAN

Co zůstalo z rodných Všeměřic

Setkání někdejších účastníků prvního svatého přijímání tam, kde jsme bývali doma

Setkání ročníků 1931/32 se konalo 14. srpna 2005 v Rychnově nad Malší (Reichenau an der Maltsch) a bylo pro všechny krásným dnem, bohatým na zážitky. Kolem půl desáté bylo domluveno sejít se u tamního kostela. Tak jsme se při něm navzájem jeden po druhém, jak jsme postupně přijížděli, zdravili a seskupovali.
Hned poté, co jsme se tady spolu uvítali, rozproudil se živý hovor, který se obracel zejména do minulosti. Co stálo tady a co stálo tam, snažil se každý vyvolat ze vzpomínek její obraz. Následně jsme šli všichni do kostela, kde nám paní Emma Kletzenbauerová pověděla něco o jeho vývoji. Po společné modlitbě jsme odjeli ke Svatému Kameni (Maria Schnee) na mši.
Sloužena byla v němčině panem farářem Janem Toupalíkem (z Malont - pozn. překl.) a hudební doprovod jí dodal slavnostní rámec. Poděkovali jsme panu faráři zejména za to, že nás někdejší účastníky prvního svatého přijímání, z nichž někteří už ovšem zemřeli, znovu spojil svátostí eucharistie.
Rádi bychom poděkovali i muzikantům, kteří nám při mši zahráli. Na závěr jsme odjeli k paní Emmě Kletzenbauerové, která nás všechny pozvala na oběd a přátelské posezení (v originále "gemütlichen Beisammensein" - pozn. překl.). Při dobrém budějovickém pivě (Budweiser Bier) jsme se vesele bavili, oživovali to, co léty minulo. Při kávě a domácích buchtách (v originále "Kuchen" - pozn. překl.) ten krásný den pro všechny účastníky došel svého konce.
Rád bych vyjádřil jménem nás všech srdečný dík paní Emmě Kletzenbauerové, jakož i její dceři Emmi s manželem, za dobré jídlo a příjemnou obsluhu. Stejně tak chci poděkovat i paní Hilde Blahaové, panu Hansi Kudlerovi a panu Otto Bergerovi za spolupráci při přípravě celého našeho setkání.
Dne 15. srpna 2005 sešli se paní Rosa Bachlová (Kuller Rosi) se svým mužem, pan Otto Berger (Suiberger Otto) a já (Schneiderhansen Karl) v někdejší naší domovské osadě Všeměřice (Schömersdorf). Tady jsme ze vzpomínek vzkřísili k životu některé skutečnosti, což mě podnítilo k tomu, abych po paměti alespoň načrtl plánek vsi, dnes téměř úplně zaniklé, jak vyhlížela v roce 1945. Tabulka uvádí při číslech popisných i jména jejich tehdejších majitelů, a to i ta "po chalupě".
Ten místní plánek by měl přispět k uchování paměti na náš krásný starý domov, i když jsme daleko odtud rozeseti každý z nás nalezli už nutně ten nový. Přece však zůstává Šumava a poutní místo Svatý Kámen pevně v našich srdcích. Těším se už dnes na shledání v roce příštím.
Veselé Vánoce a vše dobré pro rok 2006 přeji všem, s nimiž mě pojí naše první svaté přijímání, jakož i jejich rodinám.


Glaube und Heimat, 2006, č. 1, s. 56-58

Prozradil nám nejen svůj ročník narození, nýbrž i adresu na Tegernseer Straße v hornobavorském Rottach-Egern při Tegernském jezeře v Bavorských Alpách kus na sever od hranic s rakouskými Tyroly. Žili tu a jsou i pochováni Hedwig Courths-Mahlerová, Ludwig Ganghofer, Leo Slezak, Heinrich Spoerl i Ludwig Thoma, abychom jmenovali jen ty, které ani v Čechách netřeba představovat. Kdo si tam má ale představit Schömersdorf, jaký kdysi byl? Z blahopřání k jeho osmdesátinám v krajanském časopise jsme se dozvěděli přesné datum narození: 18. prosince 1931. Karl Stiepam zemřel 27. března 2017 v Rottach-Egern, kde je i pochován.

- - - - -
* Všeměřice / Rychnov nad Malší † † † Rottach-Egern (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Parte
Plánek někdejších Všeměřic se jmény majitelů usedlostí v roce 1945 vznikl
na základě jeho paměti a zachycuje i polohu rodného stavení čp. 19
Všeměřice na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008
Turistické značky na bříze u cesty: z tolika šumavských osad vlastně téměř to jediné, co zbylo, jako tady z Všeměřic

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist