logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADALBERT SCHERKL

Jako mladý učitel v Horní Stropnici ve školním roce 1897/1898 stojí zcela vpravo na snímku, kde vedle sedícího ředitele Steinka vidíme zcela nalevo stát mladičkého Hanse Waltenbergera a pod stojícím Scherklem sedí Adalbert Leppa

Jako mladý učitel v Horní Stropnici ve školním roce 1897/1898 stojí zcela vpravo na snímku, kde vedle sedícího ředitele Steinka vidíme zcela nalevo stát mladičkého Hanse Waltenbergera a pod stojícím Scherklem sedí Adalbert Leppa

Repro Kronika školy Horní Stropnice 1888-1905, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na snímku z roku 1917 se členy učitelského sboru v Horní Stropnici sedí zcela vpravo, uprostřed je Franz Steinko, kterého vystřídal v ředitelské funkci od roku 1919

Na snímku z roku 1917 se členy učitelského sboru v Horní Stropnici sedí zcela vpravo, uprostřed je Franz Steinko, kterého vystřídal v ředitelské funkci od roku 1919

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

S žáky stropnické školy a farářem Wolfgangem Pöschkem ve školním roce 1932/1933

S žáky stropnické školy a farářem Wolfgangem Pöschkem ve školním roce 1932/1933

Repro Kronika školy Horní Stropnice 1924-1945, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho narození v českobudějovické křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Horní Stropnice o narození jeho ženy v blízké Dlouhé Stropnici

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho svatbě v Horní Stropnici v tamní oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 8 v Horní Stropnici, kde žil se svou manželkou

Repro Sčítání lidu 1921, Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zápis ve školní kronice o jeho odchodu do důchodu

Zápis ve školní kronice o jeho odchodu do důchodu

Repro Kronika školy Horní Stropnice 1924-1945, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Stropnická místní skupina NSDAP uspořádala v roce 1940 jeho přednášku o německých koloniích

Stropnická místní skupina NSDAP uspořádala v roce 1940 jeho přednášku o německých koloniích

Repro Budweiser Zeitung, 1940, č. 58, s. 10

Zpráva o úmrtí jeho ženy na stránkách krajanského časopisu

Zpráva o úmrtí jeho ženy na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 18, s. 767

Pozdrav k jeho 91. narozeninám

Pozdrav k jeho 91. narozeninám

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 21, s. 903

Nekrolog

Nekrolog

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 3, s. 116

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist