logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF SAILER

Jsem odtud z Litvínovic

Za Heimatkreis Budweis srdečně zvu na 2.-4. října 2009 krajany k tradičnímu každoročnímu setkání, a to společně s našimi českými a rakouskými přáteli a známými poprvé v Českých Budějovicích. Sejdeme se v litvínovickém motorestu Pegast (v originále "im Motorest Pegast - Restaurant & Pension in Budweis/Leitnowitz, Tel./Fax: 387203119, E-mail: petrik@pegast.cz "- pozn. překl.).
Příjezd se předpokládá po vlastní ose osobními automobily či vlakem. Malé skupině osob, která nemá tu možnost, nabízíme jako spolucestující cestu sem mikrobusem z hlavního nádraží München-Nord (autobusové nádraží). Pro pobyt a případnou spolujízdu prosí o včasné ohlášení krajanský pověřenec (Heimatkreisbetreuer) Josef Sailer na tel. 08291/688, E-mail: sailerjo@gmx.de.
Program:
2. října - uvítání, vzpomínka na zesnulé, seznámení, večeře, výroční zpráva, videoprojekce, společná diskuse a následně volné osobní rozhovory.
3. října - po snídani společná porada o dalším průběhu dne, předpokládá se návštěva památníku německých obyvatel na hřbitově u sv. Otýlie s uctěním jejich památky. V 17 hodin společná večeře s českými a rakouskými přáteli a známými, hudební zábava.
4. října - delší spánek, snídaně, porada, odjezdy. Změna programu možná.
Těšíme se na účast a přejeme šťastnou cestu.

Můj domov v jižních Čechách
Jeden kilometr od Českých Budějovic leží při silnici E 55 (v originále "Europastraße 55" - pozn. překl.) směrem do Lince (Linz), a to vpravo od kruhového objezdu na ní, obec Litvínovice (v originále "Leitnowitz /Litvínovice/" - pozn. překl.). Tam jsem se v selském stavení čp. 19 před 70 lety narodil a jako nevinný šestiletý chlapec jsem byl odtud s matkou, dvěma bratry a prarodiči stejně jako všichni místní Němci na základě Benešových dekretů vyhnán. Museli jsme tu bez náhrady ponechat rodnou usedlost s 11 hektary zemědělské půdy s veškerým živým i mrtvým inventářem. Obhospodařovaná plocha půdy v jednom celku sahala k jižní hranici katastru města Budějovic (Budweis). Obec, kdysi obývaná většinou německými venkovskými lidmi, byla selsky rozvrstvena (v originále "bäuerlich strukturiert" - pozn. překl.) a náležela s více než dvaceti vesnicemi k budějovickému německému jazykovému ostrovu. Nyní je statek od svých někdejších obdělavatelných pozemků odtržen: od otevření hranic vzniká na někdejší orné půdě v těch místech nové sídliště, obývané výhradně "zbohatlíky" (v originále "Neureichen" - pozn. překl.) z krajského města. Přede dvěma měsíci mi teď došel dopis z Obecního úřadu Litvínovice s pozváním na oslavy 750. jubilea trvání obce. Litvínovická starostka paní Nováková se často radila s obecními zastupiteli o tom, jak harmonizovat vztahy s někdejšími zdejšími německými obyvateli. Považovala za správné pojmout oslavy založení obce jako společnou česko-německou akci. Na programu byla bohoslužba se svěcením obecního praporu (heraldickou náplní právě k výročí nově uděleného znaku a praporu jsou tři svazky obilných klasů a pod nimi tři modré vlny jako symbol blízké řeky Vltavy - pozn. překl.). Poté následovalo na návsi vysazení mladého dubu, které za německou stranu symbolicky provedl Josef Sailer jako Heimatkreisbetreuer spolu s Marií (Mitzi) Reiterovou, roz. Glaserovou, jejíž rodiče vedli kdysi místní obchod potravinami. Bezprostředně nato vysadila paní starostka a s ní řada dalších dnešních obyvatel vsi jako český národní symbol mladou lípu. Dobrovolní hasiči předvedli publiku, co umějí, při ukázkovém cvičení u požární nádrže. Expozice o dějinách obce byla připravena odpoledne v sále zdejšího venkovského hostince. Dala se tu starými dokumenty zřetelně doložit německá minulost obce. Členové sportovních a kulturních sdružení, děti z mateřské školy i základní školy (obec Litvínovice je zřizovatelem základní a mateřské školy v blízkých Šindlových Dvorech /německy Schindelhöf/ - pozn. překl.) se postarali svými vystoupeními o živou zábavu místních i hostů. Během celého dne bylo dostatek času na vzpomínky, navracející se do minulosti, ale také na bilanci současného stavu. Oslav se účastnili zástupci Krajského úřadu a rovněž českobudějovický primátor (Mgr. Juraj Thoma - pozn. překl.). Večer se obyvatelé shromáždili k politickému závěru oslav (v originále "zu einer politischen Feier" - pozn. překl.) a k následující po něm taneční zábavě. Podrobné referáty o celé akci nabídl deník Českobudějovické listy (v originále "Budweiser Tagblatt" - pozn. překl.), rozhlas i regionální televize.


Hoam!, 2009, č. 8, s. 82-83

Josef Sailer pověděl všechno, co je třeba, navíc samozřejmým klidným tónem sedmdesátníka, který opravdu nenese vinu za to, co se všechno stalo počínaje samým rokem jeho narození (narodil se v Litvínovicích 12. července 1939, ani ne dva měsíce před vyhlášením druhé světové války). Časy se opravdu změnily: píše se přece letopočet 2009, Česká republika je už pátým rokem v Evropské unii a právě v tom roce jí dokonce předsedala.

- - - - -
* Litvínovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Sází v roce 2009 symbolický stromek k 750. jubileu prvé písemné zmínky o obci, v níž se narodilSází v roce 2009 symbolický stromek k 750. jubileu prvé písemné zmínky o obci, v níž se narodil
Stojí tu prvý zleva na Budweiser-Treffen 2011, čtvrtá zleva je pak Margarethe Hampelová
 a vedle ní uprostřed Maria (Ritschi) Wagnerová, vdova po Karlhansi Wagnerovi
Na českobudějovickém hřbitově u pamětního kamene zdejších Němců stojí zcela napravo, pátá zleva je tu zachycena i Margarethe Hampelová
Tady se loučí s rolí pověřence pro domovský okres

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist