logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERNEST MAYER

Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien :
der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 109

Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien :
der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 109

Na kresbě Pauliny von Schwarzenberg
z roku 1818

Na kresbě Pauliny von Schwarzenberg
z roku 1818

Obnovená tradice, č. 15 (1997), s. 1

Záznam o jeho narození v křestní matrice dolnorakouské farní obce Pulkau

Záznam o jeho narození v křestní matrice dolnorakouské farní obce Pulkau

Repro Matricula Online

Z tohoto záznamu českobudějovické oddací matriky o jeho třetí svatbě vyplývá, že byl nejen švagrem Gottfrieda Uhliga von Uhlenau, nýbrž že byl spřízněn i s rodinou Hartmannů z Hartenthalu, z níž pocházel Emil Hartmann von Harthenthal

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podle českokrumlovské "Knihy zemřelých" zemřel jako "knížecí schwarzenberský hospodářský rada" na zámku čp. 1 a byl pochován na hřbitově u sv. Martina

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka a titulní list (1833)

Obálka a titulní list (1833)

Titulní list (1831)

Titulní list (1831)

Jmenovala se po něm ves Mayerbach, dnes zaniklá Dolní Borková

Jmenovala se po něm ves Mayerbach, dnes zaniklá Dolní Borková

Repro E. Mayer, Anleitung zur besseren Benützung der Bauernwirthschaften (1833), obr. příl.

Zimní svážení dřeva ke Schwarzenberskému kanálu na litografii Antona Schiffera z knihy Beschreibung der großen Schwemmanstalt

Zimní svážení dřeva ke Schwarzenberskému kanálu na litografii Antona Schiffera z knihy Beschreibung der großen Schwemmanstalt

Kolorovaná perokresba Josefa Langweila zachycuje návštěvu knížete Josefa a ředitele Mayera u dohotoveného tunelu v roce 1823

Kolorovaná perokresba Josefa Langweila zachycuje návštěvu knížete Josefa a ředitele Mayera u dohotoveného tunelu v roce 1823

Repro SOkA Český Krumlov, www stránky Schwarzenberský plavební kanál, fotokopie Hynek Hladík

Jiná z kolorovaných grafik s námětem stavby kanálu ve fondu českokrumlovského archivu

Jiná z kolorovaných grafik s námětem stavby
kanálu ve fondu českokrumlovského archivu

Repro SOkA Český Krumlov, www stránky Schwarzenberský plavební kanál, fotokopie Hynek Hladík

Muzeum Schwarzenberského kanálu na Jeleních Vrších s nástěnným využitím Langweilovy scenerie

Muzeum Schwarzenberského kanálu na Jeleních Vrších s nástěnným využitím Langweilovy scenerie

Repro www stránky Zaniklé obce

Muzeum Schwarzenberského kanálu na Jeleních Vrších

Muzeum Schwarzenberského kanálu na Jeleních Vrších

Foto Ivo Kareš

Dolní a horní portál Schwarzenberského kanáluDolní a horní portál Schwarzenberského kanálu

Dolní a horní portál Schwarzenberského kanálu

Foto Pavel Polák

"Sáhové kameny", pomocí nichž bylo možné lokalizovat určitý úsek kanálu - původně jich bylo 135"Sáhové kameny", pomocí nichž bylo možné lokalizovat určitý úsek kanálu - původně jich bylo 135

"Sáhové kameny", pomocí nichž bylo možné lokalizovat určitý úsek kanálu - původně jich bylo 135

Foto Pavel Polák

Stavidla na Huťském potoce

Stavidla na Huťském potoce

Foto Pavel Polák

Televizní pořad Na cestě po Lipensku zahrnuje i pasáž o schwarzenberském plavebním kanále

Televizní pořad Na cestě po Lipensku zahrnuje i pasáž o schwarzenberském plavebním kanále

Repro www stránky České televize

Hraniční kámen krumlovského panství u Jankova

Hraniční kámen krumlovského panství u Jankova

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist