logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF SAILER

Sází v roce 2009 symbolický stromek k 750. jubileu prvé
písemné zmínky o obci, v níž se narodilSází v roce 2009 symbolický stromek k 750. jubileu prvé
písemné zmínky o obci, v níž se narodil

Sází v roce 2009 symbolický stromek k 750. jubileu prvé
písemné zmínky o obci, v níž se narodil

Repro Českobudějovický deník, 1. 6. 2009, s. 2 a www stránky obce Litvínovice

Stojí tu prvý zleva na Budweiser-Treffen 2011, čtvrtá zleva je pak Margarethe Hampelová a vedle ní uprostřed Maria (Ritschi) Wagnerová, vdova po Karlhansi Wagnerovi

Stojí tu prvý zleva na Budweiser-Treffen 2011, čtvrtá zleva je pak Margarethe Hampelová a vedle ní uprostřed Maria (Ritschi) Wagnerová, vdova po Karlhansi Wagnerovi

Repro Hoam!, 2011, č. 12, s. 88

Na českobudějovickém hřbitově u pamětního kamene zdejších Němců stojí zcela napravo, pátá zleva je tu zachycena i Margarethe Hampelová

Na českobudějovickém hřbitově u pamětního kamene zdejších Němců stojí zcela napravo, pátá zleva je tu zachycena i Margarethe Hampelová

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 12, s. 30

Pozdrav k jeho sedmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku podepsali
Margarethe Hampelová i Ingo Hans

Pozdrav k jeho sedmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku podepsali
Margarethe Hampelová i Ingo Hans

Repro Hoam!, 2009, č. 7, s. 81-82

Seznam rodáků s chybějícími daty, jak jej v roce 2013 zaslal Mgr. Antonínu Sekyrkovi (a vlastně i nám všem) k doplnění za "Heimatkreis Budweis", tj. domovský okres Budějovice

Repro z daru Antonína Sekyrky

Tady se rozepsal i o svém projektu "třetí" budějovické "Heimatbuch", která má pod titulem "Budweiser Notizen" vyjít koncem roku 2016

Tady se rozepsal i o svém projektu "třetí" budějovické "Heimatbuch", která má pod titulem "Budweiser Notizen" vyjít koncem roku 2016

Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 10, s. 23-24

Mladý dub, který zasadil na litvínovické návsi, v roce 2010 a 2017Mladý dub, který zasadil na litvínovické návsi, v roce 2010 a 2017

Mladý dub, který zasadil na litvínovické návsi, v roce 2010 a 2017

Foto Jan Mareš a Ivo Kareš

Dnešní podoba rodného stavení čp.19 (průčelí nalevo)...

Dnešní podoba rodného stavení čp.19 (průčelí nalevo)...

Foto Ivo Kareš

I na současném leteckém snímku Litvínovic vidíme těsné sousedství statků čp. 19 a 24, na nichž hospodařili po léta Sailerovi a Hauselovi

I na současném leteckém snímku Litvínovic vidíme těsné sousedství statků čp. 19 a 24, na nichž hospodařili po léta Sailerovi a Hauselovi

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Boží muka na okraji Litvínovic...

Boží muka na okraji Litvínovic...

Foto Ivo Kareš

... a obnovený kříž mezi Litvínovicemi a Šindlovými Dvory (2017)

... a obnovený kříž mezi Litvínovicemi a Šindlovými Dvory (2017)

Foto Ivo Kareš

Náves v Litvínovicích v zimě 2010Náves v Litvínovicích v zimě 2010

Náves v Litvínovicích v zimě 2010

Foto Ivo Kareš

Litvínovická hospoda

Litvínovická hospoda

Foto Ivo Kareš

Podle tohoto německy psaného záznamu českobudějovické oddací matriky oddal dne 10. listopadu roku 1908 městský děkan Mathias Wonesch v katedrále sv. Mikuláše nastávajícího hospodáře na litvínovickém stavení čp. 24 Wenzela Sailera, narozeného 11. srpna 1881 v Litvínovicích předchozímu hospodáři a nyní výminkáři na čp. 24 Johannu Sailerovi a jeho ženě Anně, roz. Sailerové z Litvínovic čp. 14, s Theresií Hauselovou, narozenou 27. září roku 1884 v Litvínovicích čp. 19 majiteli tohoto stavení Josefu Hauselovi, "také Maurenzovi" (auch Maurenz), a jeho choti Elisabeth, roz. Sailerové z Litvínovic čp. 14

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Německá mládež ze vsi Litvínovice v krojích na snímku z roku 1928

Německá mládež ze vsi Litvínovice v krojích na snímku z roku 1928

Repro Budweis : Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel (1979), s. 426

Rodná ves na katastrální mapě z 19. století

Rodná ves na katastrální mapě z 19. století

Repro D. Kovář, Fundatio civitatis : zrození královského města Českých Budějovic (2015), s. 130 (SOkA České Budějovice)

Z článku o "zazimování" historicky cenné Zlaté stoky, publikovaného v jihočeské příloze MF Dnes 6. října 2012 vysvítá, že mezi její původní označení patřil i přívlastek Litvínovická a že existuje už od roku 1520

Z článku o "zazimování" historicky cenné Zlaté stoky, publikovaného v jihočeské příloze MF Dnes 6. října 2012 vysvítá, že mezi její původní označení patřil i přívlastek Litvínovická a že existuje už od roku 1520

Repro MF Dnes, 6. 10. 2012, příloha Jižní Čechy, s. 2

TOPlist