logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PAULIN SCHUSTER

Záznam o jeho narození v matrice farní obce Rychnůvek ze dne 9. září 1790: otec se jmenoval také Joseph, matka Maria

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záhlaví multerberské křestní matriky v matrice farní obce Rychnůvek, v níž je zaznamenáno jeho narození

Záhlaví multerberské křestní matriky v matrice farní obce Rychnůvek, v níž je zaznamenáno jeho narození

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podle josefinského katastru z roku 1786 mělo otcovo stavení čp. 9 a je vidět na připojeném plánku

Repro F. a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 119

Označené místo, kde stával rodný důmOznačené místo, kde stával rodný dům

Označené místo, kde stával rodný dům

Repro Foto Ivo Kareš

Titulní list (1816) jím vydané latinské oslavné básně k intronizaci biskupa Růžičky (to jemu, ještě jako budějovickému kanovníku a generálnímu vikáři Růžičkovi, věnoval Antonín Jaroslav Puchmajer roku 1805 svůj Pravopis ruskočeský, obsahující i pokyn, jak psát české texty azbukou /kyrilicí/, tj. "jak písmem Gražďanským v mateřštině snadno psáti lze")

Titulní list (1816) jím vydané latinské oslavné básně k intronizaci biskupa Růžičky (to jemu, ještě jako budějovickému kanovníku a generálnímu vikáři Růžičkovi, věnoval Antonín Jaroslav Puchmajer roku 1805 svůj Pravopis ruskočeský, obsahující i pokyn, jak psát české texty azbukou /kyrilicí/, tj. "jak písmem Gražďanským v mateřštině snadno psáti lze")

Výrazný záznam ve vyšebrodské knize zemřelých o jeho úmrtí a pohřbu s podpisem opata Leopolda Wackarže vypočítává tituly zesnukého a uvádí i jeho rodiště, tj. "Multerberg in Boehmen" - přesný čas skonu je tu uveden 30. ledna v devět hodin večer a za příčinu smrti označeno "ztvrdnutí jater a degenerace vnitřních orgánů"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu budějovické diecéze

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu budějovické diecéze

Repro Ordinariátní list Budějovické diecése, 1861, č. 6, s. 48

Náhrobní deska na hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Náhrobní deska na hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Foto Ivo Kareš

Záznam Mezilesí (Multerbergu) na webu Zaniklé obce

Záznam Mezilesí (Multerbergu) na webu Zaniklé obce

Repro www stránky Zaniklé obce

Mezilesí kdysi

Mezilesí kdysi

Repro Z. Šmída, Vybraná zaniklá sídla Lipenska

Zaniklý Multerberg na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008

Zaniklý Multerberg na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008

Zaniklý Multerberg na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Tady stávalo rodné MezilesíTady stávalo rodné Mezilesí

Tady stávalo rodné Mezilesí

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist