logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADALBERT SCHERKL

Ze školní kroniky

Pohřbu dne 6. června zesnulého ředitele školy pana Franze Steinko (Franz Steinko je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) se účastnil učitelský sbor v plném počtu (v originále "vollzählig" - pozn. překl.). V čele smutečního průvodu kráčela rovněž školní dítka. Nad hrobem pronesl smuteční proslov předseda učitelského sdružení pan učitel Thomas Tibitanzl (ten má rovněž samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.), oceňující Steinkovy zásluhy o školu i obec. V kostele se rozloučil nekrologem se zesnulým děkan P. Theobald Bauer, přičemž formálně vytříbenou řečí předestřel posluchačům nezapomenutelnou pedagogickou a výchovnou aktivitu nebožtíkovu.
V měsíci červnu se v jednotlivých třídách uskutečnila slavnostní připomínka 100. výročí narození básníka J. Nerudy.
Na dětské jarní slavnosti, pořádané místní skupinou sdružení Deutscher Kulturverband, se podílela naše škola početnou účastí žákovských kolektivů.
Dne 28. června byl školní rok (rozuměj školní rok 1933/1934 - pozn. překl.) slavnostně ukončen.
(...)
Poté, co řídící učitel Adalbert Scherkl podal na základě dovršení 43 let své školní služby žádost o odchod na penzi, obdržel od okresního školního výboru v Kaplici pod č. j. 256b z 30. června 1934 následující "pochvalné uznání".

Panu
Adalbertu Scherklovi,
řídícímu učiteli
v
Horní Stropnici. (v originále "in Strobnitz." - pozn. překl.)

Plénum okresního školního výboru v Kaplici se na svém zasedání 27. června 1934 jednomyslně rozhodlo, že Vám na základě návrhu okresního školního inspektora za Vaši více nežli 40leté maximálně prospěšné a příkladné působení ve školní službě bude plénem vysloveno toto "pochvalné uznání".
Vedl jste po léta způsobem plným sebeobětování tak příkladně jako vychovatel a občan státu (v originále "als Erzieher und Staatsbürger" - pozn. překl.) školu Vám svěřenou, že okresní školní výbor Vás vidí jen nerad odcházet z aktivní služby, poněvadž pro školu to znamená opravdovou ztrátu.
Činí mi obzvláštní potěšení tlumočit Vám toto rozhodnutí pléna

Předseda:
Dr. Fiedler

Franz Fiedler byl v té době kaplickým okresním hejtmanem - pozn. překl.).
(...)
Dne 3. srpna 1934 zemřel po delší bolestné, s nejvyšší trpělivostí snášené nemoci

P. Theobald Bauer - pozn. překl.).

V něm ztrácí škola i obec svého zdatného reprezentanta. Byl po dlouhá léta zástupcem předsedy místní školní rady a činil spolu s řídícím učitelem Adalbertem Scherklem všechno pro dobro školy. Jeho pohřbu se účastnil vedle členů místní školní rady učitelský sbor se žáky školy.
Výnosem okresní školní rady ze 6. srpna 1934 č. 2880 byl provizorním řídícím učitelem školy v Horní Stropnici od 1. září 1934 jmenován učitel Thomas Tibitanzl.


Kronika školy Horní Stropnice 1924-1945

Jako by končila odchodem ředitele Steinka a děkana, vyšebrodského cisterciáka Bauera celá jedna epocha. Odcházel sice i Adalbert Scherkl, ten ovšem svým nástupem do funkce řídícího učitele v roce 1919 byl už spjat s novou dobou "národního státu", odvěkého snu vlastenců a národovců všelikého zrna. Scherkl poslušně vyhověl "republikánské" rétorice státu Masarykova a Benešova, stejně a vlastně "dobrovolnicky" pak na penzi i té hitlerovské. Promluvil třeba na apelu veteránů z první světové války, jejichž spolku už předtím předsedal a jímž mu bylo uděleno čestné členství, o německých koloniích a o "Volksdeutschen" v zahraničí, o bolševismu a ruské frontě, o německých bitevních lodích, ale i o místním muzeu a knihovně (Scherkl ji vedl v letech 1921-1938) ve vzpomínce na Franze Steinka. Nebyla to proboha v očích těch lidí jedna doba, kterou jim osud poskytl? Adalbert Scherkl přišel na svět v Českých Budějovicích čp. 177 dne 23. října roku 1871 jako nemanželské dítě Anny Scherklové, dcery zahradníka Dominika Scherkla a jeho ženy Kathariny, roz. Hanslové. Chlapcovou kmotrou se stala jeho babička Katharina Scherklová. V roce 1891 absolvoval mladý Scherkl v rodném městě německý učitelský ústav a 1. září téhož roku nastoupil v Horní Stropnici i své první učitelské místo. Vytrval tam ve školní službě 43 let. V novém státě se v roce 1919 ujal i funkce řídícího učitele a také vedení školní kroniky. 29. května 1894 ho ve starobylém kostele sv. Mikuláše v Horní Stropnici oddal Dr. Benno Karlez, zastoupený i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže, s Theresií, roz. Wiblingerovou (*26. září 1870 v Dlouhé Stropnici čp. 22 /to stavení už tam nenajdeme/), dcerou tamního kováře (v křestní matrice "Grubschmied") Adalberta Wiblingera (i jeho otec Kasper Wiblinger byl kovářem ze Svéboh /Zweiendorf/, matka Maria byla roz. Kubičeková z Bukvic /v matrice "Kubicžek aus Bukovic"/, oba Theresiini prarodiče byli také jejími kmotry) a Walburgy, roz. Saßmannové, dcery rolníka ze Štiptoně (Wienau) Jakoba Saßmanna a Anny, roz. Reiterové z Bedřichova (Friedrichschlag). Theresia Scherklová zemřela 12. srpna 1962 v nedožitých 92 letech předešla tak ve smrti jen o několik měsíců svého manžela, který opustil tento velice, až školsky nedokonalý svět na Boží Hod vánoční 25. prosince 1962.

- - - - -
* České Budějovice / Horní Stropnice / † † † Sindelfingen (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Jako mladý učitel v Horní Stropnici ve školním roce 1897/1898 stojí zcela vpravo na snímku, kde vedle sedícího ředitele Steinka vidíme zcela nalevo stát mladičkého Hanse Waltenbergera a pod stojícím Scherklem sedí Adalbert Leppa
Na snímku z roku 1917 se členy učitelského sboru v Horní Stropnici sedí zcela vpravo, uprostřed je Franz Steinko, kterého vystřídal v ředitelské funkci od roku 1919
S žáky stropnické školy a farářem Wolfgangem Pöschkem ve školním roce 1932/1933
Záznam o jeho narození v českobudějovické křestní matrice

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist